Henkilökeskeinen toimintatapa

Nainen istuu sängyllä ja ohjaaja selkä kameraan päin.

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja hänen mahdollisuutensa vaikuttaa omiin asioihinsa on asumispalveluidemme lähtökohta.

Asumispalvelutyössä käyttämämme henkilökeskeinen toimintatapa tukee asiakkaan voimaantumista, kehittää hänen taitojaan ja voimavarojaan sekä kykyään tehdä valintoja.

Toimintamalli painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä. Olemme perehdyttäneet koko henkilöstömme henkilökeskeiseen työtapaan.

Kohtaamme asiakkaamme kunnioittavasti. Keräämme säännöllistä asiakaspalautetta, jolla mittaamme onnistumistamme. Vuonna 2020 saimme kunnioittavan kohtaamisen ja henkilökohtaisen asiakaskäynnin arvosanaksi 4,6 (asteikolla 1-5 ja vastaajien määrä 2275).  

Haluamme kehittää palveluidemme laatua ja vahvistaa henkilöstön työskentelytapoja niin, että asiakkaan osallistuminen oman elämänsä hallintaan lisääntyy. 

Koko organisaatio mukana  

Henkilökeskeistä toimintatapaa toteutetaan kaikilla organisaatiomme tasoilla. Pääosassa ovat vuorovaikutustilanteet asiakkaidemme kanssa.

Tarkastelemme työyhteisössämme toimintatapoja ja rutiineita säännöllisesti. Näin varmistumme, etteivät ne ole esteenä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiselle. Henkilökeskeisyys näkyy koko organisaatiomme tavassa työskennellä sekä tavassamme ajatella ratkaisukeskeisesti.

Henkilökeskeinen toiminta muuttaa arjen käytäntöjä, toimintaa ohjaavia käytänteitä ja järjestelmiä sekä kehittää uusia menetelmiä. Tavoitteena on päästä eroon toimintatavoista, jotka ovat jäänteitä aiemmista käytännöistä tai jämähtämistä rutiineihin.  

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oman elämänsä tähti.