ASPA
-A A +A

ASPA

Det här är Aspa

Aspa har som uppgift att främja möjligheterna till ett självständigt liv på egen hand för personer som behöver hjälp och stöd i sina vardagliga liv, lik som personer med funktionsnedsättning eller personer med psykisk ohälsa.

Vi utvecklar individuellt, högklassigt och tryggt boende i vanliga boendemiljöer. Aspa strävar allmänt efter att påverka planeringen och byggandet av bostäder och hela samhällsstrukturen så att de passar samtliga samhällsmedlemmar på ett jämbördigt sätt.

Aspa-stiftelsen sr äger ungefär 1000 bostäder överallt i Finland. Stiftelsen förvärvar stödbostäder bland det normala bostadsbeståndet med hjälp av bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Bostäderna hyrs ut till personer som är i behov av stöd med boendet.

Stiftelsen äger Aspa Service Ab som producerar individuella boendetjänster för personer som behöver stöd och hjälp i vardaglig liv.

Aspas verksamheter är kundorienterade och utgår från följande värderingar

  • Respekt för människan
  • Tillförlitlighet
  • Sakkunskap.

 

Kontakt: 

Tuomas Koskela, VD, Aspa-stiftelsen sr                                                          Johanna Nyström, VD, Aspa Service Ab
+ 358 40 653 2183tuomas.koskela@aspa.fi                                              + 358 45 654 6020,  johanna.nystrom@aspa.fi