Lähihoitajan unelmaduuni

Viivu Seila työskentelee ohjaajana Turun Aspa-koti Liljalaaksossa. Siellä hän aloitti uransa kesäsijaisena ja sai tuon kesän jälkeen vakipaikan. Aspa-kodin johtaja Merja Peri bongasi Viivun vaalipaneelista ja houkutteli hänet töihin Aspa Palveluille.

Viivu valmistui lähihoitajaksi Turun ammatti-instituutista vuonna 2016. Hän erikoistui lapsiin ja nuoriin. Lähihoitajan opintoihin hän päätyi aikoinaan siksi, että koki olevansa enemmän tekijätyyppi ja halusi tehdä töitä ihmisten kanssa. Viivu jatkoi opintojaan Turun kristillisessä opistossa, jossa hän suoritti kasvatustieteiden sekä psykologian perusopintoja.

Parasta lähihoitajan työssä on se, että saa olla osa ihmisten arkea. Juuri niiden, jotka tarvitsevat eniten tukea ja apua. Mielenterveyskuntoutujien kanssa onnistumiset ovat usein niitä arjen pieniä asioita. Asiakas saattaa itsealoitteisesti laittaa tiskit koneeseen, nousta sängystä tai kiittää tapaamisen jälkeen.

”Tämä työ ei ole merkityksellistä vain meille itselle vaan myös meidän asiakkaille”, pohtii Viivu. ”Teemme työtä ihmisenä ihmiselle, eikä tätä työtä voi teknologia korvata”, hän jatkaa.

Työ Aspassa on itseohjautuvaa ja vastuullista

Viivu on työskennellyt Turun Aspa-koti Liljalaaksossa vuodesta 2019. Aspa ei ollut Viivulle entuudestaan tuttu, eikä hän oikein tiennyt mitä odottaa. Aspa, ala ja asiakkaat ovat yllättäneet positiivisesti. Viivu on tyytyväinen valintaansa. Hän kiittelee erityisesti saamaansa perehdytystä sekä sitä lämmintä vastaanottoa, jonka sai työyhteisöltä.

”Tämä on lähihoitajalle unelmaduuni. Työ ei ole paikkaan eikä aikaan sidottu. Teemme töitä 8–16 ja suunnittelemme omien työvuorojemme sisällön. Työ on itseohjautuvaa ja vastuullista eli juuri sopivaa minulle”, Viivu kertoo.

Viivu pitää tärkeänä, että työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan. Toimivan työterveyshuollon lisäksi hän nostaa esiin työnohjauksen. Työssä jaksamista tuetaan ja kehitetään sekä ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota.  Työssä viihtymistä lisää myös se, että kaikilla on toimivat työvälineet ja niitä on riittävästi. Aspalla on myös kannustava ja kehitykseen pyrkivä ilmapiiri. Liljalaakson työyhteisöä hän kehuu ainutlaatuiseksi.

Mukana ihmisten arjessa yksilöllisesti

Liljalaakso tarjoaa asumispalveluita ja henkilökohtaista apua mielenterveyskuntoutujille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille kuten eri tavoin vammaisille ihmisille. Asiakkaat ovat iältään 18–70-vuotiaita. Tuki viedään asiakkaan kotiin. Asiakkaat sekä heidän tarpeensa ovat hyvin monipuolisia. Jokaiselle tehdään oma suunnitelma, jonka tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan, sosiaalitoimen sekä hoitavan tahon kanssa. Toisille tuki on elämänlaadun ylläpitämistä, toiset pääsevät ponnahtamaan elämässä eteenpäin.

”Täällä asiakkaat ja työntekijät otetaan huomioon kokonaisuutena. Ymmärretään ihmisten erityispiirteitä ja elämäntilanteita sekä pyritään löytämään jokaisen omat vahvuudet”, Viivu sanoo loppuun.