Voimaa perheille – voimavaroja ja vertaistukea vanhemmuuteen

Piirretty vihreä hahmoperhe.

Hankkeen avulla lisätään vertaisuutta ja vanhempien osallisuuden kokemuksia tilanteissa, joissa perheessä käynnistyy lastensuojelun asiakkuus, varhaisen tuen palvelut tai niiden palvelutarvetta arvioidaan.

Toiminnalla ja vertaisvanhempien kohtaamisilla lisätään vertaisuutta ja vanhempien osallisuuden kokemuksia Keski-Suomessa. Heille välitetään tietoa palveluista ja tukitoimista sekä tuetaan palveluihin sitoutumista. Tavoitteena on myös vanhempien ja ammattilaisten välisen yhteistyön vahvistaminen sekä kokemustiedon välittäminen perheiltä ammattilaisille.

Toiminnassa käytetään jo aiemmin Aspa-säätiössä kehitettyjä työmenetelmiä. Järjestämme vertaistukiryhmiä sekä kasvokkain että verkossa. Avoimella virkistystoiminnalla tarjotaan vanhemmille hengähdystaukoa omasta arjesta. Tarjolla on myös yksilöllistä tukea esimerkiksi oman tilanteen jäsentelyyn tai tueksi palaveriin. Kokemustoimijat sekä vanhemmilta saatu palaute ovat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja pyrimme tuomaan palvelumuotoilun keinoin uusia näkökulmia ja asiakasvanhempien tarpeita esiin. 

Vanhempien jaksaminen tukee koko perheen hyvinvointia. 

Lastensuojelun asiakasvanhempien ja alalla työskentelevien ammattilaisten kokemusten mukaan Keski-Suomessa ei ole tarjolla riittävästi tukea tilanteissa, joissa perheessä käynnistyy lastensuojelun asiakkuus, varhaisen tuen palvelut tai niiden palvelutarvetta arvioidaan. Tilanne voi olla perheelle kriisi ja tuleva voi tuntua pelottavalta ja tuntemattomalta. Hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Keski-Suomen hyvinvointialue ja yhdistystoimijoita alueelta.

Tule mukaan toimintaan

  • Kesäkuussa järjestämme virkistys- ja vertaispäivän vanhemmille Jyväskylässä 29.6. klo 12-15. Lisätiedot tulevat myöhemmin. 

Syksyllä toiminta alkaa vilkkaana 5.8. alkaen! 

  • Tiistaisin avoin vertaistyhmä lastensuojelun avohuollon asiakasvanhemmille kello 17-19 Jyväskylässä. Ryhmä toteutuu hybridimallilla eli voit tulla paikanpäälle tai osallistua etänä Teamsin kautta.  
  • Keskiviikkoisin avoin vertaistyhmä varhaisen tuen asiakasvanhemmille kello 17-19 Jyväskylässä. Ryhmä toteutuu hybridimallilla eli voit tulla paikan päälle tai osallistua etänä Teamsin kautta. 
  • Keskiviikkona kaikille avoin vertaistapaaminen Teamsissä 9.00-10.30 
  • Perjantaina tukea ja neuvoja puhelimitse, WhatsApp-viestillä kello 9-12, p. 040 513 7563/Sanna 

Lisätietoa ja linkin tapaamisiin saat olemalla yhteydessä Katjaan katja.remes@aspa.fi, p. 044 9012 747 tai Sannaan sanna.inkilainen@aspa.fi, p. 040 5137 563 

Suunnitteilla syksyllä maanantaille yhteinen voimavararyhmä vanhemmille Keski-Suomen omaishoitajat ry:n kanssa! Ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

Yksilö- ja tukihenkilötapaamisia sovitaan tarpeen mukaan. 

Ota yhteyttä

Hankesuunnittelija Katja Remes, katja.remes@aspa.fi, p. 044 901 2747
Kehittämissuunnittelija Sanna Inkiläinen, sanna.inkilainen@aspa.fi, p. 040 513 7563

Seuraa hanketta Instagramissa ja Facebookissa!