Työntekijöiltä saamamme palaute

Oranssissa puhekuplassa teksti: Hyvät tavoitteet, missä arvot näkyvät, luovat myös laadukkaita tapoja tehdä työtä. Työntekijä.

Selvitämme henkilöstön mielipidettä Aspa Palvelut Oy:stä työnantajana kuukausittain. Haluamme, että meillä uskalletaan puhua ja antaa palautetta.

Mittaamme henkilöstökokemusta kuukauden välein, ja julkaisemme työntekijöidemme avoimet vastaukset osana #meilläpuhutaan-kokonaisuutta. Saamamme palaute on julkaistu sellaisenaan, vain henkilöiden nimet ja yksittäisten Aspa-kotien nimet on poistettu. Viimeisimmät palautteet on julkaistu 12.5.2021.

Asiat ovat viime aikoina sujuneet mahdottoman hyvin ja viihdyn työssäni kovasti. Ehdotuksiani kuunnellaan, erilaiset työtavat sovitetaan yhteen ja työyhteisössä vallitsee luottamus, ilo tehdä töitä ja toisen kunnioitus. Toisaalta saa myös välillä olla väsyneempi ja innottomampi; siihenkin annetaan lupa. Jaksan paremmin olla töissä, työnjako on selkeytynyt ja tuntuu toiveikkaalta. Korona ahdistaa ja siihen liittyvät rajoitukset harmittavat, mutta niistäkin selvitään yhdessä. Kiitos siitä kuuluu työkavereille ja lähiesimiehelle! Jatketaan samaa rataa! 🙂

Palkkaus on asia johon toivoisi tarkistusta! Muuten tyytyväinen👍

Meillä X:ssa on taitava, kestävä ja edustava tiimi ammatillisia osaajia. Y on ollut loistovalinta. Hänellä on hyvä ja kannustava ote meidän tiimiin. Y on ahkera, tarkka, kuuntelee, keskustelee, kysyy meiltä käytänteitä ja kiittää kauniisti!

Pitkät päivät mahdollisiksi. Ihan käsittämätöntä ettei se ole Aspassa mahdollista halukkaille. Jokaisen työntekijän jaksaminen riippuu eri asioista ja ”ergonominen lista” pitäisi olla jokaiselle erilainen.

Ihana oli saada kiitosta eli koronavapaa

Työyhteisö energinen, joustava ja innostava!

Työvälineet ovat kohtuullisen hyvällä mallilla nyt, mutta toimipaikkamme toimimattomat verkkoyhteydet aiheuttavat harmia. Laitteiden ja ohjelmien asennukset tulevat yksikölle tosi kalliiksi ja aiheuttavat harmia työntekijöille.

Koronarokote olis kiva

Työtiloissa kyllä toivomisen varaa.

Organisaatio tasolla ei aina oikein tiedä kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Kuka hallinnossa vastaa mistäkin asiasta.

Rantakoivun alla on erillisissä taloissa / tiimeissä tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen. Nämä olisi hyvä eriyttää vielä toisistaan.

Toivoisin, että toimintayksikkömme kohdalla voisi valita, kummassa tiimissä/talossa työskentelee/ miltä puolelta palaute tulee

Olisi ollut mukava jos olisi saanut itse vaikuttaa koronavapaan ajankohtaan

Palkitsemisraha on tosi kiva, mutta ei ole tasapuolinen niille, jotka ovat olleet jo kauan Aspassa. Vuoden olleet saavat ennemmin, kun 9 vuotta olleet

Työvuorolistat ovat olleet viime aikoina aika huonoja tukemaan työjaksamisessa.

Henkilöstöä pitäisi palkita oman työpanoksen mukaisesti. Kilpailijoilla on käytössä tehtäväkohtainen palkkaus ja siitä maksettava lisäkorvaus. Muilla työnantajilla on tarjota työnantajan kustantama auto työajoihin.( kotikäynnit)

Tehossa tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista ja intoa tehdä asukkaiden kanssa erilaisia virikkeitä 🙂

Autonominen työvuorosuunnittelu olisi hyvä asia. Loogisuutta työvuoroihin.

Työvälineisiin liittyen, että esimerkiksi työntekijöiden perustietokoneet ovat hitaita ja hidastavat työntekoa. Tämä asia on tiedossa kyllä jo ja ilmeisesti etenemässä, mutta edelleen on varmasti hyvä tuoda asia esille. Onneksi saamme tarvittaessa käyttää johtajan konetta, kun se on vapaa. Mobiili-Hilkka on ollut kätevä kirjatessa ja esimerkiksi yksikön ulkopuolella liikkuessa. Välillä sovellus jumittaa, mutta kohtahan jo vaihdetaan ilmeisesti uuteen järjestelmään. Kiitoksia korona-ajan kautta tulleesta vapaapäivästä, se on hieno asia! Teams on vaikuttanut hyvältä asialta.

Hilkka ei toimi useinkaan.

Kiitettävästi on tallenteita ja infoa mm. ohjelmien ja sovelluksien käyttämiseen. Mutta mistä se aika otetaan niiden katsomiseen ja opettelemiseen? Ani harvoin aikaa liikenee / usein myös keskeytyy. Keskeytyksen jälkeen ei enää muista oppimaansa kun sitä ei ole itse kokeillut tai tehnyt.

Olisi hyvä selkeyttää myös muita yhteydenpitokanavia kuin teams. Eli miten on mahdollista pitää olla yhteydessä eri tahojen kanssa!

Tärkeä asiakastyön arki kuormittaa tällä hetkellä sen verran paljon, että toivoisin tiedottamiseen, työn kehittämiseen ja omien työtehtävien tekemiseen selkeyttä ja selkeitä vastauksia ja linjauksia kysymyksiimme. Mahdollisuus kollegoiden väliseen keskusteluun ja jakamiseen on tällä hetkellä hankalaa monessa paikassa. Ongelma ei ole omassa työyhteisössä eikä lähiesimiehen työn tekemisessä. Ei vain ole aina aikaa irrottautua asiakastyöstä ja siivouksesta, jotta pääsisin selaamaan Teamsia tai ehtisin osallistua infoihin tai jotta voisimme yhdessä suunnitella asiakastyötä eteenpäin helpottaaksemme arkea. Asiakastyö on mielestäni prioriteettilistan kärjessä ja haluan panostaa siihen. Ymmärrän vallitsevan tilanteen ja siihen liittyvät ongelmat (taloudessa). Pandemia voi kuitenkin jatkua pitkäänkin, jonka vuoksi työntekijät tarvitsevat kannustusta, tietoa, arjen iloa ja myös mukavia juttuja. Edellä mainitut eivät välttämättä aina vaadi rahallista panostusta. Tästä kaikesta huolimatta olen kiitollinen työryhmälleni ja kollegoilleni tsemppaamisesta ja laadukkaasta työstä. Hyvä me!

Kaikille työntekijöille ei ole selkeää, että mistä voi kysyä apua työvälineiden käyttöön esim. teknologian käytön monet kokevat itselleen haastavaksi ja siksi eivät ole innokkaita edes opettelemaan erilaisten järjestelmien ja laitteiden käyttöä.

Kiitos ylimääräisestä korona vapaasta!

Olen miettinyt, että olisiko läppärit hyvä työväline tuetun asumisen liikkuvassa työssä.  Kännykällä ei saa tehtyä kaikkia töitä. Asunispalvelusuunnitelmat, ajopäiväkirjat ja sähköposti viestintä niin verkostojen kuin asiakkaiden kanssa olisi käytännöllisempää.

Kiitokset vielä koronavapaasta. Se oli Aspalta suuri teko ja osoitus henkilöstöstä välittämisestä.

Ensimmäinen Kohtaamo vaikutti hyvältä ja antoisalta. Oli mukava päästä juttelemaan muidenkin aspalaisten kanssa.

Tuplavuorot mahdollisiksi. Minulle ergonominen työlista olisi sellainen, että saisin tehdä 1-2 tuplavuorot listassa!