Ensimmäinen digikaverivalmennuspäivä

Ensimmäinen valmennuspäivä jakautuu kolmeen osioon: 1) Tutustuminen, 2) Mitä tarkoittaa vertaisuus ja 3) Hyvä ohjaaja ja digikaveri. Päivän päätteeksi osallistujat saavat kotitehtävän.

Osa 1: Tutustuminen

Tarvitset: kuvakortteja (esimerkiksi Dixit-pelin kortit), diaesityksen digikaverivalmennuksesta, oman taustaorganisaation esittelyn ja Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkeen esittelyn.

Toteutus: ryhmässä niin, että kuvakortit levitetään pöydälle ja jokainen kertoo niiden avulla itsestään.

Kesto: noin 45 minuuttia.

Digikaverivalmennus alkaa osallistujien esittäytymisellä ja lämmittelyllä. Levitä kuvakortit pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan korttien joukosta sellainen, joka hänen mielestään vastaa parhaiten esittämääsi kysymykseen. Käykää läpi kolme kysymys- ja vastauskierrosta.

  1. kierros: Valitse kortti, jolla haluat kertoa, kuka olet.
  2. kierros: Valitse kortti, joka kuvastaa päivän fiilistä.
  3. kierros: Valitse kortti, joka kuvastaa odotuksiasi digikaverivalmennuksen suhteen.

Esittele sitten digikaverivalmennuksen sisältö ja kerro omasta taustaorganisaatiostasi. Osallistujien on myös hyvä tietää hieman Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkeesta, jossa digikaverivalmennus on kehitetty.

Osa 2: Mitä tarkoittaa vertaisuus?

Tarvitset: digitaalisen yhteistyöalustan ja sanapilvialustan (esim. Padlet ja Answergarden) tai jokaiselle osallistujalle tarralappuja ja kynät.

Toteutus: pohtimalla vertaisuutta pareittain tai yksin ja sen jälkeen kootaan ajatuksia ja keskustellaan niistä ryhmässä.

Kesto: noin 20–30 minuuttia.

Jaa osallistujat pareiksi ja pyydä kutakin paria miettimään, mitä vertaisuus tarkoittaa ja mitä se merkitsee itselle. Vaihtoehtoisesti jokainen voi pohtia vertaisuutta itsekseen. Kootkaa ajatukset yhteen sähköiselle alustalle tai seinälle tarralapuille. Käykää lopuksi pohtivaa keskustelua siitä, mitä asioita on tuotu esiin.

Vinkki! Voit antaa osallistujille ennakkotehtäväksi miettiä, mitä vertaisuus on ja mitä vertaisuus merkitsee itselle.

Osa 3: Hyvä ohjaaja ja digikaveri

Tarvitset: jokaiselle osallistujalle nipun tarralappuja ja kynät.

Toteutus: hyödyntäen parityöskentelyä, omaa pohdintaa ja keskustelua koko ryhmän kesken. Keskustelua tehdään näkyväksi seinälle laitettavilla tarralapuilla.

Kesto: noin 1 tunti.

Tämä osio jakautuu neljään eri vaiheeseen A, B, C ja D. Anna heti alussa jokaiselle osallistujalle tarralappuja ja kynä.

Vaihe A.

Jaa osallistujat pareiksi. Pyydä pareja miettimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten haluat, että sinua ohjataan?
  • Miten et ainakaan haluaisi sinua ohjattavan?

Vaihe B.

Kirjoita seinälle otsikko HYVÄ OHJAAJA.

Pyydä osallistujia pohtimaan itsenäisesti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millainen on hyvä ohjaaja?
  • Millainen on hyvä digikaveri?

Ohjeista osallistujia kirjoittamaan vastaukset tarralapuille niin, että yhdellä lapulla on aina yksi asia. Kun jokainen on kirjoittanut 3–4 lappua, he voivat viedä laput seinällä olevan otsikon alle.

Pyydä seuraavaksi koko ryhmää kerääntymään seinän edustalle tutkimaan, mitä vastauksia seinälle on laitettu.

Kerro osallistujille, mitä lapuissa lukee ja kysy, mitkä laput eli ominaisuudet voisivat liittyä toisiinsa.

Keskustelkaa aiheista ja ryhmitelkää lappuja teemoittain. Ryhmän mukaan voit joko pyytää osallistujia lajittelemaan tai tarvittaessa tehdä sen itse.

Vaihe C.

Pyydä osallistujia tarkastelemaan seinällä olevia ohjaajan ja digikaverin ominaisuuksia ja miettimään kahta kysymystä:

  • Mikä näistä on minun vahvuuteni?
  • Mistä ohjaajan ominaisuudesta olen saanut hyvää palautetta?

Kerro sitten osallistujille, että teette kierroksen, jonka aikana jokainen saa kertoa omasta vahvuudestaan. Palauttakaa lopuksi laput seinälle.

Vaihe D.

Pyydä osallistujia tarkastelemaan seinällä olevia ohjaajan ominaisuuksia ja miettimään vastausta kysymykseen:

  • Mikä ominaisuus on sellainen, jossa haluaisin kehittyä?

Kerro sitten osallistujille, että teette kierroksen, jonka aikana jokainen saa kertoa ominaisuuden, jossa haluaa vielä kehittyä.

Palauttakaa lopuksi laput seinälle.

Vinkki! Ota osallistujille valokuva Hyvä ohjaaja -seinästä.

Kotitehtävä ensimmäisen valmennuspäivän päätteeksi

Tarvitset: linkin tietoturvavideoon. Voit etsiä oman tai käyttää Digi haltuun -hankkeessa käytettyä videota, joka on tallennettu Youtubeen

Toteutus: ohjeistamalla osallistujia kotitehtävän tekemiseen joko dialla tai suullisesti.

Kesto: 15 minuuttia.

Kerro osallistujille, että heidän kotitehtävänään on katsoa valitsemasi tietoturvaan liittyvä video. Pyydä heitä kirjoittamaan ylös videon herättämiä kysymyksiä ja ajatuksia.