Osa 6: Opetuksen saavutettavuus etäkurssilla

Tässä osassa tarkastellaan etäkurssin opetusta ja sen saavutettavuutta. Ryhmäkoon suunnittelulla on merkitystä saavutettavan etäopetuksen toteutumisessa. Lisäksi opetustempo ja opetuksen tauotuksen merkitys korostuu etäkursseilla. Opetus tulee räätälöidä aina jokaisen ryhmän lähtökohdista, niin että osallistujat ymmärtävät mihin he opittuja taitoja tarvitsevat. Opetuskieli on tarvittaessa selkokieltä ja siinä on hyödynnetty erilaisia opetusmenetelmiä, kuten mahdollisia pienryhmiä ja vertaisoppimista.

1. Onko ennen opetusta tarkistettu osallistujien mahdolliset erityistarpeet ja miten ne voidaan huomioida?

2. Onko opetuksen alussa kerrattu pelisäännöt ja kerrottu tai näytetty, miten alusta toimii?

3. Onko opetuksen tueksi tehty käsikirjoitus?

4. Onko ryhmäkoko sellainen, että kurssin ohjaaja pystyy huomioimaan kaikki osallistujat ja heidän tarpeensa?

5. Onko opetuksen tahti sopeutettu ryhmään?

6. Onko taukoja riittävästi?

7. Onko kurssilla muistettu kysyä, ovatko kaikki pysyneet mukana tai onko jotain muuta kysyttävää?

8. Onko opetuksessa käytetty arkista kieltä tai esimerkkejä arjesta?

9. Onko opetuksessa huomioitu erilaiset oppijat?

10. Onko kurssin kehittämisessä kuultu osallistujia?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini