Hevari eli henkilökeskeinen voimavaravalmennus

Hevari on sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisten käyttöön suunnattu ryhmätyömenetelmä.

HEVARI koostuu noin 10. pienryhmäkerrasta. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä oman näköisen elämän toteutumisessa. HEVARI pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon. Valmennus soveltuu laajasti eri kohderyhmille kuten jälkihuoltonuorille, mielenterveyskuntoutujille sekä vanhemmuuden tukemiseen – sukupuoleen katsomatta.

Pienryhmässä voi kokea vertaistukea, jakaa kokemuksia ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Osallistuminen tukee arjenhallintaa, antaa sisältöä elämään ja mahdollistaa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kohtaamisen.

HEVARI-ryhmässä teemoina ovat muun muassa voimavarat, vahvuudet, unelmat, kökköuskomukset, sosiaaliset suhteet ja arvot. HEVARIn avulla voi oppia löytämään mm. voimavaroja arkeen, kehittämään tunnetaitoja ja päästä eroon haitallisista ajatusmalleista. Teemoja käsitellään pienten tehtävien sekä luovien ja kehollisten harjoitteiden avulla.

Hevarin jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan ajatusvääristymiään, tunteitaan ja voimavarasyöppöjään sekä vastaamaan kysymyksiin:

  • Kuka minä olen?
  • Mitä ovat voimavarani ja vahvuuteni?
  • Mitkä ovat arvoni ja unelmani?

Henkilökeskeinen voimavaravalmennus on kehitetty Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteisessä Omat avaimet -projektissa. Menetelmä on palkittu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n Nuorisoalan työmenetelmät -tunnustuksella vuonna 2019. Lue palkitsemisuutinen Mielenterveyden keskusliiton sivuilta

Lataa itsellesi käyttöön ohjaajan opas – Download the instructor’s guide

Lataa HEVARI -ohjaajan opas käyttöösi. Oppaat on suomen kielen lisäksi käännetty englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi sekä arabiaksi. Download the HEVARI instructor’s guide for your use. The guide is translated from Finnish to English, Swedish, Russian and Arabic language.

Videota voi käyttää arvokeskustelujen alustajana Hevari-ryhmässä arvo-kerralla.

Ota yhteyttä ja kysy perehdytystä

Johanna Kainulainen, koordinaattori, 044 901 7512, johanna.kainulainen@aspa.fi
Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi
Tuija Nissinen, asiantuntijakouluttaja, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi
Jonna Rautavirta, asiantuntija, 040 723 2829, jonna.rautavirta@mtkl.fi