Osa 5: Kohtaaminen ja tervetullut olo (vain kurssin vetäjä täyttää)

Tässä osassa tarkastellaan arvoja, asenteita sekä osallistujien kohtaamista. Osallistujan tervetulleeksi toivottamisella ja hänen erityistarpeensa huomioimisella on merkitystä. Aidon kohtaamisen ja avoimen asenteen myötä tietämys erilaisuudesta vahvistuu. Tästä osiosta selviää se, onko joidenkin erilaisuuteen liittyvien asioiden suhteen etsittävä lisätietoa tai onko tarvetta lisäkoulutukselle.

1. Tarjoaako edustamasi organisaatio opastajilleen tai opettajilleen koulutusta tai tietoa erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn ja heidän huomioimiseensa?

2. Tarjoaako edustamasi organisaatio opastajilleen tai opettajilleen riittävästi koulutusta tai tietoa saavutettavuudesta?

3. Ovatko mielestäsi kaikki tervetulleita edustamasi organisaation kurssille, erityistarpeista tai oppimisen tavoista riippumatta?

4. Pyritkö kurssin vetäjänä omalla toiminnallasi saamaan kaikki kokemaan itsensä osaksi kurssiryhmää?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini