Ideasta palveluluokaksi

Pauliina ja asiakas.

Aspa-koti Sillansuun ohjaaja Pauliina Lemmetyinen sai ajatuksen siitä, että intervallihoidon sijaan asiakkaalle voidaankin tarjota intensiivistä tukea omaan kotiin.

Intervallijakso toteutetaan yleensä muualla kuin kotona. Tällöin asiakas on tietyn aikaa poissa tutustua ympäristöstään. Jakson aikana opitut taidot pitää osata juurruttaa omaan arkeen. Pauliinan havaintojen pohjalta alkoi syntyä idea siitä, miten saataisiin aikaan pitkäkestoisempia ja vaikuttavampia tuloksia.

”Intervalli on paikallaan joissain tilanteissa, mutta sen hyödyt saattavat jäädä pinnalliseksi asiakkaan palatessa kotiin. Kotiin vietävänä palvelu sopii hyvin esimerkiksi vuorokausirytmin tai säännöllisten arkirutiinien opetteluun omassa ympäristössä”, Pauliina kertoo. ”Koen, että näin pystymme paremmin tukemaan ihmistä elämään itsenäisesti omassa kodissaan sekä luomaan pysyvyyttä.”

Kyseessä on määräaikainen tiiviimpi palvelu, joka toteutetaan asiakkaan kotona. Sen pituus voi olla kahdesta viikosta kuukauteen.

Pauliina osallistui ideallaan Pro Aspaan, joka on aspalaisten oma hyvien käytänteiden, ideoiden ja innovaatioiden koti. Sen avulla työntekijät voivat matalalla kynnyksellä ilmoittaa oman ajatuksen, idean tai toimivan käytännön. Pro Aspa -raadin vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi 13 lähetettyä ideaa ja palkituista yksi oli Pauliinan intensiivituki kotiin vietävänä palveluna.

Ideaan tarttui rohkeasti Aspa-kodin johtaja Minna Fali sekä myyntipäällikkö Sirpa Wallendahl. Siitä muotoiltiin Intensiivituki asiakkaan omaan kotiin -palvelu, jota lähdettiin tarjoamaan tilaajille.

”Olen ollut yhteydessä Siun Soten ylilääkäriin. He kiinnostuivat asiasta ja pyysivät meiltä palvelukuvausta. Nyt se on kesäkuusta alkaen sopimuksessa yhtenä palveluluokkana”, iloitsee Minna Fali.

Rohkeutta uudistua ja uudistaa

Aspan vuoden teema on rohkeus uudistua. Sen yhtenä tavoitteena on ajatella asioita toisin, löytää uusia toimintatapoja ja parhaassa tapauksessa uudistaa toimialaa. Kuuntelemalla tarkalla korvalla asiakkaitamme sekä työntekijöidemme havaintoja meillä on mahdollisuus kehittää palvelujamme entistä paremmaksi.

Joensuussa sijaitseva Aspa-koti Sillansuu tarjoaa tukea arkeen ja itsenäiseen elämään esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville nuorille ja mielenterveyskuntoutujille. Heidän kauttaan meillä on näköalapaikka palvelun haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Pauliinalla on pitkä kokemus alalta. Koulutukseltaan hän on lähihoitaja ja sosionomi. Aspa Palveluilla hän aloitti vuonna 2007 kesätyöntekijänä. Aspa-koti Sillansuussa hän kokee pääsevänsä tekemään koulutustaan vastaava työtä. Pauliinan mielestä työ on edelleen yhtä mielenkiintoista kuin silloin aikoinaan aloittaessaan. Hän pitää Aspaa hyvänä työnantajana sekä kehuu omaa työyhteisöään.

”Meillä on Sillansuussa esihenkilö, joka suhtautuu avoimin mielin kaikkeen uuteen ja hänelle on helppo tuoda esiin omia ajatuksia sekä havaintoja. Täällä on kiva olla töissä!” Pauliina kiittelee.