Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee säännöllistä apua ja tukea ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaamme asuvat vuokralla omissa esteettömissä asunnoissaan ja saavat tarvitsemansa itsenäiseen asumiseen liittyvät palvelut kotiinsa. Henkilökunta on paikalla joka päivä vuorokauden ympäri, jotta apua on saatavilla aina tarpeen mukaan.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkainamme on esimerkiksi vaikeavammaisia ja aivovammaisia henkilöitä.

Apu mahdollistaa itsenäisen asumisen

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa työntekijämme kulkee asiakkaan rinnalla auttaen häntä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä, oman näköistään elämää. Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää kaikki asiakkaan tarvitsemat tukipalvelut.  Palvelut joustavat avun tarpeen mukaan ja ne räätälöidään erikseen jokaisen asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja elämäntilanteen mukaan.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa avustamme asiakasta 

  • arjen toiminnoissa suoriutumisesta ja itsestään huolehtimisessa, kuten wc-käynneissä, ruokailuissa, henkilökohtaisessa hygieniassa, liikkumisessa, itsensä ilmaisemisessa ja kodinhoidossa
  • lääkehoidossa
  • asioinnissa kodin ulkopuolella
  • terveydestä huolehtimisessa ja terveydenhuollon palveluissa
  • sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä
  • säännöllisen elämänrytmin löytämisessä
  • raha-asioissa ja vapaa-ajantoimintoihin kannustamisessa

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakas kohdataan omana itsenään

Huomioimme asiakkaan oikeudet arjen työssä ja varmistamme mahdollisuuden määrätä omasta elämästään. Kunnioitamme ympärivuorokautisissa Aspa-kodeissamme asiakkaan oikeutta tehdä vapaasti omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja päätöksiä. Tuemme asiakkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun.

Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavissa Aspa-kodeissa on käytössä kutsujärjestelmä, jonka avulla asiakkailla on mahdollisuus hälyttää apua tarvittaessa mihin aikaan tahansa.

Ryhmätoiminta tuo rytmiä päivään

Halutessaan asiakas voi osallistua Aspa-kodin yhteistilassa järjestettävään yhteisölliseen ryhmätoimintaan ja yhteisiin aterioihin.
Ryhmätoiminnalla edistetään asiakkaiden asumisen- ja elämänhallinnan taitoja, sekä edistetään yhteisöllisyyttä, keskinäistä vertaistukea ja asiakkaiden verkostoitumista. Asiakkaat osallistuvat ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toiminnan sisällöt ja aktiviteetit lähtevät heidän toiveistaan ja tarpeistaan.

Ryhmätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset juhlapyhät, vuodenajat ja niihin liittyvät erilaiset teemat. Ryhmätoiminta on osa Aspa-kodin viikko-ohjelmaa, joka tuo säännöllistä sisältöä ja rytmiä asiakkaiden arkeen. Toimintaa järjestetään päivittäin ja asiakas voi osallistua siihen niin usein kuin haluaa.

Kunnioitamme asiakkaan itsenäisyyttä

Kaikkien palveluiden lähtökohta on asiakkaan yksityisyys, hänen aikataulujensa ja itsenäisyytensä kunnioittaminen. Mittaamme jatkuvasti asiakkaidemme kokemusta palveluistamme. Saamiemme tulosten pohjalta puutumme mahdollisiin epäkohtiin ja kehitämme toimintaamme. Jos olet itse havainnut palveluissamme epäkohtia, toivomme, että ilmoitat siitä meille.

Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään. Asiakkaiden oma näkemys ja kokemus näkyvät ja kuuluvat työssämme. Kohtaamme asiakkaat kunnioittaen, kuuntelemme ja ymmärrämme, kehitämme asumista ja palveluita yhdessä heidän kanssaan.

Mistä saan lisätietoa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta? 

Lisätietoa tehostetusta asumispalvelusta saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvontamme vastaa arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeemme kautta.

palvelut@aspa.fi

Voit olla kiinnostunut myös näistä