Mitä ympärivuorokautinen palveluasuminen on

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa apua ja tukea on saatavilla ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluu asunto ja itsenäiseen asumiseen liittyvät päivittäiset palvelut. Asunnot sijaitsevat lähellä Aspa-kodin yhteistilaa, jossa henkilökunta on paikalla kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavissa Aspa-kodeissa on käytössä kutsujärjestelmä, jonka avulla sinulla on mahdollisuus hälyttää apua tarvittaessa. Halutessaan asiakas voi osallistua Aspa-kodin yhteistilassa järjestettävään yhteisölliseen ryhmätoimintaan ja yhteisiin aterioihin.

Asiakkaan kotona tapahtuvassa palvelussa lähtökohtana on asiakkaan oman elämänrytmin ja yksityisyyden kunnioittaminen. Asiointi- ja kotikäyntien sisältö sovitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.