Digi haltuun: Tukea digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön

Digi haltuun -hankkeessa (2017-2021) tarjosimme maksutonta digitukea esimerkiksi eri tavoin vammaisille henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä pitkäaikaissairaille. Työ jatkuu Digiloikkarit-toiminnassa.

Digi haltuun!

Digi haltuun -hankkeen (2017-2021) tuki oli tarkoitettu tuetun asumisen ja palveluasumisen asiakkaille ja muille arjessaan tukea tarvitseville henkilöille.

Ilmaista ja matalan kynnyksen digitukea oli mahdollista saada esimerkiksi uuden laitteen, sovelluksen tai palvelun käytössä. 

Tukea antoivat digikaverit, jotka olivat käyneet järjestämämme digikaverivalmennuksen. Digikaverit ovat vertaishenkilöitä, jotka ymmärtävät koulutettavan mahdollisia toimintarajoitteita. Voit saada digitukea myös viittomakielellä. 

Jos olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai tarjoat digikursseja, voit saada meiltä materiaaleja ja työkaluja esimerkiksi digikurssien saavutettavuuden arvioimiseen ja kehittämiseen.

Digi haltuun -hankkeen esittely saavutettavana verkkosisältönä

Toiminta jatkuu Digiloikkareissa

Lue lisää Digiloikkarit-toiminnasta

Ota yhteyttä:
Saara Kanula, digikoordinaattori, p. 040 709 9697

Lähetä sähköpostia: digiloikkarit@aspa.fi

Hankkeen yhteistyökumppanit ja rahoitus 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kansalaisopistojen Liiton (KoLry), ADHD-liiton, A-Kiltojen Liiton, Epilepsialiiton, Mielenterveyden keskusliiton, Kiipulasäätiön, Kuurojen liiton sekä Kehitysvammaliiton kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki hanketta Veikkauksen tuotoilla vuosina 2017-2021.