Arjen koodit.

Arjen koodit: Digi helpottaa arkea

Minkälaiset digiratkaisut tukevat itsenäistä asumista? Arjen koodit –hanke etsii yksinkertaisia ja helposti käyttöön otettavia digiratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten arkea.

Testaamme ja kehitämme erilaisia digisovelluksia yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Kokemustoimijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia arjen haasteista ja niiden ratkaisemisesta.

Digisovelluksia vammaisten henkilöiden tarpeisiin

Pohdimme hankkeessa mitkä pulmat vammaisten henkilöiden ja muiden arkeensa tukea tarvitsevien henkilöiden arjessa ovat sellaisia, jotka voidaan helposti ratkaista digin avulla. Testaamme sekä olemassa olevia appeja eli digitaalisia sovelluksia että kehitämme uusia sovelluksia. Sovellukset toimivat parhaiten, jos ne ovat helppokäyttöisiä ja vastaavat käyttäjän tarpeeseen.

Lähtökohtanamme on aina arkeensa tukea tarvitsevien henkilöiden kokemus ja tarpeet. Kokemustoimijat ovat hankkeessa tärkeässä roolissa.  

Usein toimiva digiratkaisu on jokin olemassa oleva sovellus, joka helpottaa arjen sujumista pienellä muokkauksella tai uudella innovatiivisella käyttötarkoituksella. Parhaimmillaan teknologian käyttö vähentää vammaisen ihmisen riippuvuutta toisen henkilön tarjoamasta avusta.

Mitä sovelluksia testaamme nyt

Etsimme hankkeessa jatkuvasti uusia tapoja ratkaista arjen pulmia digin avulla. 

Tällä hetkellä

  • kehitimme Digihelppari-sovelluksen arjen hallinnan tueksi yhdessä neuropsykiatrisia oireita omaavien ihmisten kanssa
  • testaamme vammaisten henkilöiden kanssa, voiko VR-teknologian eli virtuaalitodellisuuden avulla kokea erilaisia asioita liikkumisen esteistä tai taloudellisesta tilanteesta huolimatta
  • testaamme erilaisia älykotiratkaisuja, kuten ohjelmoitavia valoja, muistutustauluja ja sensoreita
  • kehitämme kokemustoimijoista koostuvan Arjen asiantuntijaryhmän toimintaa tuen tarpeiden esiin tuojina.

Parhaat digiratkaisut syntyvät yhteistyössä – haemme kumppaneita

Toimivat digiratkaisut syntyvät tukea tarvitsevien ihmisten, teknologian osaajien ja opiskelijoiden sekä arjen tuen ammattilaisten yhteistyönä.

Tule kanssamme kehittämään arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja!

Ota rohkeasti yhteyttä jos,

  • työskentelet arkeensa tukea tarvitsevien ihmisten kanssa ja olet kiinnostunut edistämään asiakkaidesi itsenäistä pärjäämistä digiteknologian avulla
  • sinulla on tiedossasi jokin digiratkaisu tai -sovellus, joka helpottaa arkea
  • haluat kehittää digiteknologiaa, joka helpottaa tukea tarvitsevien ihmisten itsenäistä elämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hankkeen (2019-2021) toteuttamista Veikkauksen tuotoilla.

Kokemustoimijaksi hankkeeseen?

Arjen asiantuntijat ovat Arjen koodit -hankkeen kokemustoimijoista koostuva ryhmä. Ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa toimintaa, valitsemassa kehittämiskohteita ja antamassa palautetta.  Perehdytämme kokemustoimijat tehtäviinsä ja laadimme yhdessä heidän kanssaan toimintasuunnitelman.

Haluatko sinä arjen asiantuntijaksi?

Oletko kiinnostunut digiasioista? Osaatko käyttää älypuhelinta, tai etsiä tietoa Googlesta? Saatko tai oletko aiemmin saanut asumisen palveluja? Haluatko parantaa arjessaan tukea tarvitsevien ihmisten arkea?

Jos nämä asiat kiinnostavat, ota rohkeasti yhteyttä ja hae mukaan toimintaamme. Lähetä itsestäsi lyhyt esittely osoitteeseen arjenkoodit@aspa.fi. Kerro myös, mikä sai sinut kiinnostumaan ja hakemaan mukaan.