Palvelujen yhteiskehittäminen

Joutuuko nuori kulkemaan palvelujen perässä luukulta luukulle? Onko nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyö alueellasi saumatonta?

Omat avaimet 4You-toiminta auttaa nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä kehittämään alueen palveluita yhdessä.

Tiedätkö mitä asiakkaasi tarvitsevat? Sitoutuvatko asiakkaasi palveluihin? Tiedätkö todella, mitä nuoret palveluilta toivovat? 

Mikäli yksi tai useampi yllä mainituista asioista on työssäsi haaste, ratkaisu löytyy yhteiskehittämisestä. Palvelujen yhteiskehittäminen tarkoittaa sitä, että jalostamme nuorille aikuisille kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluja sekä työkäytäntöjä työpajoissa heidän tarpeitaan vastaaviksi. 

Palveluiden käyttäjän ominaisuudessa tuntui hyvältä olla mukana antamassa konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia palveluita voidaan tarvita ja millaisia ominaisuuksia näillä palveluilla tulisi olla. Mukana kulkevuus on minusta erityisen hyvä ajatus, koska se mielestäni pienentää nuoren riskiä pudota palvelujärjestelmien välistä.” – Kokemustoimija

Pureutuu juuri siihen, mihin omassa työssä ei resurssit ja osaaminen riitä.” –Ammattilainen

Yhteiskehittämiseen osallistuu nuoria kokemustoimijoita, nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, viranomaisia, palveluntuottajia ja järjestötoimijoita. Yhteiskehittämiseen osallistuvat nuoret kokemustoimijat ovat oman elämänsä  asiantuntijoita ja osallistuvat toimintaan ammattilaisten kanssa tasavertaisina  keskustelukumppaneina.

Yhteistyötä paikallisesti tai alueellisesti

Yhteiskehittäminen voidaan toteuttaa 

  • oman paikkakunnan toimijoiden  kesken, jolloin mahdollistuu sektorirajat ylittävä yhteistyö 
  • yhtäaikaisesti kahden paikkakunnan/alueen kesken, jolloin  mahdollistuu aluerajat ylittävä yhteistyö
  • verkkovälitteisesti tai kasvotusten.

Yhteiskehittäminen edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia

Parhaimmillaan yhteiskehittäminen

  • edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, kuntoutumista sekä voimaantumista
  • mahdollistaa nuorten äänen ja toiveiden kuulluksi tulemisen palvelujen kehittämisessä
  • mahdollistaa ammattilaisille tilaisuuden kehittyä ammattilaisena ja reflektoida omaa työtä
  • nostaa esille palveluihin liittyviä piileviä haasteita ja auttaa  ymmärtämään erilaisia asiakastarpeita
  • tuo esille palveluprosessien vahvuudet ja heikkoudet ja käynnistää muutoksia tai uudistuksia asiakkaiden asemassa, palvelujärjestelmässä ja toimintatavoissa 
  • vahvistaa yhteistyöverkostoja.

Yhteiskehittämisen konsepti, jossa eri toimijat, ammattilaiset omista organisaatioista ja nuoret istuvat saman pöydän ääreen tasavertaisena kehittämään nuorille palveluja, oli alueella uusi.” –Kokemustoimija

Kokemusasiantuntijoiden tuoma anti oli todella mahtava.” –Ammattilainen

Nimenomaan ajankohtaisia asioita ja kehittämistarpeita tuli esille.” –Ammattilainen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä maksutonta yhteiskehittämisen toteutusta alueellesi!

Johanna Kainulainen, koordinaattori, 044 901 7512,  johanna.kainulainen@aspa.fi

Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi

Tuija Nissinen, asiantuntijakouluttaja, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi

Jonna Rautavirta, asiantuntija, 040 723 2829, jonna.rautavirta@mtkl.fi