Asukkaan oikeudet

Asumispalveluiden käyttäjä, olemme tehneet asukkaan oikeuksien oppaan sinua varten. On tärkeää, että tunnet oikeutesi. Ja edistät itse niiden toteutumista.

Oppaan sisältö pohjautuu YK:n yleissopimukseen vammaisten ihmisten oikeuksista, Aspan toteuttamissa vertaisarvioinneissa esiin nousseisiin ongelmiin ja Aspan henkilökeskeiseen toimintatapaan.

Opas on tehty yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja Aspan ammattilaisten kanssa. Toivomme, että opas motivoi sinua edistämään asumiseen liittyvien oikeuksiesi toteutumista. Muutos alkaa sinusta!

Oppaassa esitetyt esimerkkitapaukset ovat kuvitteellisia, mutta pohjautuvat Aspan toteuttamissa vertaisarvioinneissa ja osallisuuskoulutuksissa esiin nousseisiin asumispalveluiden ongelmiin.

Kaipaatko tietoa asumisen laatusuosituksista tai vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista? Kiinnostaako ajantasainen lainsäädäntö? Haluatko tietää, kuinka kotiäänestys toimii?

Hyödyllistä tietoa ja linkkejä