Toinen digikaverivalmennuspäivä

Toinen valmennuspäivä jakautuu viiteen osioon: 4) Tietoturva, 5) Miten minä opin, 6) Käytännön harjoitukset, 7) Valmennuksen arviointi ja loppupalautteet, 8) Todistusten jakaminen ja käytännön asiat. Päivän päätteeksi valmistuneet digikaverit saavat todistukset.

4. Tietoturva

Tarvitset: alla olevan leikkimielisen tietoturvavisailun kysymykset sekä DVV:n valtakunnalliset digituen eettiset ohjeet. Oikeat vastaukset visailuun löytyvät tämän sivun lopusta.

Toteutus: vastaamalla itsenäisesti tietoturvavisailun kysymyksiin. Lopuksi eettiset ohjeet käydään läpi yhdessä ryhmän kanssa.

Kesto: noin 45 minuuttia.

Jaa jokaiselle osallistujalle tietoturvavisailu ja ohjeista heidät vastaamaan siihen itsenäisesti.

Kun kaikki ovat täyttäneet visailulomakkeen, keskustelkaa siitä heränneistä kysymyksistä ja ajatuksista. Voitte myös keskustella kotitehtäväksi annetun videon herättämistä kysymyksistä ja ajatuksista.

Lopuksi käykää läpi digituen eettinen ohjeistus.

Tietoturvavisailu

Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla oikea vastaus. Saat yhden pisteen jokaisesta oikein menneestä vastauksesta.

1. Live-videokuvan lähettäminen (striimaus) esimerkiksi Facebookin, YouTuben tai Instagramin kautta on hyvä toiminto

a. omien perjantai-bileiden lähettämiseen

b. esityksen tai tapahtuman lähettämiseen

c. naapurin pihatöiden lähettämiseen.

2. Netissä kannattaa julkaista itsestään valokuvia, joissa on

a. paljasta pintaa

b. viettelevä ilme

c. asiallinen ilme ja kaikki vaatteet päällä.

3. Valitse vaihtoehdoista, mikä on nettikiusaamista.

a. juoruaa ja valehtelee kavereista

b. ei halua käyttää hymynaamoja viesteissä

c. ei paina “tykkää”- nappulaa jonkun kaverin päivitykseen.

4. Jos joku sinulle tuntematon henkilö pyytää sinua kaveriksi Facebookissa,

a. hyväksyn hänet kaveriksi, koska haluan mahdollisimman monta kaveria

b. en hyväksy häntä kaveriksi, koska en tiedä kuka hän on

c. lähetän hänelle viestin ja kysyn, kuka sinä olet.

5. Jos saavun onnettomuuspaikalle ensimmäisenä ja esimerkiksi talo palaa, mitä teen?

a. soitan 112

b. otan kännykän ja ryhdyn kuvaamaan tulipaloa internettiin

c. jään paloautojen eteen tuijottamaan ja estän pelastushenkilökuntaa toimimasta.

6. Hyvä salasana sisältää

a. lemmikkini nimen

b. oman syntymäpäiväni päivämäärän numerot

c. jonkun lauseen, numeroita ja erikoismerkkejä.

7. Kun käytän julkisen paikan tietokonetta esimerkiksi kirjastossa, muistan aina

a. jättää salasanani tietokoneen viereen muiden nähtäväksi

b. kirjautua ulos julkiselta tietokoneelta

c. jättää sähköpostini auki tietokoneelle.

Löydät oikeat vastaukset sivun alalaidasta.

Osa 5: Miten minä opin?

Tarvitset: oppimisen tyylejä esittelevän monisteen jokaiselle osallistujalle tai voit heijastaa sen seinälle.

Tarvitset myös linkin oppimistyylitestiin.

Toteutus: pohtimalla ensin itsekseen ja sitten ryhmässä keskustellen.

Kesto: noin 30–45 minuuttia.

Jaa kaikille osallistujille moniste, jossa kerrotaan oppimisen tyyleistä. Voit ottaa mallia esimerkiksi viereisestä kuvasta.

Käykää yhdessä läpi erilaiset oppimistyylit: näköaistilla, tuntoaistilla ja kuuloaistilla oppiminen.

Tehkää seuraavaksi testi oppimisen tyyleistä. Tässä linkki meidän käyttämäämme: TenViesti Oy:n Miellejärjestelmien perustesti

Netistä löytyy useita samankaltaisia testejä.

Miettikää, millä keinoilla itse kukin oppii ja opiskelee ja miten asiat jäävät itselle parhaiten muistiin.

Tämän osion tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, että ihmiset oppivat eri tavoin ja parhaiten itse tekemällä. Tarkoituksena on, että kurssilaiset oivaltavat jokaisen ohjattavan olevan erilainen ja tiedostavat, millaisin keinoin voi oppia.

