Laatu

kasvimaa.

Laadukas palvelu tarkoittaa sitä, että asiakas kokee tulleensa arvostetuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. Palvelu vastaa juuri hänen tarpeitaan ja joustaa tilanteiden sitä vaatiessa. Asiakkaamme ovat mukana oman elämänsä päätöksissä, he ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Haluamme tukea asiakkaamme kohti itsenäistä elämää.

Laadukas palvelu tuo turvallisuuden tunnetta ja se voidaan saavuttaa tekemällä se mitä luvataan. Se mitä luvataan, myös tehdään. Lupauksiimme liittyy vastuullisuus asiakkaita, henkilökuntaa ja palvelujen tilaaja eli kuntia kohtaan kaikissa arjen kohtaamisissa. Laadun määrittelyyn olemme ottaneet mukaan asiakkaitamme. 

Laadun mittaaminen 

Aspa Palvelut Oy mittaa palveluidensa laatua erilaisten mittareiden ja auditointien avulla. Lisäksi Aspa-koteja ovat arvioineet tilaajat sekä erilaiset viranomaistahot. 

Sisäinen auditointi varmistaa tapamme toimia. Sen avulla selvitetään, että henkilökeskeinen toimintatapa on käytössä, toiminnan toteutumisen tilanteen ja mahdolliset poikkeamat, johtamisen toimivuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin, talouden ja tulevaisuuden näkymät sekä tilaajayhteistyön ja asiakasohjauksen tilanteen. Auditoimme säännöllisesti kaikki Aspa-kotimme. Auditointeja tehdään 10kpl vuodessa. 

Sisäisen auditoinnin tueksi on kehitetty laatuindeksi, joka kertoo Aspa-kotien tilanteen eri tekijöiden tuottaman tiedon avulla. Aspa-indeksi mittaa henkilöstön- ja asiakkaiden tyytyväisyyttä, strategisten tavoitteiden onnistumista, sekä taloudellisen suunnittelun onnistumista. Sen avulla varmistamme palveluiden tasalaatuisuuden aina Kirkkonummelta Utsjoelle. 

Miniauditointi toteutetaan ennen sisäistä auditointia ja sillä varmistetaan viranomaisdokumenttien ajantasaisuus, sekä erilaiset muut tekniset asiat. Se tukee sisäistä auditointia varmistaen niin sanotut tekniset asiat. Sen tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien, lupien lääkehoidon kirjaamisen ja omavalvonnan tilanne. 

Käytössämme on myös Whistleblow-alusta, jonka avulla jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista anonyymisti. 

Yksi keskeinen laadun tekijä on kyselytuloksista saatavat tiedot. Kysymme vuosittain strategisissa kyselyissä asiakkailta, asiakkaiden läheisiltä, henkilöstöltä ja tilaaja-asiakkailtamme, kuinka olemme tavoitteissamme onnistuneet. Tutkimukset toteuttaa riippumaton tutkimusyhtiö Innolink.