Osa 3: Ilmoittautuminen ja sen monikanavaisuus

Tässä osassa tarkastellaan ilmoittautumistapoja ja -kanavia. Etäkursseille ilmoittautuminen tapahtuu useimmiten sähköisesti. Prosessin tulee olla niin selkeä, että kaikki siitä suoriutuvat. Kaikki eivät voi tai osaa ilmoittautua sähköisesti, joten on hyvä huomioida myös muut ilmoittautumistavat. Ilmoittautujalla tulee olla tilaisuus kertoa myös mahdollisista erityistarpeistaan. Koko ilmoittautumisprosessin päätteeksi kurssille tulijalla tulisi olla sellainen olo, että ilmoittauduttuaan henkilö on tehnyt kaiken tarvittavan.

1. Onko kurssille mahdollisuus ilmoittautua erilaisin tavoin?

2. Ovatko ilmoittautumistavat ja -ohjeet selkeästi esillä?

3. Onko ilmoittautumislomake selkeä ja helppokäyttöinen?

4. Onko henkilön, joka ilmoittautuu muita hitaammin, mahdollista ehtiä mukaan kurssille?

5. Onko ilmoittautuminen verkkolomakkeella mahdollista tehdä osissa, eli tallentaa keskeneräisenä?

6. Onko ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus mainita erityistarpeista?

7. Onko ilmoittautuminen mahdollista mobiililaitteella?

8. Onko ilmoittautuminen mahdollista useilla eri selaimilla?

9. Onko lomake ja ilmoittautumisprosessi niin selkeä, että ilmoittauduttuaan henkilö tietää tehneensä kaiken tarvittavan?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini