Työntekijöiltä saamamme palaute

Selvitämme henkilöstön tyytyväisyyttä Aspa Palvelut Oy:hyn työnantajana vuosittain. Haluamme, että meillä uskalletaan puhua ja antaa palautetta.

Julkaisimme ohjaajiemme avoimet vastaukset viiteen eri kysymykseen vuoden 2019 henkilöstötutkimuksessa. Työntekijäpalaute on julkaistu sellaisenaan, ainoastaan vastaukset, joista vastaaja on tunnistettavissa, on poistettu.

  1. Kuinka tyytyväinen olet Aspaan työpaikkana?
  2. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Aspaa työpaikkana työnhakijalle?
  3. Missä asioissa työnantaja on onnistunut erityisen hyvin?
  4. Missä asioissa olisi mielestäsi parannettavaa/kehitettävää?
  5. Muu palaute, sana vapaa

1. Kuinka tyytyväinen olet Aspaan työpaikkana?

Olen ollut talossa vasta puoli vuotta, ja siinäkin 50% työpanoksella joten monta juttu on vielä uutta.

Hyvä työpaikka mutta aina löytyy myös parantamisen varaa.

Työterveyspalvelut on kattavat, tyky etu hyvä, työvuoroja pystyy toivomaan mikä lisää huomattavasti viihtyvyyttä.

Aspassa työskentely perustuu vahvoihin arvoihin mikä antaa pohjan perustyölle. Aspa pitää huolta työntekijöistä liikunta- ja kulttuurisetelit, laaja työterveyshuolto, säännölliset esimieskeskustelut.

Aspa on reilu ja joustava työnantaja.

Pidän työstäni, koska se on monipuolista, vaihtelevaa ja sopivan itsenäistä. Minulla on kuitenkin työryhmän tuki työssäni tarvittaessa. Työ on tukenut ammattilista kehitystäni em. syistä. Pidän erittäin hyvnä sitä, että saan suunnitella itse työviikkoni asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden ensisijaiseti. Asiakkaiden kanssa tehtävä työ on antoisaa ja pääsee lähemmäs sitä aitoa ihmistä, toisin kuin polityössä, sairaalassa tms., kun ollaan kotona heidän omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Minua on harmittanut, kun työnantaja on järjestänyt niin vähän koulutuksia vaikka tarvetta olisi ollut. Ulkopuolisia koulutuksia ei ole kuitenkaan lähdetty tukemaan juurikaan. Työni vastuullisuus ja määrä on lisääntynyt vuosien saatossa ja olen ottanut vastuuta työryhmässä tapahtuvista asioista, mutta se ei näy palkassani. Palkka on pieni eikä siinä ole tapahtunut mitään muutosta vuosien saatossa. Olen kiitollinen säännöllisista liikuntailtapäivistä ja kehittämispäivistä, hyvästä työterveyshuollosta ja Smartum-edusta.

Viisitoista vuotta hyvillä mielin kun töihin tullut, on varmasti jo riittävä peruste hyvään työpaikkaan ja yhteisöön!

Luotettava työnantaja. Työntekijää kuunnellaan. Työntekijän jaksamista tuetaan, huolehditaan.

Joustava, luotettava, hyvät työtekijäedut

Hyvä arvopohjainen työpaikka

Tyytyväinen olen hyvään työyhteisöön, tyytymätön huonoon palkkaan. Työ on erittäin haastavaa.

Erittäin kattava työterveyshuolto ja smartum setelit ovat ehdottomasti plussaa. Mielekkyyttä syö liika tuottavuuden tavoittelu. Työntekijöitä vähennetään, työt pysyvät samana. Jatkuvasti tehdään vajaalla ja työntekijät väsyy. Palkan tarkistamisesta puhutaan, mutta ainakin toistaiseksi puheen tasolle se on jäänyt.

Mahdollisuus työpaikalla ylennyksen saamiseen on todella pieni. Pidän siitä että saan ottaa työssäni vastuutta.

Valitettavasti n. viimeisen vuoden aikana olen joutunut pettymään, lähinnä siihen miten asioita hoidetaan. Oikeastaan ei hoideta, kunnolla loppuun asti. Kun tulee erimielisyyksisä ja epäkohtia esille, niitä ei keskustella asiallisesti loppun asti. Ei osata, ei hyväksytä, että näin on, ei ole uskallusta tai halukuutta hoitaa. Työilmapiiri on sen takia ”tulehtunut”. Ollut jo pitkään. Jos esimiehellä ei ole rohkeutta ja osaamista hoitaa asioita, silloin on pyydettävä apua.

Pidän asiakastyöstä erittäin paljon, mutta koko ajan tulee lisää projekteja ja tehtäviä yms, mitä pitäisi tehdä perustyön lisäksi, ja kouluttautua yms. Asiakkaat ovat haastellisempia ja asiakaskäynnit lisääntyy koko ajan. Palkkauksessa se ei kuitenkaan näy millään tavalla ja palkka on jo lähtökohtaisesti melko pieni, verrattunu työn haasteellisuuteen/vastuullisuuteen.

Johtamistyyli palveluvastaavalla, melkoisen vanhakantaista ja suorasukaista, ei nykymallin mukaista, mikä näkyy työilmapiirissä. Ja ylempi taho ei tähän puutu asian vakavuuden vaatimalla tavalla.

Yksikkömme on uppoava laiva, josta lähtee kaikki työntekijät yksitellen. Olen todella surullinen, koska aspa on ollut paras työpaikka ikinä ja nyt viimeiset 3v. jokainen työntekijä palaa loppuun yksitellen. Meitä ei arvosteta, meillä ei ole kunnon toimistoa, meillä ei ole aikaa nähdä toisiamme ja asiakkaat ovat tyytymättömiä toimintaan. Olen aivan loppu enää edes avaamaan tilannetta, koska ketään ei yksinkertaisesti kiinnosta.

Heikko palkka, erittäin raskas ja vastuullinen työ, pitää osata ja tehdä kaikki asiat todella laajasti. Hallinto ei ole kentän kanssa samalla linjalla, eikä kuuntele kenttää!

Liian pieni palkka työn vaativuuteen nähden. Liian vähän koulutuksia

Aspa on hyvä työnantaja. Kaikki on toiminut.

Ihmiskeskeinen johtamistapa, hyvä vuorovaikutus joka suuntaan, yhdessä tekeminen, turvallisuus, jatkuvuus.

Voin tehdä soviteltua työaikaa ja lomat on saanut sopivaan aikaan

Työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa tulosta ja palkka ei nouse, vaikka työmäärä nousee. Aina perustellaan, että syynä on heikko tulos ja milloin mikäkin syy. Paranisiko tulos, jos työntekijät olisivat motivoituneimpia. Ja raha ei toki ole ainoa motivaattori, mutta jos työntekijä jatkuvasti ja aidosti murehtii toimeentuloaan on se pois työssä käytettävistä voimavaroista. Mielestäni työssäkäyvän ihmisen ei tarvitsisi hakea toimeentulotukea, saatika olla siihen oikeutettu. Kuitenkin palkka on niin alhainen, että joinakin kuukausina olen ollut toimeentulotukeen oikeutettu. Uskon, että Aspassa tiedetään, että toimeentulotuki on viimesijaisin etuus. Mielestäni palkan kuuluisi olla sellainen, että sillä tulisi toimeen! Valitettavasti tyhysetelit ja muut kannustimet eivät auta tässä tilanteessa, jos palkka ei tahdo riittää laskujen maksuun! Tullessani Aspan palvelukseen työtä tehtiin asiakas edellä, mutta nykyisin tulee useasti olo, että työtä tehdään tulos edellä. Ja mielestäni tulospalkkaus on ristiriitainen!

Palkkaus on aika huono.

Palkkaus voisi olla kilpailukykyisempi

Asiallinen kohtelu ja asialliset puitteet tehdä työtä

Olen ollut töissä Aspalla vasta kaksi kuukautta, enkä siksi osaa sanoa vielä kovin hyvin. Tähän saakka ei kuitenkaan ole ollut valittamista.

Olen viihtynyt. Hyvätyöilmapiiri ja mukavat asiakkaat.

Yleensä asiat hoidetaan hyvin, vaikkakin joskus odottelun ja minusta tuntuu että viivyttelyn jälkeen…

Tyytyväisyys heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Tähän vaikuttanut jatkuvat muutokset ja niiden aiheuttama paine. Työstä tuntuu heikentyvän Aspalle ominaiset arvot.

Työ kivaa, mutta palkka huono

Kaikki rutiinit ja työnantajan velvoitteet sujuvat aika hyvin, vaikka ainahan kehitettävääkin löytyy. Työntekijänä pystyy seuraamaan, mitä johdossa ja yhtiön suurissa suuntaviivoissa tapahtuu, meille infotaan näistä kuukausittain

Tietotekniikka on välillä haastavaa, toimii ei toimi.

Mukava työpaikka, mutta palkkaus työhön nähden aivan liian matala.

Palkka on pieni työn vaativuuteen nähden. Työ on kuormittavaa ja toivoisi ettei tarvitse käydä muualla keikkailemassa viikonloppuisin vaan voisi levätä ja latautua seuraavaan viikkoon.

Työ on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Saan tehdä juuri sitä mistä pidän. Työkaverit ovat huikeita omien erikoisosaamisiensa kanssa. Työilmapiiri on avoin ja kannustava. Toki 6h työpäivä nykyisellä palkallakin olisi aivan loistavaa.

Välillä oman ammattitaidon vastaavuus työtehtävään askarruttaa.

Erinomainen esimies !! Täysi 10 hänelle! Muutoin hieman sekavaa ollut

Esimies ja työntekijä vaihdokset ovat vaikuttaneet työssä siihen että työ on muuttunut stressaavammaksi.

Työilmapiiri ei ole omasta mielestä kovinkaan hyvä, saattaa johtua itsestänikin???

Olen tyytyväinen esimiestyöskentelyyn ja koko työyhteisöön. Ilmapiiri on hyvä.

Henkilökunnan toiveet otetaan huomioon, listat suunnitellaan hyvin sekä pomo on joustava ja ymmärtäväinen

Yksikössä sairastellaan paljon ja pitkään, rekrytointi ei ole ollut onnistunut. Meillä tulee ja menee työntekijöitä lähes kokoajan, hyvin rauhatonta, muutamat työntekijät, pidempään olleet ovat hyvin väsyneitä, mutta tekevät parhaansa. Perehdytykset tuntuvat lähes turhilta kun olet yhden kouluttanut niin hän lähtee. Asukkaiden kunto on osalla heikentynyt huomattavasti, palvelusopimukset olisi hyvä päivittää, toisaalta yksikköömme on vaikea saada osaavaa henkilökuntaa muutenkin. Henkilökunta joka tsemppaa ei saa kiitosta, vaan pidetään itsestään selvyytenä, miksi täällä on muutama pidempään jäänyt työntekijä? He pitävät työstään ja tekevät työnsä sydämellä ja ymmärtää mitä se työ kokonaisuudessaan pitää sisällään, sitoutuminen tähän työtehtävään on harvinaista. Tavoitekeskustelut jääneet tekemättä, henkilökunnalla ei ole ollut yhteisiä virkistyspäiviä ja pikkujouluja vuoteen. Juuri tämän henkilökuntasotkun takia. Nyt kannattaisi myös ottaa huomioon ne työntekijät jotka tsemppaavaat eikä hyysätä heitä ja paikkailla loputtomiin niitä joita työnteko ei kiinnosta.

hyvä työilmapiiri, reilu esimies, hyvät työsuhde-etuudet. Välillä on liian kiire eikä ole aikaa työnsuunnitteluun

Työnkuva on ollut viime aikoina erittäin sekavaa. Tuntuu ettemme ehdi tehdä työtämme kunnolla.

Esimiehen vaihtuessa toiminta muuttunut huomattavasti

Toivoisin enemmän mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja palkkauksen tasoa tulisi mielestäni nostaa.

Mukava työyhteisö ja asiakkaat. Pystyy vaikuttamaan työaikoihin.

Luotettava, joustava, työntekijöistään hyvin huolehtiva työn antaja

Tässä on suhteellisen pieni työyhteisö. Työpaikkani on lähellä kotiani ja itse työympäristö on kodikas. Melko mukavat asukkaat.

Palkka heikko, työpaikka vahva.

palkkassa kehitettävää, huonommat kuin esim. kaupungilla,a-klinikalla. kun kouluttaudut ei huomioida palkassa

2. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Aspaa työpaikkana työnhakijalle?

Mene kokeilemaan, en moiti, älä lähde kenekään vietäväksi.

Aspalla paljon erilaista tarjontaa työpaikan suhteen.

Aspassa huolehditaan työntekijästä.

Aspassa on hyvä työterveyshuolto ja edut.

Aspa pitää huolta työntekijöistä liikunta- ja kulttuurisetelit, laaja työterveyshuolto, säännölliset esimieskeskustelut sekä palkka tulee säännöllisesti ja oikeaan aikaan.

Ainoat miinukset on huono palkka, epäselvä nimike sekä esimiestyössä on kehitettävää

Asiakastyö on mielenkiintoista, mukavaa ja antoisaa.

Aspa on hyvä työpaikka. Täällä kuunnellaan työntekijää ja asiakasta. Jokainen voi mielipiteensä ilmaista. Palkkaa saa muualta samasta työstä enemmän, se on miinusta.

Aspa on reilu työnantaja. Työterveyspalvelut on hyvät, samoin tyky etu. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaita kunnioittaen. Harvoin on kiire työskennellessä, asiakkaille on aikaa toisin, kuin monissa muissa työpaikoissa.

Aspa työnantajana varma ja reilu . Jos ei huomioida lähijohtamisen ongelmia, mitkä ei johdu aspasta.

Aspaa yleisesti voisin suositella lämpimästi, mutta yksikköä missä työskentelen en ehkä niinkään.

Aspalla on hyvä maine työnantajana, mutta palkka on huono. Työ on raskasta. Liikuntasetelit on hyvä työpaikkaetu.

Aspassa tarjotaan koulutuksia, tyky- etu on hyvä. Aspa on reilu.

Edut hyvät ja luotettava työnantaja.

Elämänkaarellisen uran luominen mahdotonta, mutta jos haluaa olla samalla työnimikkeellä millä tutkintopohjalla tahansa kannattaa meille hakea töihin.

En voi suositella yksikköämme kenellekään, koska työntekijät sairastuvat siellä itse. Aiemmin suosittelin ja toinkin meille muutaman työntekijän

Heikko palkka verrattuna vastaavaan työhön muilla työnantajilla. Todella vaativa ja raskas työ.

Heikot lomat verrattuna muihin.

Henkilöstövajeen takia en tällä hetkellä suosittelisi. Lisäksi palkka on alhaisempi kuin esim. muualla vastaavissa tehtävissä.

Huono palkkaus. Henkilöstön palkkatasoa ei pidetä tärkeänä, muut asiat menevät edelle

Ihan ok työpaikkana, mutta palkka huono.

Itse tykkään olla aspassa töissä.

Jos minusta loistava työpaikka niin….

Palkkaus on parempaa toisissa työpaikoissa

Kuten jo aiemmassa vastauksessa kerroin… Tullessani Aspan palvelukseen työtä tehtiin asiakas edellä, mutta nykyisin tulee useasti olo että työtä tehdään tulos edellä. Esimies on esimerkiksi täysin ylityöllistetty ja työt tehdään puolihuolimattomasti. Aspan laatu on mielestäni laskenut viimevuosina. Tuntuu ettei ruohonjuuritason asioilla ja perus työllä ole niin suurta merkitystä kuin ennen.

Meillä on tiivis ja hyvä työporukka. Esimies on tukena kaikissa asioissa ja pitää työntekijöiden puolta.

Muuten asiat on hyvin, mutta palkkaus ei kannusta työntekijää. Kaikki saavat saman palkan, vaikka työnteossa on suuria eroja. Työn vastuullinen hoitaminen, tupakalla käynti ym.

Muuten hyvä, mutta palkkaus kehno.

Olen ollut Aspalla töissä vasta pari kuukautta, niin en vielä osaa tarkkaan sanoa. Olen kuitenkin saanut Aspasta kuvan hyvämaineisena työnantajana.

Olen suositellut Aspaa työpaikkana, koska työ on sopivan itsenäistä ja hyvin antoisaa monipuolisuutensa vuoksi sekä oman työviikon suunnittelu on mahdollista. Vakituisilla työntekijöillä on suht hyvät henkilöstöedut vaikka palkalla ei pysty kilpailemaan.

Oman kokemuksen perusteella voisin suositella.

Palkka tulee aina ajallaan, työvuoroihin ja työpäiviimme pystymme myös itse vaikuttamaan

Saamme yleensä lomaa silloin kun haluamme. Tuntuu että tässä suhteessa työntekijöitä arvostetaan

Palkkaus alakantissa verrattuna työn vaativuuteen.

Palkkaus on huono työn sisältöön ja vaativuuteen nähden. Ammattinimike asumispalvelutyöntekijä ei kuvaa työn sisältöä, vaan antaa kuan kuin työssä tekisimme vain kotiin liittyviä asioita. Ainakin minun työpaikassani työnkuva on erittäin laaja, ja nimike ja palkkaus pitäisi olla sen mukaan. Työn vaativuuden arviointia ei ole tehty, vaikka sitä muutaman kerran on pyydetty. En kyllä suosittele kenellekään uudelle työntekijälle hakeutumista huonosti palkattuun työhön, vaan kannustain miettimään muita vaihtoehtoja. Itse olen vaan niin urautunut, ja asuntolainani maksanut, joten olen pärjäillyt huonommallakin palkalla, mutta en välttämättä pitkäksi aikaa enää.

Paremmalla palkalla olisi vielä mieluisampi työpaikka.

Perusasiat aika lailla kunnossa. Muillakin toimijoilla yleisesti tällä alalla paljon haasteita myös

Positiivisella tavalla vastuullista tekemistä, kestävää kehitystä ja mahdollisuus tulla kuulluksi.

Reilu työnantaja ja täällä on mahdollisuus oikeasti ottaa asukas huomioon ja antaa hänelle aikaa.

Työnteko ei ole mennyt liukuhihnatyönteoksi!

Samasta hommasta muualta jos saa paremman palkan niin sinne sitten tietenkin ennemmin, muuten aspassa ei mitään vikaa.

Sekava työtilanne, huono palkka

Sote alan palkat saisivat olla paremmat, niin huippu- ja ammattitaitoisethenkilöt pysyisivät alalla. Sama koskee Aspaa.

Talossa hyvät asukkaat mukavia persoonia. Heitä varten töitä tehdään.

Toki työpaikan kyselijän haluaisin tuntea riittävän hyvin jotta voin täysillä suositella. Mielestäni tämä kuuluu erityisosaamisen alueisiin ja kaikki työnhakijat eivät suinkaan täällä voi pärjätä.

Tykkään olla. Ainoastaan miinuksena palkka joka pienempi kuin muualla. rajoittaa hakijoita tulemasta

Työhyvinvointiin satsataan ja työntekijöita muistetaan sekä on hyvin kursseja ja koulutuksia työntekijöille.

Työilmapiirin ja palkan takia.

Työn sisällön ja Ilmapiirin vuoksi suosittelisin. Palkkauksen vuoksi en niinkään.

työntekijöistä välitetään, ei ole liian kova kiire, työilmapiiri on hyvä

Täällä on kiva tehdä töitä!

3) Missä asioissa työnantaja on onnistunut erityisen hyvin?

Kulttuurisetelit erittäin hyvä. Aspa on mielekäs työpaikka monipuolisesti.

Silloin kun huomaa että on hyvä työimu niin koen että työnantaja on onnistunut hyvin kaikissa asioissa mikä tukee työntekijän hyvinvointia sekä oikeanlaista asiakastyötä.

Kokonaisuus on toimiva.

Joustavuus, työajan lisääminen oli kiva asia

Huolehtii työntekijöistään (työterveys, smartum-setelit, koulutukset…) Sopiva henkinen ja fyysinen kuormittavuus työssä.

Työsuhde edut; tyky ja työterveyshuolto erittäin hyviä.

Palkan maksussa, työvuorosuunnittelussa, työterveydenhuollossa, työpaikan viihtyvyydessä.

Järjestänyt kunnon työterveyshuollon sekä ihanan ja aina avuliaan palkanlaskijan. Esimiehet ovat yrittäneet vuosia parhaansa, mutta eipä tätä enää mikään pelasta, sääli

Asiakkaiden arvostus, kunnioitus ja arvostaminen.

Nepsy-koulutus on tervetullut!

Osallistanut ja kehittänyt myönteisesti työntekijöitä, luottamus kunkin työntekijän tekemiseen.

Yhteiskunnallinen yritys

Tyhysetelit Työterveyshuolto

Työntekijöiden tasavertaisuudessa

Työnkierto on mahdollistettu.

Työntekijän kohtaamisessa.

Tuetun asumisen palvelu on todella hyvä tukimuoto monelle kuntoutujalle, minkä turvin he selviävät omassa kotona ja saavat varmuutta itsenäisempään elämään, ehkäpä joskus itsenäiseenkin. Henkilöstön edut ovat hyvät ja toivoisinkin, että ne säilyisivät jatkossakin ennallaan (Smartum, liikuntailtapäivä ja kehittämispäivä, työterveyshuolto, työnohjaus).

Kuuntelee kaikkien työntekijöidensä mielipiteitä ja kunnioittaa niitä.

Työterveys on kattava, tästä kiitokset!

Hankkimaan uusia asiakkaita

Johdosta työntekijöille visiot ja suuntaviivat, sisäinen tiedonkulku. Julkisuuskuva

Asiakaslähtöisyyden merkitys

Mielestäni on hienoa, että työnantaja mahdollistaa osittaisen työajan, koska meillä jokaisella on siihen omat syymme miksi sitä haluamme tehdä. Osittainen työaika mahdollistaa työntekijän arjen sujumisen kodin, työn ja esim. maatalouden töiden takia. Ja työntekijä saa tehdä myös sitä työtä ihmisten parissa mistä todella pitää.

Aspa on pysynyt kilpailutuksissa hyvin mukana. On hyvä, että palvelukonsepti uudistuu, täydentyy.

Esim kotiin vietävällä tuella.

pitää hyvää huolta henkilöstöstä, jatkuva kehittäminen

En osaa sanoa.

Itsenäinen työ, antaa työrauhan

Luomalla toimivan palvelun.

vakaa hyvä työpaikka.

Uusi esimies on niin mahtava. Hänen ansiostaan jatkoin työskentelyä Aspalla. Edellisen esimiehen aikana olin jo lopettamassa keikkailunkin

Koulutuksen järjestämisessä työntekijöille ja tiedonkulussa työntekijöille sekä työntekijöiden kannustamisessa.

Työvälineet asianmukaiset, turvallisuusnäkökohdat, koulutuksiin osallistuminen

Asioihin tartutaan nopeasti ja asiat hoidetaan loppuun. Tasa-vertaisuus.

kunnioitus työntekijöitä kohtaan, mukava ja joustava (esim. työvuorosuunnittelu)

Palkanmaksajana ollut luotettava.

Meillä on huippu tiimi!

Antamalla työntekijälle vapautta.

osaamista lisäävän koulutuksen mahdollisuudet

Kuuntelee työntekijöitä ja on aidosti läsnä ihmiseltä ihmiselle.

Kuunneltiin työntekijää väsymyksen alla ja annettiin mahdollisuus työnkiertoon yksikön sisällä

Hyvin huomioitu työtiimien koulutustarpeen pyynnöt, koulutuksia järjestämällä.

Työntekijät voivat luottaa työnjatkuvuuteen ja siten turvallisesti suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

Työterveyshuolto on kattava.

Melko kaikissa.

4) Missä asioissa olisi mielestäsi parannettavaa/kehitettävää?

Tarvitseeko sitä aina parantaa, nautitaan nyt hetki tästä mitä on:)

Palkkaus ajan tasalle. Mielestäni johdosta voisi joku tulla seuraamaan vaikka viikon ajaksi työtämme, miten monipuolista se on. Tuntuu, että päivän aikana oma ammatti vaihtuu useaan kertaan, ei riitä pelkät sairaanhoitajakoulun taidot.

Ei valittamista mistään

Työnsuunnitteluun olisi saatava aikaa asumispalvelutyössä.

paikkakohtaisessa johtamisessa ja työilmapiirissä

Työvuorosuunnittelu ei ole järkevää. Kolmivuorotyötä tehdään, niin välillä tuntuu että ei ole muita työvuoroja kuin iltaa ja yötä. Työvuorosuunnittelussa ei ota huomioon työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista. Ei noudata Tess:iä työvuorolistojen julkaisemisessa. Tess:in mukaan pitäisi kerralla julkaista kerralla 6vko listat. Useista pyynnöistä/huomauttamisista huolimatta hän ei julkaise kuin yhden listan kerrallaan. Vuoropäällikölle oli perustellut, että hän on saanut ylemmältä tahdolta luvan julkaista yhden listan kerrallaan niin halutessaan. Mielestäni näin ei voi tehdä, vai lienenkö tämä ”ylempitaho” saanut liitolta siihen erityisluvan?? Työntekijätkin joutuvat noudattamaan toiminnoissaan työehtosopimusta, niin olettaisin että tämä koskettaa myös esimiestä ja työnantajaa. Puuttuu mielestäni epäolennaisiin asioihin ja huomauttaa niistä liian ”kärkkäästi” tai sitten ”ivallisesti”. Muuttelee jo sovittuja tomintatapoja, eikä niistä informoi muita. Välillä tuntuu että on hyviä hoitajia ja huonoja hoitajia… Tiedonkulku työpaikan sisällä ei ole jouhevaa. Kertoo vain ”tietyille” työntekijöille asioita ja vissiin olettaa että he sitten kertovat muille. Liian paljon menee aikaa ns. ”jonniinjoutavaan tekemiseen”. Esim. asukkaan päivittäiset tapahtumat pitää olla asukkaan huoneessa kolmena kappaleena näkyvillä; päiväkalenterissa, ilmoitustaululla ja vielä erillisellä paperilla.

Liika tuloshakuisuus. Työntekijöitä vähennetään, työtehtävät pysyvät samana. Hehkutetaan tulospalkkiota; ainakin meidän yksikössä budjettien tulostavoitteet on tehty niin kieli poskessa ja vedetty niin korkealle ettei tarvitse kuvitellakaan yltävämme niihin. Pientä realistisuutta toivoisin.

Työntekijöiden tasavertaisessa kohtelussa, kaikilta vaadittaisiin sama eikä vain ne joudu tekemään vaikeita asioita jotka ne osaa. Työpaikkailmoitukset ovat kivikautisia ja karmeaa luettavaa, panostakaa nyt ihmeessä!

Liian monessa asiassa, johto voi tulla käymään tai soittaa, jos haluaa kuulla lisää

Palkkaus, tasa-arvo, työntekijöiden arvostaminen ja kunnioittaminen sekä aito ja todesta otettava kuuntelu!

Koulutusta voisi olla enemmänkin

Ei ole aikaa hoitaa kaikkia asiakkaiden asioita, kauppoja, siivouksia, ulkoilua jne. Aika usein päivän aikana tehdään vaan välttämättämät asiat. Nyt yksikkööni on suunniteltu vielä lisää työtä, uusia asiakkaita, toivottavasti se otetaan huomioon myös työntekijöiden määrässä.

Yhteisöllisyys…kasvokkainen viestintä. Moni asia/tilanne ratkeaisi paremmin jos uskaltaisimme avata enemmän omia näkemyksiä, mielipiteitä siinä hetkessä kun tarvitaan, näin jäisi ne sipinät ja supinat ehkä hiukan pois työyhteisöstä.

Palkkaus työntekijätasolla

Esimiehen jaksaminen!!!! Yksi ihminen ei voi tehdä kun yhden ihmisen työt. Esimiehille työnohjausta! Ja palvelupäälliköt hereille! Palvelupäällikön tehtävä on huolehtia esimiesten jaksamisesta, koska lika valuu aina alaspäin. Ylityöllistetty esimies ei voi olla henkilökunnan tukena. Henkilökunta, joka ei saa riittävästi tukea, uupuu ja lopputuloksena on kalliit sairaslomat.

Hyvästä työpanoksesta palkitseminen. Nykyinen tulospalkkaus liian pieni, eikä siksi vaikuta. Siinä ei myöskään huomioida henkilökohtaista työotetta/ asioiden vastuullista hoitamista.

Palkkaus on jäänyt muista jälkeen ja se laittaa etsimään työtä muualta. Kun paikkoja tulee hoitajamitoutuksen lisäämisen myötä, pelkään hyvien työntekijöiden lähtevän muualle. Itsekin sitä mietin.

En osaa vielä sanoa.

Palkkataso on alhainen eikä siinä tapahdu kehitystä vaikka työskentelisi pidempään. Työntekijän panostusta ja työryhmän kehittämistä ei myöskään palkita, tuntuu että pidetään vain itsestään selvyytenä. Ulkopuolisiin koulutuksiin on melko vaikea päästä eikä niitä oikein tueta vaikka olisi hyvät perusteet kehityskeskusteluista lähtien ja toisivat työkaluja työhön ja työryhmään. Henkilöstölle aiheutuvia kuluja esim. asiakkaiden kanssa käytäessä kahvilla, syömässä ei huomioida vaikka se olisi olennaisen tärkeää asiakkaan kuntoutumisen kannalta. Pitkässä juoksussa menee rahaa aikas paljon teekupposiin ym., koska on luonnotonta mennä asiakkaan kanssa kahville eikä itse sitten ottaisi mitään.

Työntekijät jakaisivat työt tasapuolisesti keskenään – niin kevyemmätkin kuin raskaammatkin työt

Asioiden tiedottamisessa, ohjeistuksessa ja muutoksen johtamisessa.

Palkkaus ja työn vaativuuden arviointi. Jokainen yksikkö on erilainen, eikä esimerkiksi kaksi mt- kuntoutujien yksikköä ole keskenään samanlaisia. Tähän vaikuttaa paitsi asiakasrakenne myös tilaaja-asiakkaiden odotukset siitä, mitä Aspassa tehdään. Esim. verkosto ja tilaaja-asiakkaat odottavat erittäin monipuolista osaamista, ja asiantuntijuutta, verkostotyössä se näkyy usein niin, että Aspan työntekijällä on laajin näkemys asiakkaan tilanteesta ja meiltä myös odotetaan, että löydämme ratkaisuja ja keinoja , miten tavoitteisin päästään.

Palkkataso on heikko verrattuna muihin alan toimijoihin.

Yhteistä vuoropuhelua muiden yksiköiden kesken eri aiheista. Kertomuksia eri yksiköiden arjesta ja tekemisistä. Vahvempaa ja ihan konkreettista tukea yksikköön, jolla tavallista enemmän haasteita

Palkka voisi paremmin olla työn sisältöä ja sen ammattitaitoa vaativaa vastaava.

ei tule mitään mieleen

Asioiden valmistelu, tiedonkulku

Hilkkaa voisi kehittää. Tietty lyhempi työaika samalla palkalla tai parempi palkka nykyisellä työajalla.

Koulutus ikääntymiseen, koulutus työsuojeluasiamiehen tehtävään. Palkanmaksu ajallaan aina -pankki ei tykkää jos myöhästyy.

Koulutusta lisättävä

Työilmapiiri, tulospalkkaus tai esim. vähäisistä sairauspoissaoloista palkitseminen

Henkilökunnan rekrytoinnissa, henkilökunnasta pidetään huolta jotka haluavat tehdä töitä, jotka sitoutuvat siihen, enemmän palkkaa ja etuja heille jotka suoriutuvat töistään paremmin. Nyt tämä on epäoikeudenmukaista kohtelua heille jotka haluavat tehdä töitä ja saavat samat etuudet ja palkan kuin he jotka eivät sitoudu työntekoon.

Lisää aikaa työnsuunnitteluun ja kehittämiseen.

Esimiestyössä, johdon osallistumisessa työntekijöiden kuunteluun, kehityskeskustelut, palkkaus, työnohjaus.

Palkkaus. Aspan työntekijöiden palkka on huonompi kuin muualla alan paikoissa. Tämä on syy miksi hyvät työntekijät lähtevät muihin hommiin. Ainakin meidän yksikössä on todella paljon hoidollista työtä. Myös nimike asumispalvelutyöntekijä on alentava. Kaikki Aspan työntekijät ovat saaneet sosiaali-ja terveysalan koulutuksen ja siitä tulisi myös Aspan olla ylpeä ja mainostaa tätä. Nyt on ollut paljon mediassa kuinka vammaisia ja vanhuksia hoitaa kouluttamattomat ihmiset. Ei ole asiakkailta pois jos henkilökunta kantaa omaa ammattinimikettään (sosionomi, lähihoitaja, sairaanhoitaja). Päinvastoin, asiakkaatkin tietäisi millaista erityisasiantuntijuutta keneltäkin löytyy ja kenen puoleen kannattaa kääntyä. Sitä paitsi: suurin osa asiakkaista kutsuu henkilökuntaa hoitajiksi. Hoitajiahan me olemme kun hoitotyötä teemme. On aika avata silmät tämän asian suhteen. Emme me avusta, teemme paljon puolesta, koska asiakas ei itse pysty siihen. Kunnioitusta siis henkilökuntaa kohtaan.

palkkaus ehdottomasti!

päihdeasiakkaiden kanssa työskentelyn opas voisi olla paikallaan

Tiimipalaverit, yhteinen keskusteluaika työtiimin kanssa. Sitä lisättävä.

Palkkauksessa ja koulutuksiin pääsemisissä

Palkkatasossa työn vaativuuteen nähden.

Parannettavaa olisi yövuorojen, aamu- ja iltavuorojen tasapuolinen suunnittelu. Siis tarkoitan, että yövuoroja tulisi mahdollisimman samaa määrää joka kuukausi, jotta palkka pysyisi tasaisena (ja lisien määrä). Aamuvuorojakin on tärkeä välillä saada, koska omien asukkaiden asioita pitää hoitaa.

Luotan yrityksen osaamiseen tässä asiassa.

5) Muu palaute, sana vapaa

En oikein vielä osaa kaikkiin kohtiin vastata kun olen niin vähän aikaa ollut Aspalla töissä.

Yleensä ottaen olen tyytyväinen työhöni ja pidän siitä.

Toiveena on, että palkkaus porrastettaisiin työn vaativuuden mukaan

Infotilaisuudet ilmoitettu hyvissä ajoin. Silloin niihin voikin suunnitella aikaa. Ne ei kuitenkaan olekaan pitäneet paikkaansa pariin viimeiseen kertaan. Viimeisimmästä tieto mielestäni liian myöhään, vain hetkeä aiemmin, vaikka materiaali onkin jälkikäteen katsottavissa.

Kiitos kun saan olla Aspalla töissä.

Pari vuotta talossa ollut työntekijä joka puhuu perättömiä toisista työntekijöistä. Aina joku työntekijöistä silmätikkuna jonka tekemisiä vähättelee ja vääristelee kylväen näin epäsopua työyhteisöön. Työnohjauksessa käyttäytynyt erittäin aggressiivisesti kiroillen ja lyöden nyrkkiä pöytään ym.. Tämä asia vaikuttaa kaikkien työhyvinvointiin ja tuntuu että kaikkea vain katsotaan läpi sormien ja annetaan jatkua.

Johtohenkilöstön kannattasi joskus tulla katsomaan mitä me oikeasti teemme työpaikoilla, mistä kiire muodostuu ja etenkin miten työntekijät ratkaisevat asiat, kuka ratkaisee asian ja pystyykö kaikki organisoimaan työtään. Olisi varmasti helpompi kertoa sen jälkeen vinkkejä miten työ saadaan sujumaan hyvässä ilmapiirissä ja ammattitaitoisella otteella. #meilläpuhutaan mutta ei tehdä.

Olen ollut kuusi vuotta yksikössä ja yksikkö oli ensimmäiset vuodet maailman paras työpaikka, ikinä ei harmittanut lähteä töihin ja näin koki jokainen työntekijä. Nyt he kaikki ovat lähteneet, eivät jaksaneet. Paloivat loppuun. Itse yritän sinnikkäästi räpiköidä vielä osittain mukana, enkä haluaisi luovuttaa, mutta hyvin huonolta näyttää. Olen ollut aina todella pidetty työntekijä ja erityisesti asiakkaiden keskuudessa. Koen, että pystyn antamaan heille todella paljon ja on surullista, ettei kohta enää ole niin.

Lisää huomiota että on myös mielenterveysasiakkaitakin eikä vain vammaisia

Jos Aspa haluaa säilyttää hyvän maineensa, on syytä panostaa enemmän työntekijöihin!

Kotikäynteihin pitäisi olla työnantajan puolesta auto, kuten kilpailijoillakin on. Kilpailukykyinen palkkaus myös asumispalvelutyöntekijöillä.

Laittakaa palkka hiukan paremmaksi, niin työntekijät pysyvät, kun kohta alkaa kilpailu hyvistä työntekijöistä ja se tulee kalliiksi, kun joku ammattilainen lähtee muualle.

Tulosvastuullisuus on ymmärrettävää, mutta teemme kuitenkin ihmisten kanssa työtä, minkä toivoisin muistettavan. Ei voida tehdä työtä pelkästään euron kuvat silmissä ja miettiä, minkäainen tulos tulee tässä kuussa. Sairaiden ihmisten kanssa työskennellessä tilanteet elävät eikä sille vain voi mitään. Toivoisin, että johdolta tulevista asioista/ mahd. tehtävistä asioista informoitaisiin ajoissa eikä tyyliin viikon tai kahden varoitusajalla, koska teemme liikkuvaa asiakastyötä emmekä täten voi yhtäkkiä irrottautua työstämään jotain asiaa.

Pidän Aspan julkisuuskuvasta, raikkaana ja eteenpäinmenevänä, ajan hermoilla pysyvänä, näkyvyydestä eri tahoilla. Hyvistä arvoista ja taustastaan suomalaisena säätiönä

Palkkausta pitäisi saada vaativissa ja paljon erilaista osaamista tarvittavissa tehtävissä enemmän. Ei ole oikein, että peruspalkka ostovoimaltaan sama kuin asiakkaiden tuet.

Iloista syksyä!!

Kannattaisi harkita palkkojen nostoa.​

Toivon työnantajalleni onnea rekrytointiin, pidän Aspasta.

Yksikkömme työntekijät voivat erittäin huonosti tällä hetkellä. Asiasta on puhuttu esimiehelle muttei kukaan tunnu saavan vastakaikua asiaan.

Työni on henkisesti kuormittavaa ja yksintyöskentely lisää sitä. Vapaapäiviä ei saisi olla vain yksi, koska silloin ei palaudu riittävästi työstä. Työilmapiiri on hyvä ja esimies oikeudenmukainen ja kuunteleva.