Töihin meille

Tarjolla ihmisen hommaa.

Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus itsenäiseen elämään. Tarjoamme asumispalveluja ympäri Suomen. Asiakkaitamme ovat arjessaan tukea tarvitsevat ihmiset, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja eri tavoin vammaiset ihmiset.

Meillä on töissä yli 400 sote-alan ammattilaista, muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä sosionomeja. Suurimmalla osalla nimikkeenä on ohjaaja tai päivätoiminnan ohjaaja. Lisäksi tiimeihin kuuluvat vastaavat ohjaajat sekä tiiminvetäjinä toimivat Aspa-kodin johtajat.

Teemme reipashenkisesti töitä. Hommia paiskitaan humaanilla otteella, työntekijöistä huolta pitäen. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja haluamme pitää siitä huolta. Meillä tehdään se, mitä luvataan, kunnioitetaan toisiamme ja kannetaan vastuu.

Mitä tarjoamme sinulle? 

Tarjoamme työpaikan kotimaisessa, yhteiskunnallisessa yrityksessä. Työmahdollisuuksia on ympäri Suomen. Henkilöstötutkimuksen mukaan työntekijämme antavat Aspalla kokonaisarvosanaksi 4,1/5.

Työtä tehdään asiakkaan omassa kodissa osana hänen arkeaan. Työyhteisöt asiakkaineen ovat yleensä hyvin tiiviit ja läheiset. Yhdessä koetaan elämän ilot ja surut. Olemme vaativassa ammatissa, jossa työmme tuloksella on suora vaikutus asiakkaidemme elämään.

Työ on palkitsevaa ja itsenäistä, työyhteisö on kuitenkin aina tukena. Aspa-kodeissa suunnittelemme toimintaa yhdessä koko tiimin voimin. Päivien sisällöt vaihtelevat, asumispalvelutyö ei ole ainoastaan tiettyä tehtävää sisältävää tekemistä, vaan koko tiimi tukee monipuolisesti asiakkaan itsenäistä elämää.  

”Sinun työsi onnistuminen on minun hommaani”, lupaavat kaikki esihenkilömme. Lue lisää esihenkilölupauksesta

Aspassa sinäkin pääset tekemään ihmisen hommaa.

Missä töitä on?

Aspa Palveluilla on 40 Aspa-kotia ympäri Suomen. Pohjoisin Aspa-kotimme sijaitsee Utsjoella ja eteläisin Kirkkonummella.

Työhyvinvointi

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja toimintamme pohja. Tuemme työhyvinvointia ja oman ammattiosaamisen kehittämistä. Haluamme auttaa työntekijöitämme jaksamaan ja onnistumaan. Ihmisen aito kohtaaminen kun ei hosuessa onnistu.

Työhyvinvointia ja kehittymistä ylläpidetään seuraavilla asioilla:

  • lakisääteistä laajemmalla työterveyden huollon palveluilla (mm. työfysioterapeutin, työterveyspsykologin sekä erikoislääkärien konsultaatiot ja tutkimukset työterveyslääkärin lähetteellä)
  • liikunta- ja kulttuuriedulla
  • tiimikohtaisilla kehittämis- ja työhyvinvointipäivillä 
  • sisäisellä Aspalainen-koulutusohjelmalla 

Palkkauksessa noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. 

Henkilökeskeinen työtapa 

Aspa on pieni toimija, joka tekee isoja asioita inhimillisesti ja kestävästi.

Toiminnassamme meitä ohjaa henkilökeskeinen toimintatapa, johon sitoudumme jokainen. Henkilökeskeinen toimintatapa painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä.  Aspan koko henkilöstö on perehdytetty henkilökeskeiseen työtapaan.   

Aspa-kotimme tarjoavat itsenäistä elämää edistäviä palveluja asiakkaan omaan kotiin. Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu Aspa-kodin yhteistilan ja henkilökunnan läheisyydessä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä