Tietosuojaseloste

Käsittelemme Aspa-säätiössä ja Aspa Palvelut Oy:ssä henkilö- ja asiakastietoja. Kyseisiä tietoja tallennetaan ja käsitellään esimerkiksi asiakastyössä ja kiinteistötoiminnassa.

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevia lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Tutustu Aspassa käytössä olevien rekistereiden tietosuojaselosteisiin.

Aspa Palvelut Oy:n asiakastietorekisteri

Aspa-säätiön asuntojen vuokraustoiminnan rekisteri

Aspa-säätiön kehittämistoiminnan rekisteri

Viestinnän uutiskirjeiden yhteystietorekisteri

Digihelppari-mobiilisovelluksen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava
Emilia Valkonen
tietosuojavastaava@aspa.fi
040 821 1943