Digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu SAKKE

Digi haltuun -hanke tarjoaa työkalun digikurssien saavutettavuuden kehittämiseen.

SAKKE-työkalun avulla voi kehittää julkisista, kaikille avoimista digikursseista yhdenvertaisempia ja saavutettavampia. Työkalusta voivat hyötyä esimerkiksi digitukea tarjoavat järjestöt, kansalais- ja työväenopistot sekä kirjastot. Nykypäivän yhteiskunnassa digitaidot ovat tärkeä kansalaistaito. Näitä taitoja voi edistää opiskelemalla erilaisilla digikursseilla.

Digikursseille osallistumisen tulisi olla mahdollista jokaiselle, jotta kansalaisten digitaidot vahvistuvat. Yksilön digitaitojen puute aiheuttaa syrjäytymistä yhteiskunnasta. Siksi on tärkeää pohtia, millä keinoin voimme edistää niiden henkilöiden digiosaamista, joilla ei vielä taitoja ole tai ne ovat vähäiset. 

Digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu eli SAKKE on tehty yhteistyössä eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden, digikurssien opettajien ja suunnittelijoiden sekä saavutettavuuden ammattilaisten kanssa.

SAKKEa voi käyttää sekä verkkoversiona että tulostettavassa PDF-muodossa.

Jos käytit SAKKEa ja huomasit jotain kehitettävää tai kehuttavaa, anna palautetta!

Tarjoatko digikursseja tai digitukea etänä?

SAKKE-työkalun rinnalle kehittämämme ETÄ-SAKKE on tarkoitettu etädigikurssien ja etädigituen saavutettavuuden arviointiin ja kehittämiseen.

ETÄ-SAKKE perustuu alkuperäiseen työkaluun, mutta sen osiot ja kysymykset on muokattu soveltumaan paremmin etädigikurssien ja etädigituen saavutettavuuden arviointiin ja kehittämiseen.

PDF-tiedostot on tarkoitettu tulostettaviksi, joten ne eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

SAKKE-työkalujen taustalla on käytetty Helmi Kallion (2019) YAMK-opinnäytetyötä Julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuuden arvioinnin ohjelmateoria. Kyseistä ohjelmateoriaa on hyödynnetty tämän kehittämistyökalun mallintamisessa ja kehittämisessä.

Käytitkö SAKKE-työkalua? Anna palautetta!

SAKKE-infot

SAKKE-infoissa esitellään työkalu, kerrotaan miten se toimii ja miten sitä on helppo soveltaa.

Jokaista työkalua on helpompi lähteä käyttämään, kun on saanut kattavan esittelyn ja näkee sen käytön käytännössä. Pyydä SAKKE-infoa itsellesi tai henkilöstölle osoitteesta digihaltuun@aspa.fi.