Vastuullisuus

Aspan vastuullisuus, asiakkaat, ympäristö, talous ja työntekijät.

Vastuullisuus on Aspa-konsernin toiminnan ytimessä ja yksi keskeisistä arvoistamme.

Aspa on valinnut missiolähtöisen strategian, jossa vastuullisuus rakentuu osaksi ydinvalintoja ja toimintatapoja. Toimintamme on väline toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, ei vain arvonluonnin väline. 

Tuemme apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti elämän eri vaiheissa. Tarjoamme vuokra-asuntoja sekä yksilöllisiä palveluja asiakkaiden tarpeisiin ja hankkeemme kehittävät itsenäiseen elämään tarvittavia taitoja.

Vastuullisuusohjelma vuosille 2024–2026

Aspan yhteinen vastuullisuusohjelma luotiin vuonna 2023 yhdessä työntekijöiden ja yhteistyökuppani Motiva Services kanssa. Vastuullisuusohjelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, nyt vuosille 2024–2026. Ohjelmamme kokoaa yhteen vastuullisuutta edistävät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seuraamme ja joista raportoimme vuosittain. ​

Aspa on määritellyt olennaisuusarvioinnin perusteella näkökulmat, jotka ohjaavat konsernin vastuullisuustyötä. Vastuullisuustavoitteiden pohjana toimii myös hiilijalanjälkilaskenta, joka ohjaa ilmastotavoitteita. Konsernin strategia määrittelee toiminnan raamit.​

Vastuullisuusohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.​ Vastuullisuustyöstä raportoidaan kerran vuodessa hallitukselle​ ja vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta seurataan vuosittain. Vastuullisuusraporttimme julkaistaan verkkosivuilla.​

Vastuullisuuden johtaminen ja seuranta ovat konsernin johtoryhmän tehtävä.​ Johtoryhmässä vastuullisuustyö ja vastuullisuusohjelman etenemisen varmistaminen on nimetty viestintä- ja markkinointijohtajalle​. Vastuullisuusohjelman painopistealueille on nimetty omat vastuuhenkilöt, jotka varmistavat sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen.​

Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme tunnistaneet seuraavat Agenda2030-tavoitteet meille olennaisimmiksi ja ne ohjaavat vastuullisuustyötämme.

 • Edistää terveellistä elämää ja hyvinvointia​
 • Edistää kestävää talouskasvua ja reilua työllisyyttä​
 • Vähentää eriarvoisuutta​
 • Edistää ilmaston, monimuotoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta kestäviä kaupunkeja ja yhdyskuntarakenteita​
 • Varmistaa oman kulutuksemme kestävyys sekä edistää asiakkaiden kestävää kuluttamista​
 • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan​
 • Toimia luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävämmin.

  Aspa-konsernin hiilijalanjälki

  Selvittääksemme nykytilan, selvitimme vuoden 2023 lopussa Aspa-konsernin hiilijalanjäljen. Laskentaan sisällytettiin suorat päästöt (Scope 1), ostoenergian päästöt (Scope 2) ja epäsuorat päästöt (Scope 3, saatavilla olevan tiedon perusteella, kuten matkustus ja jäte.)​ Lisäksi on arvioitu laskennallisesti huoneisto-omistusten kautta syntyvät energiakulutuksen syntyvät päästöt. Laskenta on tehty GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin periaatteiden mukaan. Työkaluna on käytetty Suomen Ympäristökeskuksen Y-HIILARIa.

  Aspan hiilijalanjälki.

  Aspa-konsernin vastuullisuusraportti 2023

  Tutustu vastuullisuusraporttiimme, joka kokoaa yhteen vastuullisuutemme olennaisimmat teemat ja siihen liittyvät tavoitteet sekä vuoden 2023 merkittävimmät tapahtumat. 

  Voit olla kiinnostunut myös näistä