Ammattilaisille

Kuvassa valmennuksien materiaaleja. Esimerkiksi Ilmiö-kuvakortteja.

Perehdytämme 16-40 -vuotiaiden kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia valtakunnallisesti kehittämiemme työmenetelmien käyttöön ja tarjoamme ammatillisista tukea menetelmien käytössä. Valmennuksilla olemme tukeneet mm. jälkihuoltonuoria, perheellisiä vanhempia, mielenterveyskuntoutujia ja opiskelijoita.

Pohditko, kuinka voisit edistää asiakkaasi mielenhyvinvointia? Oletko pohtinut, että soveltuisiko ryhmämuotoinen työskentely omaan työhösi vai toteutatko jo sitä? Kaipaatko uutta työmenetelmää? Tutustu Omat avaimet 4You – toiminnan valmennuksiin ja muihin työmenetelmiin. Ole rohkeasti yhteydessä ja mietitään yhdessä juuri toimintaasi sopiva menetelmä tai menetelmien yhdistelmä.

Valmennuksemme

Hevari – Henkilökeskeinen voimavaravalmennus

Valmennus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon. Hevari koostuu 6-10 pienryhmäkerrasta. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä oman näköisen elämän toteutumisessa. Valmennuksen jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan ajatusvääristymiään, tunteitaan ja voimavarasyöppöjään.

Lue lisää henkilökeskeisestä voimavaravalmennuksesta

Lue lisää tulevista toiminnoistamme

Tulevaisuuspaja

Tulevaisuuspajassa tavoitellaan osallistujien itsetuntemuksen, sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistumista sekä toiveikasta suhtautumista tulevaisuuteen. Tulevaisuuspaja koostuu 6-10 ryhmäkertaa. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä omannäköisen elämän toteutumisessa. Tulevaisuuspajan jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan ajatusvääristymiään, tunteitaan, vahvuuksiaan, unelmiaan, arvojaan, voimavarojaan ja voimavarasyöppöjään.

Tulevaisuuspajaa on kehitetty jälkihuollon nuorten tarpeisiin ja on sovellettavissa kaikille kohderyhmille. Tulevaisuuspaja on juonnettu Hevari henkilökeskeisestä voimavaravalmennuksesta.

Minari eli minivoimavaravalmennus

Minari on verkossa tai livenä kokoontuva ryhmä, joka soveltuu kaikille, jotka kaipaavat tukea mielenhyvinvointiin.  Valmennus koostuu neljästä tapaamiskerrasta, joiden teemat ovat: some, stressi, itsemyötätunto ja hyvä elämä. Teemoja avulla voi pohtia omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita ja löytää uusia keinoja paremman arjen saavuttamiseksi. Menetelmä on kehitetty nuorten aikuisten kanssa.

Selaa Minarin ohjaajan opasta Issuu-palvelussa

Huolet painaa – raha-asiat haltuun

Valmennus on käytännönläheinen paketti, aiheita lähestytään seuraavien kysymyksien pohjalta:

  • Tiedätkö mihin rahasi kuluvat?
  • Oletko huomannut miten raha tai sen puute vaikuttaa mielialaan?
  • Teetkö heräteostoksia?

Valmennuksessa pohditaan yhdessä rahan ja tunteiden yhteyttä ja sitä, miten yhtälöön voi vaikuttaa. Aiheet voivat koskettaa ihan jokaista. Valmennus koostuu 1-4 tapaamiskerrasta. Voi toteuttaa lähitapaamisena tai verkkovälitteisesti.

Palveluiden yhteiskehittäminen

Joutuuko asiakas kulkemaan palveluiden perässä luukulta luukulle? Tiedätkö todella, mitä asiakkaasi palveluilta toivovat? Ratkaisu voi löytyä yhteiskehittämisestä. Palvelujen yhteiskehittäminen tarkoittaa sitä, että kohderyhmän palveluita sekä työkäytänteitä jalostetaan työpajoissa yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa kohderyhmän tarpeita vastaaviksi.

Lue lisää palveluiden yhteiskehittämisestä

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus lisää nuoren omaa tietoisuutta hänen omista vahvuuksistaan ja voimavaroistaan, sekä siitä millä tavalla niitä voidaan vahvistaa. Tavoitteena on lisätä nuoren itsetuntemusta, luoda positiivinen kokemus harjoitteista ja itsensä tutkimisesta, voimaannuttaa nuorta, lisä valmiuksia osallistua ryhmätoimintaan.

Narra-kortit

Nuorten vertaisohjaajien tarpeeseen suunnitellut kuvakortit, joiden avulle nuoret voivat käsitellä mm. tulevaisuuden toiveitaan ja suunnitelmiaan vertaisohjaajan tuella. Kortit soveltuvat myös asiakastyöhön.

Selaa Narra-kortteja Issuu-palvelussa

Hellurei ja helkkarin tunteet – tunnekortit

Hyvät tunnetaidot tukevat omaa hyvinvointia. Tunteiden purkaminen eri tavoin, kuten puhumalla, kirjoittamalla tai maalaamalla on meille jokaiselle tärkeää. Kuvien avulla voi olla helpompaa tutkia ja ilmaista omia tunteitaan. Tunnekortit on työstetty yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Kortteihin kuuluu 40 tulostettavaa korttia, joita voi vapaasti hyödyntää niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssäkin.

Selaa tunnekortteja Issuu-palvelussa

Vertaisohjaajuus ja kokemustoimijuus

Vertaisohjaajan tai kokemustoimijan läsnäoloa suositellaan kaikkiin valmennuksiin

Kaipaatko tukea kokemustoimijuuden mukaan ottamiseen omaan toimintaasi? Ole yhteydessä, jaamme mielellämme osaamistamme ja kokemuksiamme työparityöskentelystä.

Kokemusasiantuntija työparina: uhka vai mahdollisuus?

Kaipaatko työhösi jotain lisää? Voisiko se olla kokemusasiantuntija? Erilaista asiakasymmärrystä ja vertaisuutta kohtaamisiin? Entä kuinka tutkittu tieto ja kokemuksen tuottama tieto täydentävät toisiaan? Miten työskennellä rintarinnan kokemusasiantuntijoiden kanssa?
Pohdimme kokemusasiantuntijuuden eri mahdollisuuksia: toiminnan kehittämisessä, ryhmävalmennuksien työparityötä, oman osaamisen laajentumista, kompastuskiviä ja vaikutusta asiakastyöhön. Lisäksi kerromme kehittämistämme menetelmistä, joita itse käytämme yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Webinaari Zoomissa 30.10. klo 12-14

Parhaillaan menossa

Haasteista huolimatta – vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätoiminnan pilotti.

Kohderyhmänä lastensuojelun asiakasvanhemmat.

Ilmiö-työkalu

Työkalu koostuu ilmiö-korttipakasta ja ohjaajan oppaasta. Menetelmän käyttäminen helpottaa puheeksi ottoa ja vuoropuhelua nuoren ja ammattilaisen tapaamisissa. Menetelmää kehitetään yhteistyössä Jyväskylän, Iisalmen ja Tampereen etsivien nuorisotyöntekijöiden, opiskelijoiden sekä kehittäjänuorten kanssa. Menetelmää testataan parhaillaan ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Haluatko mukaan testiryhmään? Ole yhteydessä:

Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi