Esihenkilölupaus

Aspa Palveluiden esihenkilöt ovat antaneet esihenkilölupauksen: Sinun työsi onnistuminen on minun hommaani.

Hyvä johtaja kantaa vastuun, osoittaa arvostusta ja tekee sen, minkä lupaa. Esihenkilömme ovat luvanneet mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen omalla työllään.

Hyvä esihenkilö mahdollistaa sen, että tiimi toimii.

Aspa Palvelut haluaa kehittää työnhakijakokemusta ja olla kiinnostava sote-alan työnantaja. Tässä onnistuminen lähtee vahvasti esihenkilöistä. Esihenkilölupaukseen kiteytyy Aspan strategia ja Aspa-kotien johtajien ajatukset. Lupauksen kautta haluamme viestiä siitä hyvästä esihenkilötyöstä, jota meillä Aspassa tehdään.

Katso, miten esihenkilömme toteuttavat lupausta.

Esihenkilölupaus näkyy tekoina arjessa

1. Kannan vastuun

Hyvä johtaja kantaa vastuun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt jakautuvat tasaisesti ja ne tehdään laadukkaasti. Johtaja varmistaa henkilöstön riittävän osaamisen ja resurssit. Tällöin jokaisen on mahdollista keskittyä omaan perustehtäväänsä eli tuottamaan turvallista asumista asiakkaille.

Kattava perehdytys on myös tärkeää ja se pitää sisällään aikaa keskustella kollegoiden ja esihenkilön kanssa, Aspan arvojen ja mission läpikäynnin sekä tapamme toimia henkilökeskeisesti.

Tiimin epätietoisuus vähenee. Selkeä ja oikea-aikainen viestintä on osa onnistunutta johtamista. Esihenkilö on helposti lähestyttävä ja tiimiläisten saatavilla. Hyvä johtaja haluaa tietää, miten tiimiläiset jaksavat ja mitä yksikössä tapahtuu.

2. Kunnioitan toista

Reilu ja luottamuksellinen työilmapiiri syntyy aidon kohtaamisen kautta. Kohtaamisilla on tärkeä tehtävä, sillä työkaveria on helpompi kunnioittaa, kun tuntee ihmisen ja tämän tavat toimia.

On rikkaus, että jokainen työntekijä on omanlaisensa. Jokaisella on erityisiä kiinnostuksen kohteita ja taitoja. Esihenkilö rohkaisee puhumaan niistä ja yhdessä mietitään, miten niitä voisi hyödyntää työssä. Tiimin turvallisuus ja luottamus kasvavat, mitä paremmin tunnemme toisemme ja jokaisen vahvuudet.

Kunnioitusta muita kohtaan osoitetaan hoitamalla omat hommat hyvin ja pysähtymällä kuuntelemaan. Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää ja tsemppaaminen hankalissa tilanteissa. Työhyvinvointia tukee, kun ihminen kokee tekevänsä tärkeää työtä ja saadessaan arvostusta. Työntekijät, esihenkilöt ja asiakkaat ovat kaikki yhtä arvokkaita ja tasavertaisia.

3. Teen mitä lupaan

Tiimi tietää, ettei asioita tarvitse ratkaista yksin vaan johtaja on tukena, mukana työyhteisön jäsenenä ja käytettävissä aina tarvittaessa. Tätä työtä tehdään yhdessä ja jokaisen on voitava luottaa toiseensa. Luottamus kasvaa sitä mukaa, mitä paremmin pystyy pitämään lupauksensa. Elämässä saattaa kuitenkin joskus tulla odottamattomia mutkia. Tällöin esihenkilön on osattava myöntää virheensä ja pyytää anteeksi. Tilanne käydään läpi ja eteenpäin jatketaan yhdessä.

Hyvä esihenkilö ymmärtää, että työyhteisö on se voima, josta löytyy viisaus ja osaaminen. Haluan omalla työlläni mahdollistaa työyhteisön onnistumisen.

Tervetuloa Aspa Palveluille tekemään ihmisen hommaa!