Det är du som bestämmer

Det är du som bestämmer

Vi på Aspa arbetar för att vi alla ska ha möjlighet till ett självständigt liv. Vi erbjuder våra kunder ett hem och tjänster utifrån varierande personliga behov. Kundens egen erfarenhet kännetecknar vårt arbete.

Vi vet att var och en har rätt till ett självständigt liv.

Vi bemöter kunderna med respekt, vi lyssnar och förstår. Hos oss är erfarenhetsexperterna fullt delaktiga i sina liv. Vi lär oss av dem och ger dem stöd för att de ska kunna delta fullt ut.

Det är du som bestämmer. Vi erbjuder individuella, skräddarsydda och anpassade lösningar. Vi är experter på boende, men du är experten på dig själv och ditt liv. De bästa lösningarna hittar vi tillsammans, men du har full frihet att välja själv.

Aspas verksamhet bygger på god cirkulation. Med intäkterna från vår verksamhet köper vi nya boenden och utvecklar nya möjligheter till ett självständigt liv tillsammans med våra kund.

Vem som helst kan hamna i ett läge där man inte klarar sig utan stöd. Vår uppgift är att erbjuda stöd till den som behöver det. Vi hjälper alla våra boende att bygga upp precis det självständiga liv som var och en vill.

Det egna hemmet är basen

När du behöver stöd för att kunna leva självständigt kan du ansöka om en hyresbostad hos oss. Vi tar fram ett passande hem för dig tillsammans med dig och med hänsyn till dina önskemål, dina behov och din hyresbetalningsförmåga. Läs mer om våra hyresbostäder (på finska)

Tjänster som stödjer ett självständigt liv

Om du behöver hjälp i vardagen och med boendet hjälper vi dig med boendetjänster som hjälper dig att leva ett självständigt liv. Våra tjänster anpassar sig efter dina behov – från dygnet runt-närvaro till hembesök varje vecka. Bekanta dig med våra boendetjänster (på finska)

Vi hjälper dig göra din röst hörd

Vet du vilka möjligheter du har att få hjälp med att hitta arbete? Kan du påverka din boendekvalitet? Hur utför du ärenden på nätet? Har du möjlighet att prata om sex, kärlek och dina känslor? Vi ger dig verktyg för ett självständigt liv. Vi samarbetar med kommuner, läroanstalter och andra aktörer. Mer information om vårt projektarbete (på finska)

Aspa är Aspa-stiftelsen sr och Aspa Service Ab.

Aspa har som uppgift att främja möjligheterna till ett självständigt liv på egen hand för personer som behöver hjälp och stöd i sina vardagliga liv, lik som personer med funktionsnedsättning eller personer med psykisk ohälsa.

Vi utvecklar individuellt, högklassigt och tryggt boende i vanliga boendemiljöer. Aspa strävar allmänt efter att påverka planeringen och byggandet av bostäder och hela samhällsstrukturen så att de passar samtliga samhällsmedlemmar på ett jämbördigt sätt.

Aspa-stiftelsen sr äger ungefär 1000 bostäder överallt i Finland. Stiftelsen förvärvar stödbostäder bland det normala bostadsbeståndet med hjälp av bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Bostäderna hyrs ut till personer som är i behov av stöd med boendet.

Stiftelsen äger Aspa Service Ab som producerar individuella boendetjänster för personer som behöver stöd och hjälp i vardaglig liv.

Aspas verksamheter är kundorienterade och utgår från följande värderingar: respekt för människan, tillförlitlighet och sakkunskap.

Kontakta oss

Tuomas Koskela, VD, Aspa-stiftelsen sr
tuomas.koskela@aspa.fi
+ 358 40 653 2183

Seija Milonoff, VD, Aspa Service Ab
seija.milonoff@aspa.fi
+358 40 830 1208

palvelut@aspa.fi