Töihin meille

Tule kanssamme mahdollistamaan omannäköinen elämä ja hyvä arki asiakkaillemme!

Työmme perustuu vahvoihin arvoihin – ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen – jotka sekä henkilöstö että asiakkaat kokevat omikseen. Tunnusomaista Aspalle on rohkea kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. 

Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella meistä olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Aspassa työskentelee 400 osaavaa, motivoitunutta ja koulutettua ammattilaista. Henkilöstökyselymme mukaan 92 % henkilöstöstämme on tyytyväisiä Aspaan työnantajana. Haluaisitko sinäkin olla #aspalainen?

Tarjoamme kesätyötä useammalle kymmenelle lähihoitajalle eri puolella Suomea. Oletpa sitten sote-alalle valmistuva tai jo kokenut tekijä, meillä on jokaiselle jotakin.

Me, sote-alan ammattilaiset eli aspalaiset 

Aspa-kotimme tarjoavat itsenäistä elämää edistäviä palveluja asiakkaan omaan kotiin. Työtä tehdään asiakkaan omassa kotona osana hänen arkeaan. Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu Aspa-kodin yhteistilan ja henkilökunnan läheisyydessä. 

Tiimityö on kaiken A ja

Meillä on töissä monia sote-alan ammattilaisia, muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä sosionomeja. Suurimmalla osalla työntekijöistämme on nimikkeenä joko ohjaaja tai päivätoiminnan ohjaaja. Heidän lisäkseen tiimeihin kuuluvat vastaavat ohjaajat sekä tiiminvetäjänä toimivat Aspa-kodin johtajat. 

Työ on palkitsevaa ja itsenäistä, työyhteisö on kuitenkin aina tukenasi. Aspa-kodissa suunnittelemme toimintaa yhdessä koko tiimin voimin. Päivien sisällöt vaihtelevat, asumispalvelutyö ei ole ainoastaan tiettyä tehtävää sisältävää tekemistä, vaan koko tiimi tukee monipuolisesti asiakkaan itsenäistä elämää.  

Hyvinvointia työhön  

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja toimintamme pohja.  

Työhyvinvointia tuemme Aspa Palveluissa esimerkiksi Smartumin liikunta- ja kulttuuriedulla, jota voi hyödyntää haluamallaan tavalla erilaisiin liikunta tai kulttuuriharrastuksiin.  

Tuemme hyvinvointia myös

  • lakisääteistä laajemmalla työterveyden huollon palveluilla 
  • tiimikohtaisilla kehittämis- ja työhyvinvointipäivillä 
  • omaa ammattiosaamista kehittämällä 
  • sisäisellä Aspalainen-koulutusohjelmalla 
  • koko henkilöstömme Aspa-päivät-tapahtumalla, jossa verkostoidumme ja käsittelemme ajankohtaisia aiheita 

Toiminnallamme pyrimme läpinäkyvyyteen ja myös tällä tavoin ja edistämme henkilöstömme työhyvinvointia. Siksi julkaisemme henkilöstökyselymme avoimia palautteita. Haluamme, että meillä uskalletaan puhua ja antaa palautetta.

Kotimainen, yhteiskunnallinen yritys 

Tarjoamme merkityksellisen työn ja työpaikan kotimaisessa, yhteiskunnallisessa yrityksessä. Toiminnassamme meitä ohjaa henkilökeskeinen toimintatapa, johon sitoudumme jokainen.

Henkilökeskeinen toimintatapa painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä.  Aspan koko henkilöstö on perehdytetty henkilökeskeiseen työtapaan.   

Tarjoamme työtä ympäri Suomen 

Aspa Palveluilla on 400 työntekijää 40 Aspa-kodissa ympäri Suomea. Pohjoisin Aspa-kotimme sijaitsee Utsjoella ja eteläisin Kirkkonummella.