Osa 4: Työskentelyalustan käyttäminen

Tässä osassa tarkastellaan työskentelyalustalle liittymistä ja siellä toimimista. Tässä osiossa arvioidaan myös vastaako etukäteen saatu tieto sitä, millainen tilanne käytännössä on. Ovatko liittymisohjeet sellaiset, että niiden avulla selviää mukaan? Onko alustaa helppo käyttää?

1. Ovatko liittymisohjeet työskentelyalustalle selkeät ja riittävät?

2. Onko työskentelyalustalle helppo liittyä tai onko sinne liittymiseen tarjottu tarvittaessa tekninen tuki?

3. Ovatko alustan saavutettavuustiedot riittävät ja ajan tasalla?

4. Onko työskentelyalusta saavutettava ja helppokäyttöinen?

5. Onko kurssilaisia ohjeistettu, miten toimitaan mahdollisissa häiriötilanteissa?

6. Onko kurssilaisten tiedossa tietoturvaan liittyvät asiat?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini