Voimaa seksuaalisuudesta: Miten ottaa seksuaalisuus puheeksi asumispalveluissa – hanke päättynyt

Teksti: Voimaa seksuaalisuudesta.

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä maailmassa. Jokaisella on oikeus seksuaalisuuteen. Hankkeessa (2018-2021) vahvistimme asumispalvelujen käyttäjien valmiuksia ilmaista seksuaalisia tarpeitaan.

Voimaa seksuaalisuudesta -hanke on tuonut asumispalvelujen työntekijöille ja alan opiskelijoille osaamista seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää huomioida yksilölliset ja muuttuvat elämäntilanteet sekä perhesuhteet myös asumisen palveluissa.

Seksuaalisuudesta on #LupaPuhua!

”Ei ole mitään vammaisten seksuaalisuutta tai vammaisten rakkautta.
On vain seksuaalisuus ja rakkaus”
Kokemustoimija Jyväskylästä

Miten ottaa seksuaalisuus puheeksi

Materiaalejamme on ollut kehittämässä yli 200 asumispalveluja käyttävää vammaista ihmistä ja mielenterveyskuntoutujaa. Samalla he ovat oppineet ilmaisemaan omia tarpeitaan.

Lupa puhua -kortit rohkaisevat keskustelemaan

12 selkeäkielistä korttia sisältävät tietoa ja tehtäviä joko yksin pohdittavaksi tai parin kanssa keskusteltavaksi. Lupa puhua -korttien teemoina on mm. seksuaalisuus, sukupuoli, keho, seksi, ihmissuhteet ja tunteet. Voit hyödyntää kortteja esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa tai asumisen ja palvelujen suunnittelussa. Voit hyödyntää korteista tehtyä verkkoversiota: Lupa puhua -kortit rohkaisevat keskustelemaan

Seksuaalikasvatuksen pizza

Kiinnostuitko seksuaalisuuden puheeksi ottamisesta, mutta mietit mistä aloittaa? Seksuaalikasvatuksen pizza tunnistaa, että seksuaalikasvattamisessa on erilaisia vaihtoehtoja ja vaiheita – jokaisella voi olla rooli seksuaalisuuden puheeksi ottajana tai asiakkaan seksuaalisuuden mahdollistajana. Tutustu seksuaalikasvatuksen pizzaan ja nappaa toimijuutta sopiva pala kerrallaan!

Idis-identiteettipeli

Idis-identiteettipeli edistää syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista. Korttipelin tavoitteena on kerätä omalle roolihahmolle mahdollisimman moninainen identiteetti. Pelissä tulee vastaan syrjintätilanteita, joihin etsitään ratkaisuja yhteisesti keskustelemalla. Samalla tutustutaan seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuuteen. Pelimuotoja on useita riippuen pelaajien määrästä ja käytettävissä olevasta ajasta. Identiteettipeli on kehitetty moniperusteisen syrjinnän ehkäisemiseksi.

Into ilmaista, lupa puhua – toiminnallisia harjoitteita ryhmänohjaajille

Into ilmaista, lupa puhua -toimintapakkiin on koottu, yksityiskohtaisia ohjeita toiminnallisten harjoitteiden ohjaamiseen. Into ilmaista, lupa puhua -materiaali sisältää harjoitteita itsetuntemuksen vahvistamiseen, omien rajojen tutkimiseen ja seksuaalioikeuksien käsittelemiseen. Harjoitteet muodostavat kolmen kerran pituisen ”Elian tarina” -prosessidraaman, jossa eri teemoja käsitellään Elia-roolihenkilön avulla. Myös osallistujat ottavat erilaisia rooleja, mikä helpottaa itseilmaisua.

Koulutusta seksuaalisuuden kohtaamiseen (tällä hetkellä koulutuksia ei tarjolla)

 • Vammaisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen -luennot
 • Lupa puhua -työpaja
 • Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti vammaisen ihmisen arjessa -luentosarja

Koulutukset oli suunnattu asumispalvelujen ja sote-alan asiakastyön ammattilaisille, sote-alan opiskelijoille sekä asumispalvelujen asiakkaille.

Tarvitsetko apua rintojen omatarkkailuun?

