Tietoa Aspasta

Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella meistä olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään. Tarjoamme vuokra-asuntoja ja yksilöllisiä asumisen palveluita.

Tuemme arjessaan apua ja tukea tarvitsevia mielenterveyskuntoutujia ja eri tavoin vammaisia ihmisiä. Haluamme, että kaikki pystyvät asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja itsenäisen elämän tueksi. Räätälöimme palveluitamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme asiakkaillemme kodin erilaisten yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Asiakkaamme oma kokemus näkyy ja kuuluu työssämme. Visiomme on: kohtaamme sinut.

Aspa-konserni

Aspan muodostavat Aspa-säätiö ja sen omistamat kaksi tytäryhtiötä: Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy.

Aspa-konsernin muodostavat Aspa-säätiö ja kaksi tytäryhtiötä: Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy.

Aspa-säätiö

Aspa-säätiö vuokraa asuntoja arjessaan tukea tarvitseville. Tarjoamme vuosittain kodin noin 200 asukkaalle eri puolilla Suomea. Omistamme tällä hetkellä yli 1200 asuntoa useilla paikkakunnilla. Lue lisää vuokra-asunnoista.

Kehitämme hankkeissamme asiakkaidemme itsenäistä elämää ja tuemme toiminnassamme ihmisiä hyödyntämään ja tunnistamaan omia voimavarojaan. Meille on tärkeää, että jokainen voi kokea itsensä merkitykselliseksi. Lue lisää Aspa-säätiön hankkeiden toiminnasta.

Tuemme ihmisiä tekemään omaa elämää koskevia päätöksiä sekä löytämään mielekästä sisältöä elämään. Kannustamme ja autamme asiakkaitamme pärjäämään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digitaidot ovat kansalaistaitoja, jotka kuuluvat jokaiselle.

Aspa-säätiö on mahdollistamassa itsenäistä elämää.

Aspa-säätiön henkilöstö

Aspa-säätiön hallitus ja johtoryhmä

Aspa Palvelut Oy

Aspa Palvelut Oy on kotimainen, yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eri tavoin vammaisille ihmisille ja muille arjessaan tukea tarvitseville. Tuki voi olla fyysistä auttamista jokapäiväisissä toimissa, asioiden hoitamista, opiskelun ja työssäkäynnin tukemista tai kodin ulkopuolisten verkostojen ylläpitoa. Palvelumme joustavat tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesta läsnäolosta viikottaisiin kotikäynteihin.

Aspa Palveluilla on reilut 1335 asumispalveluiden asiakasta eri puolilla Suomea. Asumispalveluita tarjoavia yksiköitä eli Aspa-koteja on noin 40 eri paikkakunnilla Helsingistä Utsjoelle.

Työntekijöitä yhtiössämme on 400 ja liikevaihto vuonna 2019 oli 22,5 miljoonaa euroa. Asumisen palveluiden tilaajina on noin 65 kuntaa.

Aspa Palvelut Oy:n henkilöstö

Aspa Palvelut Oy:n hallitus ja johtoryhmä

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa koulutuksia, konsultointia, vertaisarviointeja ja tukea asumisen palveluiden kehittämiseen.

Kokemustoimijat ovat mukana kaikessa toiminnassamme niin kehittämisessä kuin käytännön työssäkin. Vastaamme myös sosiaalialan täydennyskoulutustarpeisiin ja jaamme mielellämme monialaista asiantuntemustamme.

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy:n yhteystiedot

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy:n hallitus