Velka veks: Ratkaisuja asumisen tai talouden haasteisiin

Velka veks -logo.. Piirretty nainen, joka työntää lastenrattaita, taustalla puita.

Velka veks ja asuminen check -hankkeessa (2019-2021) kehitettiin Aspan asumisneuvontaa ja velan perintäprosessia yhdessä kokemustoimijoiden kanssa.

Hanke keskittyi Aspa Palveluiden asumisen ja talousneuvonnan tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmää olivat Aspan asukkaat, joilla on taloudessa tai asumisessa haasteita. Tavoitteena oli ehkäistä ja korjata näitä haasteita, kuten häätöjä sekä vuokravelkoja. Lisäksi Aspan työntekijöitä koulutettiin asumistalousneuvonnan osaamiseen.

Toiminta piti sisällään mm. häiriökäyttäytymiseen puuttumisen, asiakkaiden neuvonnan vuokranmaksun vaarantuessa, ennaltaehkäisevän asukastyön sekä asukkaiden neuvonnan ja opastuksen. Vuokralaisia haluttiin lisäksi kannustaa talouden- ja elämänhallinnan sekä asumistaitojen pysyvämpään muutokseen.

Velka veks ja asuminen check!

Työtä tehtiin yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Heiltä saatiin tärkeää omakohtaista tietoa esimerkiksi velkaongelmista, asumisen haasteista, mielenterveys- ja päihdeongelmista ja rikollisuudesta. Heillä on myös kokemusta näihin liittyvien palveluiden käytöstä.

Velka veks oli Aspa-säätiön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoittama hanke. Se oli osa ASTA:n eli Asumistalousneuvonta-hankkeen kokonaisuutta, jossa Takuusäätiö, kaupungit, vuokrataloyhtiöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Kortteja talousasioiden puheeksi ottamisen tueksi

Hankkeessa on kehitetty Millainen rahankäyttäjä olet? sekä Rikas tulevaisuus -kortit. Kortit helpottavat talousasioiden puheeksi ottamista. Ne on kehitetty erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetusalalla ohjaajina työskenteleville. Niitä voi hyödyntää velkaantumista ennaltaehkäisevässä työssä tai asiakkaiden kanssa, joilla on jo pitkälle edenneitä velkoja. Kortteja voi käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

Rikas tulevaisuus -korttien avulla keskustelua raha-asioista voi avata pelillisyyden avulla ja hyödyntämällä korttien avoimia kysymyksiä.

Millainen rahankäyttäjä olet -korttien luonteenpiirteisiin pohjautuvan keskustelun avulla raha-asioiden puheeksi ottaminen helpottuu. Korttien avulla voidaan tunnistaa mm. peliongelmia ja avata keskustelua siitä, millainen rahankäyttäjä asiakas haluaisi tulevaisuudessa olla.

Voit tilata kortteja oman yhteisösi käyttöön Teija Hietikolta sähköpostitse. Tuotteiden postitusta varten tarvitaan tilaajan nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä puhelinnumero.

Ota yhteyttä hankkeen työntekijään

Teija Hietikko, hankepäällikkö
040 610 5388
teija.hietikko@aspa.fi