Tiesitkö, että sinun on hyvä tarkkailla omia rintojasi? Se edistää rintasyövän varhaista toteamista ja hoitoa. Tarvittaessa voit saada apua omatarkkailuun. Säännöllinen omatarkkailu olisi hyvä ottaa osaksi asumispalvelujen arkea. Voimaa seksuaalisuudesta -hanke ja Tunne rintasi ry ovat julkaisseet ohjeen avusteisen omatarkkailun tueksi. Tutustu rintojen avusteisen omatarkkailun ohjeeseen

Oman alueesi seksuaalineuvonta- ja terapiapalvelut

Tiedätkö, mitä seksuaalineuvonta- ja terapiapalveluja on saatavilla omalla alueellasi tai valtakunnallisesti? Voimaa seksuaalisuudesta -hanke saattoi yhteen seksuaalineuvontatahot ja asumisen palvelut. Tavoitteena oli myös vahvistaa neuvonta- ja auttamistahojen valmiuksia kohdata eri tavoin vammaisia asiakkaita.

Kokemustoimija keskustelun käynnistäjänä

Voimaa seksuaalisuudesta -hanke on kouluttanut kokemustoimijoita. Kokemustoimijat luennoivat elämästään ja kokemuksistaan palvelunkäyttäjänä mm. lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja kouluttaville sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille.

Mitä hanke innoitti?

Hankkeen innoittamana asumispalvelujen työntekijät ja johtajat ovat alkaneet pohtia, kuinka tukea asiakasta oman seksuaalisuuden, sukupuolen tai uusien ihmissuhteiden löytämisessä. 

 • Mahdollistuuko yksityisyys ja itsetyydytys ryhmäkodissa?
 • Onko asiakkailla riittävästi tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta?
 • Ovatko asumisyksikön säännöt linjassa seksuaalioikeuksien kanssa? Tarvitseeko aikuisille ihmisille asettaa kotiintuloaikoja, ja miksi heidän pitäisi raportoida vieraistaan? Lue lisää seksuaalioikeuksista Hyvä kysymys -sivustolta
 • Toteutuuko vammaisen ihmisen itsenäinen elämä, kodin ja perheen kunnioittaminen tai oikeus seksuaaliterveyspalveluihin vammaissopimuksen tarkoittamalla tavalla? Lue lisää YK:n yleissopimuksesta koskien vammaisten henkilöiden oikeuksia
 • Joustavatko asumisen rakenteet muuttuvissa elämäntilanteissa – mahdollistuuko yhteen muuttaminen, perheen perustaminen tai eroaminen?
 • Toteutuuko 50-vuotiaan Tarjan unelma nukkua kihlattunsa kanssa samassa sängyssä?

Asumispalvelujen pitää muuttua, jotta ihmisten yksilölliset tarpeet toteutuisivat. Seksuaalisuus on yksi ihmisen perustarpeista.

Näin sanoo erään palvelukodin johtaja. Voisitko yhtyä ajatuksiin?

Onko vammaisten ihmisten seksuaalisuus yhä tabu?

Vaietut ja salatut asiat tuottavat ahdistusta ja häpeää. Vammaisten ihmisten seksuaalisuus on yhä tabu yhteiskunnassamme. Lupa puhua tuottaa usein vapautta, energiaa ja iloa. Seksuaalisuus on elämän voima!

Puheeksi ottamisen tavoille on tarve:

 • Vain puolet (48 %) asumispalvelujen asukkaista on saanut tietoa seksuaalisuudesta koulusta tai lapsuuden kodistaan.
 • Kolmannes (34 %) ei tiedä mitä on ehkäisy tai itsetyydytys. 
 • Joka neljäs asukas (27 %) ei ole kuullut seksuaalisuudesta puhuttavan heidän nykyisessä asuinpaikassaan. 
  (Kyselytutkimus 2018)

Tutustu Lupa olla upea -kampanjaan ja sen upeisiin kuviin.

Tällä hetkellä emme voi tarjota koulutuksia seksuaalisuuden puheeksi ottamisen tueksi

Karoliina Ahonen, kehitysjohtaja, p. 040 455 2677

karoliina.ahonen@aspa.fi