Koulutusta seksuaalisuuden kohtaamiseen

keltaisella taustalla kädet lähes koskettamassa toisiaan.

Koulutukset on suunnattu asumispalvelujen ja muun sote-alan asiakastyön ammattilaisille, sote-alan opiskelijoille sekä asumispalvelujen asiakkaille. Koulutukset toteutetaan toistaiseksi verkossa Teamsilla tai Zoomilla.

Vammaisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen – perusluento (60–120min)

Luento sisältää

 • perustietoa seksuaalisuudesta ihmisen perustarpeena ja oikeutena. Luennolla tulevat tutuiksi YK:n vammaissopimus ja seksuaalioikeudet. Oikeuksia peilataan Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen asiakastuloksiin; kuinka oikeudet toteutuvat asumispalveluja käyttävien vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien arjessa?
 • koulutetun kokemustoimijamme omakohtaisen puheenvuoron vammaisena ja seksuaalisena henkilönä sekä mahdollisuuden esittää kokemustoimijalle kysymyksiä. Kahden tunnin luentoon voimme sisällyttää kaksi kokemuspuheenvuoroa eri teemoista.
 • puheeksi ottamisen välineiksi kehitettyjen Lupa puhua -tuotteiden esittelyn.

Kokemustoimijoillamme on tietotaitoa ja kokemusta seuraavista teemoista: itsenäinen elämä, asumispalvelut, henkilökohtainen apu, itsemääräämisoikeus, itsetuntemus ja omanarvontunto, fyysinen vammaisuus, kehitysvammaisuus, mielenterveyskuntoutuminen, ihmissuhteet, parisuhde, seksuaalisuus, vammaisuus ja äitiys, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.

Vammaisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen – syventävä luento (60min–120min)

Luento sisältää

 • Seksuaalialan ammattilaisen (seksuaalineuvojan / -kasvattajan) puheenvuoron tilaajan toivomista teemoista. Teemoja voivat olla esimerkiksi:
  • Seksuaalioikeudet asumispalvelujen arjessa
  • Vammaisen henkilön avustaminen tai ohjaaminen intiimeissä tilanteissa ja seksissä, avusteinen seksi
  • Ammattilaisen oma persoona, sukupuoli ja seksuaalisuus
  • Vuorovaikutus ja sensitiivinen kohtaaminen asumispalvelutyössä
  • Rintojen avusteinen omatarkkailu

Perusluennon ja syventävän luennon voi yhdistää esimerkiksi koulutusiltapäiväksi.

Lupa puhua -työpaja (120min)

Onko organisaatiollanne tai oppilaitoksellanne tarvetta toiminnalliselle työpajalle seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoista? Meiltä on tilattavissa Lupa puhua -työpaja, jonka sisällöt voimme räätälöidä tarpeitanne vastaaviksi.

Esimerkkejä harjoitteista:

 • Turvallisemman tilan luominen ryhmätoiminnassa ja tapahtumissa
 • Oman seksuaalisuuteni polku
 • Miten seksuaalioikeudet toteutuvat arjessasi?
 • Miksi sukuelinten nimeäminen on tärkeää?
 • Ideoivia harjoitteita ihmissuhteiden löytämiseen ja syventämiseen
 • Kunnioittava kosketus yksin ja yhdessä
 • STOP-harjoitus oman tilan ja koskemattomuuden turvaamiseen
 • Pelataan Idis-identiteettipeliä!

Työpajaa ohjaavat ammattilainen ja koulutettu kokemustoimija työparina. Toteutamme työpajan sopimuksen mukaan joko verkossa tai livenä.

Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti vammaisen ihmisen arjessa -luentosarja

Luentosarjaan kuuluu seksuaalialan ammattilaisen ja kokemustoimijoiden alustuksia, sekä ryhmätöitä ja toiminnallisia harjoituksia.

 1. kerta: Vammaisuus ja seksuaalisuus osana identiteettiä
 2. kerta: Seksuaalisuus ihmisen perustarpeena ja oikeutena
 3. kerta: Ammatillisuus, seksuaalisuus ja persoona lähihoitajan työssä
 4. kerta: Vuorovaikutus sensitiivisen kohtaamisen välineenä

Luennoistamme sanottua:

”Sain erittäin tärkeää tietoa siitä, kuinka kohdata asiakas tulevassa työssäni.”

”Puhujien omat kokemukset herättivät paljon ajattelua. Ajatteluni erilaisesta ihmisyydestä avartui.”

”Luento syvensi ammatillista osaamistani sekä toi varmuutta ja ymmärrystä siitä, miten kohdata esimerkiksi kehitysvammainen henkilö ja hänen seksuaaliset tarpeensa.”

Ota yhteyttä

Karoliina Ahonen, kehitysjohtaja, karoliina.ahonen@aspa.fi, p. 040 455 2677