Mitä asumispalvelutyö on?

Asumispalvelutyö on itsenäistä ja palkitsevaa. Työssä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja omia vahvuuksiaan. Meillä on aikaa kohdata asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Työ Aspassa on ihmisen hommaa.

Ohjaajan työ on monipuolista avustamista, ohjaamista ja tukemista kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työssämme painotamme asiakkaan omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista. Meillä on aikaa kohdata asiakkaan yksilölliset tarpeet. 

Palvelua asiakkaan toiveen mukaisesti

Tuemme asiakasta hänen arjessaan erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Asiakkaan koti voi olla Aspa-kodin yhteisen tilan yhteydessä tai muualla asiakkaan itse hankkimassaan asunnossa. Asumispalvelutyö on usein liikkuvaa työtä asiakkaan kodin ja arjen toimintojen sijainnista riippuen.  

Työ on itsenäistä. Henkilöstöllämme on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön, suunnitteluun ja toteutukseen. Asumispalvelutyössä pärjää erinomaisesti reippaalla ja joustavalla asenteella – pienet muutokset suunnitelmissa eivät hätkäytä, vaan inspiroivat luoviin ratkaisuihin. Jokainen työpäivä on erilainen ja työntekijämme voivat itse vaikuttaa millaisia päivistä loppujen lopuksi tulee. 

Järjestämme asiakkaillemme erilaisia aktiviteetteja. Pelailemme, grillailemme sekä nautimme lähialueiden palveluista ja ulkoilemme. Osallistumme asiakkaiden tarpeiden mukaan myös heidän opintoihinsa tai harrastuksiinsa. Päivien sisällöt vaihtelevat, meillä työ ei ole ainoastaan tiettyä tehtävää sisältävää tekemistä, vaan koko tiimi tukee monipuolisesti asiakkaan itsenäistä elämää. 

Työaika 

Ohjaajan työaika määräytyy yksittäisen Aspa-kodin tarjoamien palveluiden pohjalta. Työtä voidaan tehdä kahdessa tai kolmessa vuorossa, tai vain päivisin.  Joissakin Aspa-kodeissa teemme työtä myös viikonloppuisin, sillä mahdollistamme asiakkaidemme palvelut heidän tarpeensa mukaisena ajankohtana.  

Mitä edellytämme työntekijöiltämme? 

Ohjaajan tehtävään edellytetään sote-alan tutkinto sekä rekisteröityminen Valviran ammattihenkilöiden rekisteriin. Useimmilla ohjaajilla on lähihoitajan tutkinto, mutta meillä työskentelee myös paljon sosionomeja, sairaanhoitajia ja muita alan ammattilaisia. Reippaalla asenteella, kiinnostuksella uusiin asioihin, rohkeudella ja itsensä kehittämisellä meillä pärjää varmasti.  

Perehdytämme jokaisen työntekijämme henkilökeskeiseen toimintatapaan.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (TES).  Aspa-koti Villa Huvissa maksamme erillisen tehtäväkohtaisen lisän.

Millaisia muita tehtäviä Aspassa on tarjolla? 

Ohjaajan tehtävän lisäksi meillä työskentelee sote-alan ammattilaisia useissa eri tehtävissä. 

Päivätoiminnan ohjaaja  

Päivätoimintaa tuottavissa Aspa-kodeissa työskentelee päivätoiminnan ohjaajia. He suunnittelevat yhdessä asiakkaiden kanssa päivien ohjelman sekä osallistuvat niiden toteutukseen. Työssä tuetaan asiakkaan valmiuksia siirtyä työtoimintaan, opiskelemaan tai työelämään. Edistämme sosiaalista vuorovaikutusta ja vahvistamme taitoja, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämässä.   

Päivätoiminnan ohjaajat työskentelevät arkisin, pääsääntöisesti klo 8-16 välillä.   

Henkilökohtainen avustaja  

Henkilökohtainen avustaja auttaa arkisissa toimissa, jotka ihminen tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi selviä.  Apu voi olla esimerkiksi kodinhoidossa, raha-asioissa, opiskelussa, harrastuksissa tai vapaa-ajan vietossa avustamista. Asiakas määrittelee avustajan tehtävät: missä, milloin ja miten hän haluaa henkilökohtaista apua ja kuka häntä avustaa.   

Henkilökohtaista apua tarjotaan vuoden jokaisena päivänä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Asiakkaita saattaa olla päivän aikana useampia. Henkilökohtaisen avustajan työssä ei edellytetä tiettyä pohjakoulutusta.  

Keikkatyöntekijä 

Useimmissa Aspa-kodeissamme tarvitaan silloin tällöin lyhytaikaisia sijaisia keikkatyöhön. Keikkatyö tarkoittaa lyhyitä, yhden tai muutaman työvuoron pituisia keikkoja. Tarve keikkatyöntekijälle voi syntyä esimerkiksi vakituisen työntekijän sairastuessa, jolloin kutsu töihin voi tulla usein hyvinkin nopeasti, jopa saman päivän aamuna.  

Keikkatyö on joustava tapa työskennellä. Se sopii erilaisiin elämäntilanteisiin. Keikkatyötä voivat tehdä opiskelijat, eläkeläiset tai kuka vaan, joka haluaa itse päättää, milloin ja kuinka paljon tekee töitä.  

Opiskelija 

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja pyrimme tarjoamaan harjoittelupaikkoja aina, kun se vain on Aspa-kodin toiminnan kannalta mahdollista. Tällä tavoin haluamme tukea alan tulevia ammattilaisia kehittymään ammatillisesti ja etenemään urallaan. Myös opiskelu oppisopimuksella voi olla mahdollista joissakin meidän Aspa-kodeistamme.  

Etsiessäsi työharjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan siihen Aspa-kotiin, johon toivoisit pääseväsi harjoitteluun.   

Voit katsoa tarjolla olevat avoimet tehtävämme, jättää avoimen hakemuksen tai olla suoraan yhteydessä oman paikkakuntasi Aspa-kotiin ja kysyä tarjolla olevista työmahdollisuuksista.