Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, joka vahvistaa arjen taitoja ja tukee itsenäisen elämän edellytyksiä.

Vaikeavammaisille ihmisille tarkoitettu päivätoiminta on vammaispalvelulain mukaisesti järjestettyä päivätoimintaa. Tavoitteena on, että asiakkaan elämänlaatu paranee ja hän pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä elämää.

Palvelut ja toiminnan tavoitteet suunnitellaan asiakkaan avun tarpeen mukaan. Päiväaikainen toiminta voi olla koko- tai osapäiväistä ja siihen voi osallistua yhtenä tai useampana päivänä viikossa.

Kodin ulkopuolella järjestetty ryhmätoiminta vahvistaa arjen taitoja ja tukee itsenäisen elämän edellytyksiä. Ryhmän tarjoama vertaistuki ja sosiaaliset suhteet tuovat osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

Päiväaikaisen toiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaiden kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Se voi olla esimerkiksi

  • yhteisöllistä tekemistä, arjen toimintaa
  • keskustelua
  • visailuja, dokumenttien katselua, erilaisia teemaryhmiä
  • erilaisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelua ja sosiaalisten suhteiden luomista
  • retkiä tai erilaisissa tapahtumissa vierailuja yhdessä
  • esineiden tuunausta ja pientä nikkarointia tai muita kädentaitoja
  • liikuntaa
  • kulttuuriharrastuksia
  • kokkausta

Päiväaikaiseen toimintaamme osallistuu monenlaisella taustalla olevia asiakkaita

Päiväaikaisen toiminnan asiakkailla on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ja avun tarvetta. Sairaus voi olla esimerkiksi etenevä lihas- tai neurologinen sairaus.

Palvelun käyttäjillä saattaa olla vammasta johtuvia kognitiivisten taitojen ja kommunikaation puutteita. Vammat voivat olla seurausta onnettomuuksista, sairauksista tai henkilöt voivat olla syntymästä asti vammautuneita.

Asiakkaina voi olla myös vaikeasti kuulovammaisia, näkövammaisia ja kehitysvammaisia sekä muistisairaita henkilöitä.

Lisätietoa päiväaikaisesta toiminnasta

Lisätietoa sinulle sopivista palveluista saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvontamme vastaa kesällä arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeemme kautta.

palvelut@aspa.fi