Avun ja tuen saaminen

Sinulla on oikeus saada tukea ja apua kodissasi ja kotisi ulkopuolella.

Saatko apua riittävästi ja silloin, kun sitä tarvitset? Saatko apua toivomallasi tavalla? Jos asunnossasi on kutsulaitteita, toimivatko ne moitteettomasti? 

Sinulla on oikeus myös henkiseen tukeen ja mielenterveyspalveluihin. Onko sinulla mahdollisuus keskustella huolistasi tai mieltäsi painavista asioista jonkun kanssa? Otetaanko fyysiset ja psyykkiset vaivasi vakavasti?

Jannella on vatsa kipeä ja hän mainitsee asiasta asumispalvelutyöntekijälle. Työntekijän mielestä vatsakipu johtuu ahdistuksesta, eikä lääkärikäynnille ole tarvetta. Janne päättää silti varata ajan terveyskeskuksesta. Vastaanotolla käy ilmi, että vatsakipu johtuu tulehtuneesta umpisuolesta, joka vaatii kiireellistä leikkaushoitoa.

Tuntuuko sinusta siltä, että joudut odottamaan tukea tai apua toistuvasti pitkään?

Poikkeustilanteet, kuten henkilökunnan sairaspoissaolot, saattavat vaikuttaa aikatauluihisi. Tällaisten tilanteiden tulee olla poikkeuksia, eivätkä ne saa toistua säännöllisesti tai usein. 

Jos esimerkiksi suihkuun pääsyäsi joudutaan siirtämään, asiasta pitää neuvotella kanssasi ja tilanteeseen pitää yrittää löytää sinulle parhaiten sopiva ratkaisu. 

Liisan postiluukusta tippuu ilmoitus, jossa kerrotaan, että asumisyksikön työntekijöitä on jouduttu vähentämään kesäajaksi. Liisa ei pidä siitä, että asukkaille vain tiedotetaan heidän hyvinvointiinsa vaikuttavasta päätöksestä. Kesäisin asukkailla on paljon menoja ja työntekijöille olisi entistä suurempi tarve. Liisa ottaa asian puheeksi asukaskokouksessa ja yksikön johtajan kanssa.

Pidä huolta siitä, että saat sellaista apua ja tukea, mistä palvelu- tai kuntoutussuunnitelmassasi on sovittu.

Voit tarvittaessa pyytää kunnan sosiaalityöntekijältä palvelusuunnitelman päivitystä ja uuden palvelusuunnitelmakokouksen järjestämistä. Voit myös pyytää itsellesi kopion palvelusuunnitelmasta.

Pelkästään palvelu- tai kuntoutussuunnitelman perusteella et kuitenkaan saa palvelua. Sinun on myös haettava sitä.  

Pohdi, olisiko sinulle hyötyä esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta tai kuljetuspalvelusta. Pyydä tarvittaessa neuvoa asumispalvelutyöntekijältä tai sosiaalityöntekijältä. 

Henkilökohtaisen avustajan tehtävä on auttaa vammaista henkilöä asioissa, jotka tämä tekisi itse, muttei vammansa vuoksi pysty. Lue lisää henkilökohtaisesta avusta osiosta Omannäköinen arki.

Lisää tietoa henkilökohtaisesta avusta saat myös Assistentti-infosta  ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Vammaispalvelujen käsikirjasta.