Aspa on tärkeä osa joensuulaista itsenäistä elämää

Joensuussa sijaitseva Aspa-koti Sillansuu on tarjonnut jo 25 vuoden ajan tukea arkeen ja itsenäiseen elämään erityistä tukea tarvitseville nuorille ja mielenterveyskuntoutujille.

Sillansuun ensimmäiset asiakkaat tulivat Kotikartanohdistys ry:n kutsumana. Tarve tunnistettiin heidän järjestämässä päivätoiminnassa. Siellä kävi siihen aikaan paljon ihmisiä, joilla ei ollut asuntoa tai jos asunto oli, eivät he saaneet tarvitsemaansa tukea asumiseen. Nykyäänkin asiakkaat tarvitsevat ohjausta ja tukea selvitäkseen arkipäivän asioista tai vaikkapa laitoksesta muuton jälkeen. Aspa-säätiön ja Aspa Palveluiden yhteistyö on ollut aina tärkeässä roolissa ja tarvittaessa asukkaalle on järjestynyt vuokra-asunto Aspa-säätiön kautta.

”Joensuussa ei ollut tuohon aikaan kotiin vietäviä palveluja lainkaan. Tekemällä, mitä lupaamme ja ajallaan sekä viemällä asiat loppuun asti, olemme ansainneet koko verkoston luottamuksen asiakkaista tilaajiin. Siksi Aspa-koti Sillansuu on edelleen olemassa ja kasvaa”, kertoo Minna Fali.

Aspa-kodin johtaja Minna Fali on ollut mukana toiminnassa vuodesta 1999 lähtien. Hän aloitti vanhempainvapaasijaisena ainoa työntekijänä. Aspa oli Joensuussa alun perin kolmivuotinen projekti. Nykyään Sillansuu on ansainnut paikkansa ja työllistää 12 sote-alan ammattilaista ja sillä on 115 asiakasta ympäri Joensuuta ja lähialueilla.

”Asiakkailla oli aikaisemmin raskaampia diagnooseja. Nykyään asiakaskunta on nuorempaa ja vaihtuvuutta on enemmän. Silloin kun aloitimme, tunsivat kaikki asiakkaat toisensa ja yhteiselo oli hyvin tiivistä. Nyt asiakkailla on oma elämä ja omat ystävät, joiden kanssa he viettävät aikaa”, Minna kuvailee vuosien saatossa tapahtunutta muutosta.

Mehän ei luovuteta

”Meillä on paljon osaamista ja pidämme siitä huolta. Reflektoimme paljon töitä ja työtapoja. Osallistumme koulutuksiin ja valmennuksiin sekä pilotteihin ja opettelemme heti uudet järjestelmät. Oma esimerkki johtajana on myös tärkeää. Yhdessä olemme saaneet tämän kaiken aikaiseksi ja olen ylpeä meidän porukasta!” Minna sanoo.

Sillansuun työntekijät ovat koulutukseltaan sosionomeja tai sairaanhoitajia sekä yksi toimintaterapeutti ja tt merkonomi.  Heillä on erityisosaamista päihde- ja mielenterveystyöstä, voimavarakeskeisestä työskentelystä, neuropsykiatriasta, sisätaudeista sekä diabeteksen hoidosta. Päivittäistä toimintaa ohjaa vahvasti Aspassa käytössä oleva henkilökeskeinen ja voimavaralähtöinen (Hevari) työtapa.

”Me emme luovuta heti vaan kokeilemme eri lähestymistapoja. Meille on myös annettu vapaus tehdä ja kokeilla. Joskus se onnistuu, joskus ei. Asiakkaatkin ymmärtävät, että me emme häviä minnekään vaan ollaan täällä heitä varten. Siitä se luottamus lähtee rakentumaan ja tuki sekä apu vyörymään niin että ihminen pääsee elämässään eteenpäin”, kuvailee Minna heidän toimintatapaansa.