Keskustelkaa lopuksi seuraavien kysymyksien avulla siitä, miten kukin oppii.

 • Mikä tapa kuvaa sinua?
 • Mikä ei kuvaa sinua ollenkaan tai mitä et käytä ollenkaan?

Visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppiminen

Visuaalinen

 • näköaisti
 • opitaan kuvien, lukemisen, piirtämisen, kirjoittamisen kautta

Auditiivinen

 • kuuloaisti, kuunteleminen
 • opitaan kuuntelemalla ja kertomalla/selittämällä asioita itselle/muille

Kinesteettinen

 • tuntoaisti, tunteminen, toimiminen, tekeminen, tunnusteleminen, liikkuminen
 • opitaan tekemällä itse, konkreettinen tekeminen

Osa 6: Käytännön harjoitukset

Tarvitset: valmennukseen ulkopuolisia opastettavia, jos haluat toteuttaa käytännön opastukset oikeille asiakkaille.

Tämä kannattaa järjestää hyvissä ajoin ennen valmennusta.

Toteutus: itsekseen tai ryhmässä, päätöksistä ja valinnoista riippuen.

Kesto: noin 1–1,5 h riippuen toteutustavasta.

Harjoittelussa viedään uudet opit käytännön tasolle: tulevat digikaverit pääsevät kokeilemaan opastamista oikeasti. Tämän osan toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja:

 • Kurssin vetäjät voivat esittää draamaa digiopastushetkistä ja kurssin osallistujat pysäyttävät esityksen, kun opastamisessa menee jokin pieleen.
 • Vaihtoehtoisesti osallistujat voivat opastaa toinen toisiaan.
 • Esimerkiksi läheisestä asumisyksiköstä voi kutsua mukaan oikeita opastettavia, joiden kanssa harjoitellaan käytäntöä.

Vinkki! Kokemuksen mukaan kaikkein palkitsevimpia ovat olleet kerrat, jolloin paikan päälle on saatu oikeita opastettavia. Silloin osa opastettavista on jäänyt tuoreiden digikaverien ”asiakkaiksi” tai läheinen asumisyksikkö on ottanut muutaman digikaverin pitämään heille säännöllisiä digituokioita asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Osa 7: Valmennuksen arviointi ja loppupalautteet

Tarvitset: palautelomakkeen ja sanapilvialustan, esimerkiksi Answergarden.

Toteutus: itsenäisesti.

Kesto: noin 20 minuuttia.

Palautteiden keräämiselle kannattaa varata riittävästi aikaa valmennuksen loppuun. Näin varmistat palautteiden saamisen. Digi haltuun! -hankkeessa keräsimme palautteen Webropol-kyselyllä. Käytimme myös Answergardenia, jolla kysyttiin osallistujien tuntemuksia valmennuksesta seuraavasti:

 • Mikä fiilis jäi?
 • Mitkä olivat ajatuksesi valmennuksesta?

Answergardenin merkkimäärä on rajallinen ja siksi palaute pyydetään kirjoittamaan kahdella sanalla. Näin saadaan kaikkien näkyville pikapalaute digikaverivalmennuksesta.                   

Osa 8: Todistusten jakaminen ja käytännön asiat

Tarvitset: tulostetut todistukset, mahdolliset kuvauslupalaput, tietojen tallennusluvat, mahdollisen vapaaehtoissopimuksen ja mahdolliset palkkionmaksulomakkeet.

Toteutus: valmennuksen vetäjän johdolla.

Kesto: noin 45 minuuttia kaikkine esittelyineen.

Jaa valmennuksen päätteeksi kaikki tarvittava oheismateriaali valmistuville digikavereille. Täyttäkää järjestön lomakkeet ja vapaaehtoissopimus uuden digikaverin kanssa. Kerää allekirjoitukset mahdollisiin kuvauslupiin ja tietojen tallennuslupiin.

Jaa todistukset valmennuksesta sekä mahdolliset oheistuotteet, kuten järjestön oma nimikyltti, jossa voi lukea ”Digikaveri” ja henkilön nimi. Keskustelkaa yhdessä, miten digikaverit löytävät itselleen opastettavia sekä mistä ja miten käytännössä hoidetaan digikaverien opastukset.

Vinkki! Digi haltuun! -hankkeessa luotiin jokaiseen kaupunkiin pikaviestiryhmä, missä ilmoitettiin opastuksista ja muusta tärkeästä. Myös sähköpostilla ja puhelimella ilmoitettiin vapaista opastuksista, joihin tarvittiin digikaveria.

Tietoturvavisailun oikeat vastaukset: 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b