Hyvän arjen rakentajat -ohjelma

Turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville oikea-aikaisten palvelujen avulla.

Kuvassa kaksi henkilöä graffiti -maalauksen kanssa.
Hyvän arjen rakentajat Anni ja Miia

Arjen tuki -työpaketti​

Tule mukaan toimintaan!

Työpaketti tarjoaa nuorilähtöistä tukea heille, jotka tarvitsevat rinnalla kulkevaa ja monipuolista tukea elämän eri haasteisiin. Työpaketin kohderyhmä on 16-29-vuotiaat, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Myös jälkihuolto-, asunnottomuus- ja rikostaustaiset nuoret huomioidaan.

Nuori voi osallistua yksilövalmennukseen tai ryhmävalmennukseen tai halutessaan molempiin.  Arkiryhmissä pyritään tukemaan arjessa selviytymistä, itsetuntemusta sekä tulevaisuuden suunnan vahvistumista eri teemojen kautta hyödyntäen ryhmäläisten ja kokemustoimijoiden vertaistukea. Arkivalmennus toteuttaa nuorille myös ryhmämuotoisia retkiä.

Työpaketin pohjana on Vamoksen YEE-hankkeessa kehitetty yksilövalmennus sekä Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton aiemmin yhteistyönä kehitetyn voimavaravalmennuksen ryhmäsisällöt.

Tavoitteena on, että valmennukseen osallistuu 60 nuorta vuodessa. ​

Työpaketin toteuttavat yhteistyössä Aspa-säätiö ja Diakonissalaitoksen Vamos.

Ota yhteyttä

Miro Putkonen, hankesuunnittelija, p. 050 491 8830

miro.putkonen@aspa.fi

Miia Pentikäinen, hankesuunnittelija, p.

vanhempainvapaalla

Mielen hyvinvointi -työpaketti

Tule mukaan toimintaan!

Työpaketissa Aspa-säätiö ja Aseman lapset ry tarjoaa yhteistyössä Havukosken alueelle vietävää ryhmämuotoista tukea 13–29-vuotiaille nuorille. Toiminnassa hyödynnetään Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton aiemmin kehittämiä voimavaravalmennuksia Hevaria, Minaria ja Tulevaisuuspajaa sekä Aseman Lapset ry:n Friends -menetelmää.

Toimintaa on kohdennettu erityisesti yläkoulussa sekä toisella asteella opiskeleville nuorille. Tavoitteina on oikea aikainen tuki, yksinäisyyden väheneminen sekä mielen hyvinvoinnin lisääntyminen. Järjestämme yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa yllä mainittuja menetelmiä hyödyntäviä ryhmiä sekä valmennuksia koulu- ja vapaa-ajalle. Ryhmät suunnitellaan nuorten tarpeet ja toiveet huomioiden. Ole yhteyksissä ja kysy rohkeasti tämän hetken ryhmistä tai tuo esiin tarpeesi uudesta ryhmästä.

Pienryhmätoiminnan lisäksi menetelmistä ohjataan avointa toimintaa hyvinvointiin liittyvistä teemoista kuten stressin hallinnasta, itsemyötätunnosta, tulevaisuuden toiveista sekä tunne- ja ystävyystaidoista. Näihin nuori voi osallistua mukaan matalalla kynnyksellä joko hetkeksi tai pidemmäksi ajaksi nuorisotilan avoimen illan tai koulupäivän välitunnin aikana. Ryhmiä ja muuta toimintaa toteutetaan nuorille tutuissa paikoissa kuten lähinuorisotilalla sekä kouluilla ja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Olemme mukana Koivukylän asukastilan Nuorten aikuisten olohuone -toiminnassa, jossa pääset tutustumaan nuorille aikuisille suunnattuun Hyvä fiilis -toimintaan. Katso lisää toiminnan teemoista täältä.

Mielen hyvinvointi on Hyvän arjen rakentajat –ohjelman työpaketeista suurin. Mukana työpaketissa Aspa-säätiön ja Aseman lapset ry:n lisäksi ovat Kukunori vertaisohjauksellisella kulttuuripaja toiminnalla sekä Meidän Havis! -tapahtuman tuottamisella, HelsinkiMissio Nuorten kriisipisteen keskusteluavulla ja tukihenkilötoiminnalla sekä Lasten ja nuorten keskus Walk in -terapialla.

Ota yhteyttä

Anni Salovaara, hankesuunnittelija, p. 040 7731 879

anni.salovaara@aspa.fi  

Hyvän arjen rakentajat

Aspa-säätiö on mukana Päivikki ja Sakari Sohlbergin rahoitusohjelmassa (2023–2025), jonka tarkoituksena on tuoda eri toimijoiden osaaminen yhteen sekä rakentaa yhdessä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Uudenlaisen ohjelman tavoitteena on laajaa yhteiskunnallinen muutos.

Lue lisää ohjelmasta

Ohjelmassa mukana olevat organisaatiot

Sohlbergin säätiö toimii ohjelman koollekutsujana ja rahoittajana. Palveluja kehittävät ja tarjoavat järjestöt ovat Aseman Lapset ry, Aspa-säätiö, Diakonissalaitos, HelsinkiMissio, Kukunori ry, Lasten ja nuorten keskus, Mieli ry, SOS-Lapsikylä ja Suomen Punainen Risti. Järjestöt toimivat yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on mukana ohjelman kehittäjäkumppanina.

Ohjelma koostuu työpaketeista

Hyvän arjen rakentajat -ohjelma sisältää viisi erilaista työpakettia. Työpaketit toteuttavat erilaisia palveluja, joita viedään vantaalaisten arkeen.