Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat arjessaan säännöllistä tukea useita kertoja päivässä kaikkina viikonpäivinä.

Yhteisöllinen asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaina on esimerkiksi eri tavoin vammaisia ihmisiä ja mielenterveyskuntoutujia.

Yhteisöllisen asumisen palvelut joustavat avun tarpeen mukaan ja ne räätälöidään asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja elämäntilanteen mukaan. Kunnioitamme asiakkaan oikeutta tehdä vapaasti omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja päätöksiä. Tavassamme toimia korostuvat asiakkaan voimavarat, osallisuus, ratkaisukeskeisyys ja toivon ylläpitäminen.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakasta avustetaan mm.

  • arjen askareiden hoitamisessa kuten itsestään huolehtimisessa, kodinhoidossa, lääkehoidossa ja asioinnissa kodin ulkopuolella
  • sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä
  • säännöllisen elämänrytmin löytämisessä
  • työelämään paluussa tai opintoihin osallistumisessa
  • raha-asioissa ja virikkeellisen vapaa-ajan toimintoihin kannustamisessa.

Tuemme asiakkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kohtaamme asiakkaan kunnioittaen, huomioimme hänen oikeutensa ja varmistamme hänen mahdollisuutensa päättää omasta elämästään.

Palveluidemme lähtökohtana on asiakkaan yksityisyys sekä hänen aikataulujensa ja itsenäisyytensä kunnioittaminen. Työntekijämme tukee asiakasta elämään itsenäistä ja omannäköistä elämää.

Mittaamme asiakkaidemme kokemusta palveluistamme säännöllisesti. Työntekijämme arvioivat säännöllisesti myös omaa onnistumistaan. Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja puutumme mahdollisiin epäkohtiin saamamme palautteen pohjalta.

Yhteisöllisen asumisen asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan

Yhteisöllistä asumista tarjoavat Aspa-kotimme sijaitsevat usein rivi- tai kerrostalossa. Asunnot sijaitsevat lähellä Aspa-kodin yhteistilaa, jossa on myös henkilökunnan toimitilat.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaalla on oma asunto, jonne hän saa tarvitsemansa itsenäiseen asumiseen liittyvät päivittäiset palvelut. Henkilökunta on paikalla kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan (klo 7–22). Yöaikaan työntekijän saa kiinni puhelimitse.

Yhteisöllistä asumista tarjoavissa Aspa-kodeissa on käytössä kutsujärjestelmä, jonka avulla asiakkailla on mahdollisuus hälyttää apua tarvittaessa.

Aspa-kodeissa voi osallistua ryhmätoimintaan

Halutessaan asiakas voi osallistua Aspa-kodin yhteistilassa järjestettävään ryhmätoimintaan. Asiakkaat voivat halutessaan myös ruokailla yhdessä. Ryhmätoiminnalla edistetään asiakkaiden asumisen- ja elämänhallinnan taitoja, yhteisöllisyyttä, keskinäistä vertaistukea sekä asiakkaiden verkostoitumista.

Aspa Palveluilla asiakkaat osallistuvat ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toiminnan sisällöt ja aktiviteetit lähtevät heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Suunnittelussa otamme huomioon erilaiset juhlapyhät, vuodenajat ja niihin liittyvät erilaiset teemat.

Ryhmätoiminta on osa Aspa-kodin viikko-ohjelmaa, joka tuo säännöllistä rytmiä ja tapahtumia asiakkaiden arkeen. Ryhmätoimintaan voi osallistua päivittäin tai useita kertoja päivässä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään. Asiakkaiden oma näkemys ja kokemus näkyvät ja kuuluvat työssämme. Kohtaamme asiakkaat kunnioittaen, kuuntelemme ja ymmärrämme, kehitämme asumista ja palveluita yhdessä heidän kanssaan.

Mistä saan lisätietoa yhteisöllisestä asumisesta?

Soita Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeella.

palvelut@aspa.fi