Kehittämisen tuloksia

Kehitämme arjessaan apua ja tukea tarvitsevien ihmisten itsenäistä elämää. Tältä sivulta löydät poimintoja aiemmista kehittämishankkeista ja niiden tuloksista.

4You (Veikkaus 2019-2021)

4You: Nuorten arjen taidot vahvistuvat

Omat avaimet 4You -toiminta on käynnistynyt vuoden 2023 alusta. Se yhdistää aikaisemmin erikseen toimineet Omat avaimet -toiminnan ja 4You-hankkeen.

Voimaa seksuaalisuudesta (Veikkaus 2018-2021)

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä maailmassa. Jokaisella on oikeus seksuaalisuuteen. Hankkeessa vahvistimme asumispalvelujen käyttäjien valmiuksia ilmaista seksuaalisia tarpeitaan.

Voimaa seksuaalisuudesta

Velka Veks (Ara 2019-2021)

Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja asumisen tai talouden haasteisiin.

Digi Haltuun (Veikkaus 2017-2021)

Hankkeessa tarjottiin tukea digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön.

Arjen koodit (Veikkaus 2019-2021)

Hankkeessa etsittiin arkea helpottavia digiratkaisuja.

Mintressi − minun ja meidän intressi (Veikkaus 2016-2018)

Projektissa vähennettiin asumispalveluita käyttävien ihmisten yksinäisyyttä virittämällä harrastustoimintaa, hyödyntämällä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja ja vahvistamalla projektiin osallistuneiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Projekti toimi Hämeenkyrössä, Tampereella, Valkeakoskella ja Kotkassa.

Vertaisarviointi™ 2008-2018 (RAY/Veikkaus)

Vertaisarviointi on Aspan kehittämä asukaslähtöinen menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin. Vertaisarviointeja toteuttavat vammaiset ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat, jotka käyttävät asumisen palveluja. Aspa-säätiö on kouluttanut yli 80 palvelunkäyttäjää arvioimaan ja kehittämään asumispalvelujen laatua ympäri Suomea. Vertaisarviointi-haastatteluihin on osallistunut kymmenen vuoden aikana noin 1500 asumispalvelujen käyttäjää 30 eri palveluntuottajan asumisyksiköistä. Vertaisarviointi sai oikeusministeriön myöntämän Demokratiapalkinnon vuonna 2014. Lisätietoa Vertaisarvioinnista.

Osallisuutta osuuskunnista (ESR 2015-2018)

Voisiko osuuskunta olla osatyökykyisille mahdollisuus työllistyä? Olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa osatyökykyiset voisivat tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan? Millainen ympäristö osuuskunta on kuntoutumisen kannalta? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa vuosien 2015-2018 aikana. Aspa-säätiö toteutti hanketta Kotkassa ja Ylöjärvellä, jonne perustettiin osatyökykyisten ihmisten monialaosuuskunnat Team Kukouri Kotkaan ja Taidokkaat Ylöjärvelle. 

Työ – tie osallisuuteen (RAY 2012-2015)

Valtakunnallinen projekti auttoi ammattiin valmistuvia nuoria työuran alkuun. Projektin keskeisimpiä aikaansaannoksia olivat Oma tie työhön -kurssit, joita järjestettiin ammatillisissa oppilaitoksissa yhteensä seitsemän kappaletta. Niihin osallistui 47 työllistymiseensä tukea tarvinnutta nuorta. Oikeita töitä -materiaalipankkiin koottiin Aspan työllisyysprojektien ja yhteistyökumppaneiden tuottamaa materiaalia ammattilaisille. Projekti koulutti työpaikoille työpaikkavalmentajia ohjaamaan ja perehdyttämään uusia työntekijöitä, järjesti kokemusasiantuntijakoulutusta nuorille ja työllisti nuoria lyhytaikaisesti. Kansainvälistä tunnustusta saanut projekti nimettiin 100 parhaan, vammaisia ihmisiä hyödyntävän ICT- ja opetusalan käytännön joukkoon (noin 350 hakijan joukosta), Zero Project -konferenssissa 2016. 

Tandem (RAY 2012-2015)

Projekti kehitti mielenterveyspalvelujen järjestelmää kokemuslähtöisesti. Tandemin päämääränä oli mielenterveyskuntoutujien osallisuuden ja asiantuntijuuden vahvistuminen palvelujen kehittäjänä. Projektissa kerättiin Sanasopukassa mielenterveyspalvelujen asiakkaiden palvelukokemuksia ja käytettiin niitä kehittämistyön pohjana. Kokemusasiantuntijat osallistuivat aktiivisesti pilottialueiden kehittämisryhmien toimintaan yhdessä ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Projektin tuloksena syntyi mielenterveyspalvelujen kokemuslähtöisesti kehitettyjä käytäntöjä: palveluopas sekä vertailukehittämisen malli. 

Turvallisuuden taitajat (2012–2014) 

Turvallisuuden taitajat -projekti edisti vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta. Projekti kehitti asukkaiden turvallisuuskoulutuksen ja koulutti yhteensä 72 asukasta ja 14 työntekijää. Koulutuksen teemoja olivat ensiapu, henkinen tuki, tietoturva, uhkaavan ihmisen kohtaaminen, paloturvallisuus ja arjen turvallisuus. Projektin loputtua koulutusta on toteutettu joissakin kansalaisopistoissa. Sähköinen asumisturvallisuuspeli toteutettiin projektissa ensin opiskelijavoimin. Myöhemmin Aspa on tuottanut Palosuojelurahaston rahoituksella pelialan ammattilaisten voimin Turvat-pelin.

Silta työhön (ESR 2012-2014)

Projektin tavoitteena oli edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja osatyökykyisten, pitkään työttömänä olleiden ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille kehittämällä edelleen sekä levittämällä ja juurruttamalla KoPa-projektissa kehitettyä Työn tuki-mallia. Projektin tuloksena syntyi Työpaikkavalmentaja-koulutus työpaikoille vahvistamaan työyhteisöjen valmiuksia ottaa vastaan ja perehdyttää uusi, osatyökykyinen työntekijä. 

Koulutuksella palkkatyöhön – KoPa (ESR 2008-2011) 

KoPa-projekti tarjosi osatyökykyisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tuettuja työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Projekti keskittyi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle pyrkien vastaamaan alaa tulevaisuudessa kohtaavaan työvoimapulaan. Asiakkaina oli mm. alan vaihtajia, työttömiä, opintonsa keskeyttäneitä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneita henkilöitä. Projektin tuloksena syntyi Työn tuki-malli, joka hyödyntää työhönvalmennuksellisia menetelmiä osatyökykyisen ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisen työhön paluun mahdollistajana.

Omaan elämään – Turvallisen asumisen projekti (RAY 2007-2010)

Omaan elämään – Turvallisen asumisen projektissa kehitettiin harvinaista ja vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten asumista ja palveluja. Projektin pääyhteistyökumppanina oli Epilepsialiitto. Projektissa kehitettiin välineitä yksilöllisten ja vaihtelevien asumiseen liittyvien avuntarpeiden tunnistamiseen, tuotettiin materiaalia asumisturvallisuuden ja itsenäisen asumisen edistämiseksi sekä kehitettiin välineitä ja malleja yksilöllisten räätälöityjen palveluratkaisujen löytämiseen ja hyödyntämiseen. Projektin tuloksena syntyi muun muassa ASTA™- asumisen toimintojen arviointiin sekä Turvallinen asuminen ja epilepsia-opas.

Lisätietoja jo päättyneistä hankkeistamme

Karoliina Ahonen, kehitysjohtaja, p. 040 455 2677

Voit lähettää sähköpostia karoliina.ahonen@aspa.fi