Perheiden tukipalvelut

Perhepalvelut on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä.

Joskus elämäntilanne voi muuttua niin, että perhe tarvitsee apua arjen sujumiseen.

Perhetyö perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn, perheen voimavarat ja vahvuudet sekä tarpeet huomioivaan suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perhetyössä vahvistetaan perheenjäsenten omia voimavaroja, suojaavia tekijöitä ja toimintakykyä liittyen vanhemmuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä arjen taitoihin.

Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä. Tai perheellä on tuen tarvetta kriisin, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Perhetyöllä edistetään perheen hyvinvointia ja tuetaan itsenäiseen selviämiseen. 

Voimavaroja perheille

Perhetyö sisältää tapaamiset, asiointiavun, ohjauksen ja neuvonnan sekä lasten tarpeiden huomioimisen. Perhetyötä tehdään perheen kotona sekä perheen muissa toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon sekä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa on erityisen tärkeää.

Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä perheen läheisten, viranomaisten, hoitotahojen ja muun verkoston kanssa.

Perheellä on mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan, jolla vahvistetaan perheiden omia voimavaroja. Tavoitteena on yhteistoiminta ja vuorovaikutus toisten perheiden kanssa, asioiden käsittely sekä erilaisten taitojen harjoittelu ryhmässä.

Perhetyöhön ohjataan sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kautta. Tilaaja-asiakas (lastensuojelu tai sosiaalityö) tekee aina päätöksen palvelusta ja myöntää palvelun.

Lisätietoa perheiden tukipalveluista

Lisätietoa sinulle sopivista palveluista saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa kesällä arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeemme kautta.

palvelut@aspa.fi