Strategiamme

Haluamme, että jokainen tulee kohdatuksi. Teemme mitä lupaamme, kunnioitamme toisiamme ja toimimme vastuullisesti.

Aspassa tuemme apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti elämän eri vaiheissa. Lisäksi tuotamme uutta tietoa päätöksenteon tueksi sekä asumiseen ja arjenhallintaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseksi. Vaikutamme tekojemme kautta ja niistä inhimillisesti ja avoimesti viestien.

Visiomme on kohtaamme sinut. Yhteinen visiomme - kohtaamme sinut - antaa meille selkeän suunnan ja ohjaa päivittäistä tekemistämme yhteiskunnan ja asiakastarpeiden muttuessa.

Kohtaamme sinut asiakkaana, läheisenä, työntekijänä ja yhteistyökumppanina.

Tapamme toimia

Arvot ovat meidän peruskalliomme, johon nojaamme ja jonka päällä seisomme päivittäin. Vahva arvopohja ja henkilökeskeinen toimintatapa luovat meille kaikille edellytykset menestyä.

Teemme mitä lupaamme

 • Pidämme kiinni lupauksistamme.
 • Olemme rehellisiä ja tunnustamme virheemme.
 • Meillä on lupa puhua myös vaikeista asioista.

Kunnioitamme toisiamme

 • Kunnioitamme ihmisten yksilöllisyyttä, erilaisia tarpeita ja itsemääräämisoikeutta.
 • Huomioimme toistemme toiveet ja mielipiteet.
 • Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

Toimimme vastuullisesti

 • Toimitamme on vaikuttavaa.
 • Teemme ympäristöä kunnioittavia valintoja arjessa.
 • Meillä hyvä kiertää. Liiketoimintamme tuotto käytetään perustehtävämme toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteemme vuosille 2024-2026

Perustehtäväämme ja visioomme pohjautuen meidän päätavoitteemme on, että asiakkaamme saavat heidän tarpeitaan vastaavan kodin, yksilölliset palvelut ja tuen.

 • Hankimme esteettömiä ja energiatehokkaita asuntoja ja pidämme huolta niiden kunnosta. ​
 • Tuemme asiakkaidemme arjenhallintataitoja ja asumisen valmiuksia.
 • Asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Jätämme positiivisen muistijäljen.

Kantavat rakenteet

Vahvan arvopohjan lisäksi toimintamme nojaa kolmeen kantavaan rakenteeseen, jotka luovat edellytykset visiomme sekä tavoitteidemme saavuttamiselle. Panostamme seuraavan kolmen vuoden aikana siihen, että Aspa on arvostettu ja reilu työpaikka, vahva ja kasvava sekä asiantunteva ja tunnettu kumppani.

Arvostettu ja reilu työpaikka

Haluamme olla arvostettu työpaikka, jossa ihmiset viihtyvät. Tämän myötä meillä on riittävästi osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi. Valmentava ja tavoitteellinen johtamiskulttuuri perustuu arvopohjaamme

Vahva ja kasvava

Etsimme aktiivisesti uusia asiakkuuksia ja rahoituslähteitä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kasvamme kannattavasti ja olemme vakavarainen toimija.

Asiantunteva ja tunnettu kumppani

Arjen ja asumisen haasteisiin liittyvä asiantuntijuutemme on vahvaa ja arvostettua. Teemme suunnitelmallisesti yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa, joiden kanssa arvopohjamme kohtaavat.