Kognitiivinen saavutettavuusseloste

Verkkosivusto on julkaistu 1.10.2020. Tämä kognitiivinen saavutettavuusseloste koskee palvelua www.aspa.fi ja on päivitetty 20.10.2022.

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Varsinainen saavutettavuusseloste löytyy täältä.

Palvelun kognitiivinen saavutettavuus on arvioitu Selkeästi meille -hankkeen toimesta. Sivusto arvioitiin ymmärrettävyyden ja helppokäyttöisyyden näkökulmasta.

Verkkosivuston kognitiivinen saavutettavuus

Sivustolla on havaittu kognitiiviseen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Vaikka kognitiivinen saavutettavuus ei kuulu lainsäädännön piiriin, teemme parhaamme korjataksemme siihen liittyvät ongelmat. Korjauksia on tehty syksystä 2021 alkaen.

Havaitut puutteet

Sivun oikeassa laidassa on tärkeää sisältöä, johon ei pääse muualta käsiksi

Kuuntele-painike on oikealla.

Sivustolla suunnistamiseen liittyvät havainnot

Sivustolta puuttuu helposti havaittava Etusivu-painike tai linkki, jossa lukee ”etusivu”

Logo toimii etusivulinkkinä, mutta se ei ole tällaisenaan riittävä. Murupolussakin on linkki etusivulle, mutta kaikki eivät osaa käyttää murupolkua. Navigaatiossa ei ole selkeää Etusivu-otsikkoa.

Selkeä etusivu-painike tai linkki tulisi löytyä jokaiselta sivulta.

Valikkolinkkien perusteella on ollut vaikea löytää tiettyä tietoa

Hankkeet-sivu sijaitsee Tietoa Aspasta -kohdan alla. Tämä on koettu yllättäväksi, sillä moni etsii sitä kohdasta Muut palvelut.

Otsikko ”Ohjeita hyvään ja turvalliseen asumiseen” on melko laaja, eikä anna kävijöille riittävästi tietoa siitä, millaisia asioita sivulta löytyy. Kun sivustolta on etsitty tietoa esimerkiksi vikailmoituksen tekemisestä, on etsitty otsikkoa, jossa lukisi jotain siihen liittyvää.

Sivustolla on useita erilaisia valikoita

Osa sivuston valikoista on koettu epäselviksi tai vaikeaksi käyttää.

Sivustolla ylimpänä oleva harmaa valikkorivi (Tietoa Aspasta jne.) on koettu vaikeaksi huomata tietokonekäytössä.

Etusivulla olevat, vihreät, kohderyhmille tarkoitetut painikkeet on koettu vaikeaksi huomata tietokonekäytössä.

Vihreät osiovalikot ja niiden sisältämät linkit on koettu vaikeaksi huomata. Tällainen valikko on esim. Tuettu asuminen -sivulla.

Osiovalikko on koettu hankalaksi

Vihreä osiovalikko on erilainen eri sivuilla: sen sisältö vaihtelee osion mukaan. Aina sitä ei ole ollenkaan.

Oman sijainnin hahmottaminen sivustolla on koettu haastavaksi

Ylävalikossa ei näy värillä korostettuna käyttäjän sijaintia sivustolla. Oman sijainnin hahmottaminen sivustolla on koettu vaikeaksi.

Tekstisisältöihin liittyvät huomiot

Sivun otsikko näyttää painikkeelta, vaikkei ole sellainen

Sisältösivujen pääotsikko on pääkuvan päällä sinisessä laatikossa. Sitä voi luulla painikkeeksi, koska se näyttää samalta, kuin samassa näkymässä näkyvä hakupainike.

Joissain sisällöissä on vaikea hahmottaa, kenelle sisältö on tarkoitettu

Osassa sivuja on koettu, ettei tekstistä tiedä, onko se esimerkiksi asiantuntijalle vai osallistujalle suunnattu. Näin on esimerkiksi joillain hankkeiden sivuilla.

Joillain sivuilla on liikaa asiaa tai liian pitkiä tekstiosioita

Sivustolla olevaa tekstiä on useimmiten helppoa lukea ja ymmärtää, mutta monet sivut ja tekstit on koettu liian pitkiksi. Sivuilla oleva äänituki voi auttaa keskittymään pitkään tekstiin.

Tekstiä on useilla sivuilla paljon

Tekstiä on monella sivulla paljon. On koettu, että sivut ja niiden sisältötekstit ovat toisinaan liian pitkiä, vaikka tekstiä onkin jäsennelty hyvin.

Kaikilla sivuilla ei ole käytetty kuvia

Sivustolla olisi hyvä olla enemmän kuvia, ainakin yksi kuva jokaisella sivulla. Esimerkiksi eri asumispalveluiden sivut näyttävät ilman kuvia liian samanlaisilta.

Sivustolla on liian vähän kuvia

Pitkät tekstit ilman kuvia ovat osalle kävijöistä vaikeita hahmottaa, joten tekstien yhteydessä voisi olla enemmän kuvia.

Kävijä ei tiedä, kuinka nopeasti palautteeseen vastataan

Sivustolla ei ole kerrottu, milloin palautteeseen vastataan.

Sähköpostiosoitteiden muodostamisen ohje on kaukana yhteyshenkilöiden tiedoista

Yhteystiedoissa ohje siitä, miten sähköpostiosoite muodostetaan, on liian kaukana henkilöiden nimistä.

Linkkeihin liittyvät huomiot

Linkit menevät välillä sekaisin otsikoiden kanssa

Linkin sininen väri on käytössä myös otsikoissa ja painikkeissa. Kaikissa linkeissä ei ollut koko ajan viivaa alla, jolloin niitä voi luulla otsikoiksi tai otsikoita linkeiksi.

Kaikki linkit eivät näytä samalta

Osassa linkeistä ei ole viivaa alla.

Osa linkeistä ei anna riittävästi tietoa siitä, mitä linkkiä klikkaamalla tapahtuu

Osa linkeistä on vain tekstin seassa olevia sanoja. Ne eivät aina ole riittävän selkeitä.

Lomakkeisiin liittyvät huomiot

Pakolliset kentät on selitetty vain lomakkeen alussa

Lomakkeiden alussa on selitetty, että pakolliset kentät on merkitty tähtimerkillä. Pakollisuuden sanallinen ilmaiseminen tulisi kuitenkin löytyä jokaisen pakollisen kentän yhteydestä, eikä vain lomakkeen alusta.

Punaista väriä käytetty Forms-lomakkeella merkitsemään pakolliset kentät

Punaista korostusväriä tulisi käyttää vain silloin, kun ilmoitetaan virheestä. Forms-lomakkeissa pakollista tietoa tarkoittavat tähdet ovat kuitenkin oletuksena punaisia.

Videoihin liittyvät huomiot

Osaa videoista vaikea ymmärtää

Sinä päätät kaapin paikan -video on lyhyt ja nopeatempoinen eikä siinä ole puhetta. Video on koettu hieman epäselväksi.

Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen häävideota voi olla vaikea ymmärtää, koska siinä on käytetty paljon taiteellisuutta ja symboliikkaa.

Kaikki videot eivät auta ymmärtämään sivun sisältöä

Moni video auttaa ymmärtämään sivuilla olevaa sisältöä, mutta eivät kaikki.

Osa videoista hankaloittaa ymmärtämistä

Muuttovideo, häävideo ja yhden hankkeen rokkivideo saattavat vaatia useamman katselukerran. Nämä videot on myös koettu hämmentäviksi ja kysymyksiä herättäviksi.