Lupa puhua tunteista

Seksuaalisuuteen liittyy monenlaisia tunteita elämän eri vaiheissa. Tunteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä oppii hallitsemaan ja elämään niiden kanssa.

Kun omat tunteet ovat hallinnassa, on helppoa olla toisten kanssa ja ottaa huomioon toisia ihmisiä. Jokaisella on lupa tuntea ja ilmaista omia tunteitaan!

Myönteiset tunteet

Seksuaalinen ilo ja innostus antavat voimavaroja. Nautinnon, tyytyväisyyden ja turvallisuuden tunteet lisäävät seksuaalista hyvinvointia. Yleensä rakasteluun liittyy voimakkaita positiivisia läheisyyden, rakkauden ja halun tunteita.

Kielteiset tunteet

Joskus seksuaalisuus voi tuntua ahdistavalta tai pelottavalta, häpeälliseltä tai inhottavalta. Ihmissuhteissa odotukset ja toiveet eivät aina toteudu, mikä tuottaa pettymystä. Stressi, väsymys, suru ja muut haastavat tunteet voivat vaikuttaa niin, että seksuaalinen halukkuus vähenee tilapäisesti.

Seksuaalisuuteen liittyvät haastavat tunteet voivat johtua monista syistä. Apua on saatavissa perusterveydenhuollon terveydenhoitajilta ja lääkäreiltä sekä yleensä yksityisesti toimivilta seksuaalineuvojilta ja seksuaaliterapeuteilta.

Tietoa tunteista ja harjoitteita tunteiden käsittelyyn

Mieli – Suomen Mielenterveys ry

Mielenterveystalo

Väestöliitto

Terveyskylä

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan verkkosivulta löydät laadukkaasti apua antavien tahojen yhteystiedot

Pohdi

Missä osassa kehoasi tunnet seuraavia tunteita?

 • Seksuaalinen ilo
 • Seksuaalisuuteen liittyvä suru
 • Eroottinen rakkaus
 • Seksuaalisuuteen liittyvä inho
 • Seksuaalisuuteen liittyvä pelko
 • Seksuaalinen innostus

Musiikilla on vahva vaikutus tunteisiimme. Joku kappale voi auttaa esimerkiksi surullisessa tunnetilassa, ja joistain kappaleista tarttuu meihin iloa. Mieti, mikä biisi sopii seuraaviin tunteisiin parhaiten:

 • Ihastuminen tai rakastuminen
 • Aggressio tai viha
 • Intohimo tai kiihottuminen
 • Arvostus tai riittävyys
 • Mikä on oman seksuaalisuutesi voimabiisi?

Keskustele

Joskus tunteet heräävät asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiakas saattaa rakastua työntekijään tai työntekijä asiakkaaseen. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaa toimia? Miten voi kohteliaasti kieltäytyä? Entä jos tunne on molemminpuolinen, voiko rakkauteen antautua?

Ruska: ”Oletko kuullut, että tunteet ”tarttuvat” ihmisestä toiseen? Toisen ihmisen tunnetila ja käyttäytyminen saavat aikaan muutoksia toisen hormonitoiminnassa, sydämen sykkeessä ja verenpaineessa. Muistatko jonkun tilanteen, jossa tunteet tarttuivat?”