Nainen hymyilee.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen auttaa arjessaan tukea tarvitsevaa ihmistä pärjäämään itsenäisesti omassa kodissaan.

Tuetun asumisen palvelu sopii henkilölle, joka selviytyy päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti, mutta eri syistä johtuen tarvitsee kuitenkin tukea ja apua arkeensa. Tuetun palvelun asiakkainamme on esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia ja eri tavoin vammaisia ihmisiä. Lue lisää siitä, kenelle tarjoamme tuetun asumisen palveluita

Mitä tuettu asuminen tarkoittaa

Tuetussa asumisessa ohjaajamme auttavat asiakasta rakentamaan ja ylläpitämään mahdollisimman omannäköistä, merkityksellistä ja itsenäistä elämää.

Tuetussa asumisessa tuemme asiakasta esimerkiksi

  • sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä
  • arjen askareiden hoitamisessa, kuten itsestään huolehtimisessa, kodinhoidossa, lääkehoidossa ja asioinnissa kodin ulkopuolella
  • säännöllisen elämänrytmin löytämisessä
  • työelämään paluussa tai opintoihin osallistumisessa
  • raha-asioissa ja virikkeellisiin vapaa-ajantoimintoihin kannustamisessa

Asiakkaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä hänen kanssaan. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan hänen omat tarpeensa ja toiveensa. Halutessaan asiakas voi osallistua Aspa-kodin tarjoamaan ryhmätoimintaan.

Palvelun tavoitteena on antaa ihmiselle sellaisia valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan, että hänen olisi mahdollista pärjätä jatkossa itsenäisesti jopa kokonaan ilman tukea.

Palvelua asiakkaan omaan kotiin

Tuetun asumisen asiakas asuu omassa asunnossaan. Tarvittaessa autamme asunnon etsimisessä tai asiakas voi hakea vuokra-asuntoa Aspa-säätiöltä.

Tuettua asumista on saatavilla pääsääntöisesti arkipäivisin. Asiakas tapaa oman ohjaajansa sovittuina aikoina, esimerkiksi muutaman kerran viikossa. Mielenterveyskuntoutujilla on tarvittaessa käytössään myös Aspan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys.

Asiakas päättää itse omasta elämästään

Teemme yhteistyötä asiakkaalle tärkeiden verkostojen, kuten terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalityön ja työ- tai päivätoiminnan kanssa.

Mittaamme jatkuvasti asiakkaidemme kokemusta palveluistamme ja työntekijät arvioivat itse omaa työtään. Tulosten mukaan puutumme mahdollisiin epäkohtiin ja kehitämme toimintaamme.

Tuemme asiakkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varmistamme arjen työssä, että asiakkaalla on mahdollisuus päättää itse omasta elämästään. Kaikkien palveluidemme lähtökohta on asiakkaan yksityisyys ja hänen aikataulujensa ja itsenäisyytensä kunnioittaminen.

Tuemme arjessaan apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä elämään mahdollisimman itsenäisesti. Kohtaamme sinut omana itsenäsi sekä kuuntelemme omia toiveitasi ja yksilöllisiä tarpeitasi.

Mistä saan lisätietoa tuetusta asumisesta?

Lisätietoa tuetusta asumisesta saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta on avoinna arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeemme kautta.

palvelut@aspa.fi