Näin järjestät digikaverivalmennuksen

Kuvassa kaksi nauravaa henkilöä. Toinen opastaa toista tabletin käytössä.

Digikaverivalmennuksen ja digietätuen järjestäjän opas on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet digikaverivalmennuksen järjestämistä tai tarvitset tietoa digietätuen antamiseen.

Digikaverivalmennus on kehitetty osana Aspa-säätiön valtakunnallista Digi haltuun! -hanketta 2017–2020. Hankkeessa luotiin toimintamalli, joka antaa arjessaan eri tavoin tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuuden kehittää omia digitaitojaan ja olla osallisina digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Kohderyhmänä olivat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, pitkäaikaissairaat ja eri tavoin vammaiset henkilöt.

Kaikki digikaverit käyvät valmennuksen, jonka tavoitteena on antaa heille valmiudet erilaisissa asumispalveluissa asuvien ihmisten opastamiseen ja tukemiseen digiasioissa.

Digikaverivalmennus on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Valmennuksessa käsiteltäviin teemoihin kuuluvat vertaisuus, tietoturva, digituen eettinen ohjeistus, miten ihmiset oppivat ja millainen on hyvä ohjaaja. Lisäksi puhutaan sopimuksista ja harjoitellaan digiopastusta käytännössä.

Valmennuksen jälkeen digikaveri voi toimia erilaisilla digikursseilla osallistujien tukena tai pitää matalan kynnyksen digitukituokioita asumispalveluiden yhteistiloissa tai muussa asukkaalle sopivassa paikassa.

Digikaverivalmennus toimii hyvin kaksipäiväisenä, mutta tarvittaessa voit jakaa kokonaisuuden vaikka kolmelle illalle. Aspan järjestämien valmennusten kesto on ollut kokonaisuudessaan 12 tuntia ja mukana on ollut enintään 10 osallistujaa.

Osallistujamäärä ja ryhmän aktiivisuus vaikuttavat kunkin osion kestoon. Esittelemme tarkemmin eri osioiden sisällön. Niissä mainittu kesto on arvioitu noin 10 osallistujan mukaan.

Oppaan sisältö

Digikaverivalmennuksen ja digietätuen järjestäjän oppaaseen on koottu konkreettisia neuvoja ja vinkkejä.

Valmennus kestää kaksi päivää. Valmennuspäivän aiheita ovat

 • Tutustuminen
 • Mitä tarkoittaa vertaisuus?
 • Hyvä ohjaaja ja digikaveri + Kotitehtävä
 • Tietoturva
 • Miten minä opin?
 • Käytännön harjoitukset
 • Koulutuksen arviointi ja loppupalautteet
 • Todistukset ja käytännön asiat
 • Muistilista digikaverivalmennuksen järjestämiseen
 • Digikaverivalmennus etänä
 • Etädigituen järjestäminen

Oppaan on kuvittanut Tarja Petrell. Opas on saatavilla tulostettavana PDF-tiedostona sekä verkkoversiona saavutettavassa muodossa.