Ympäristövastuu

Kaksi ihmistä kannattelevat maapalloa.

Aspa-konsernin ympäristöjalanjäljen pienentäminen ja positiivisen ympäristökädenjäljen synnyttäminen ovat ympäristövastuun kulmakiviä.

Aspa-konserni tunnistaa ympäristövastuunsa ja pyrkii pienentämään ympäristövaikutuksiaan sekä synnyttämään positiivista ympäristökädenjälkeä. Tämä tarkoittaa energiatehokkuuden parantamista, kestävien hankintojen tekemistä, jätemäärän vähentämistä ja kestävien liikkumistapojen edistämistä. Lisäksi kiinteistöjemme ympäristöystävällisyyttä parannetaan muun muassa vihersuunnittelulla ja kiertotalousratkaisuilla. Positiivinen ympäristökädenjälki syntyy myös asiakkaidemme ja henkilöstömme kestävistä valinnoista, joihin kannustamme ja opastamme.

Aspan positiiviset ympäristövaikutukset liittyvät etenkin kestävämmän ​kuluttamisen tukemiseen. Ympäristökädenjälki syntyy ennen kaikkea ​toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan asiakkaiden ja henkilöstön ​kestävät valinnat ja opastetaan arjen ympäristötekoihin. 

Ympäristövastuun pohjaksi olemme toteuttaneet hiilijalanjälkilaskelman, joka kertoo nykytilamme ja ohjaa valintojamme. Seuraavien vuosien aikana selvitämme ja vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Edistämme energiatehokkuutta ja lisäämme päästöttömän energian käyttöä ja tuotantoa. Tuemme asiakkaidemme ja henkilöstön ympäristötekoja. Lisäksi edistämme asuinympäristöjen luonnon monimuotoisuutta.

Valitsemistamme painopistealueista tulemme ottamaan isoimmat edistysaskeleet ympäristövastuun osalta.