Yhteiskehittämistä kunnissa ja sote-alueilla

Yhteiskehittämällä parannetaan asumisessaan ja arjessaan tukea tarvitsevien ihmisten tukipalveluja ja mahdollistetaan asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen.

Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi asumispalvelut, vammais- tai mielenterveyspalvelut tai nuorille suunnatut tukipalvelut.

Asiakkaat ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset, eri hallintokuntien viranomaiset, kuntapäättäjät, sekä järjestöjen edustajat kohtaavat toisensa ja tuovat työskentelyyn omat osaamisensa ja näkemyksensä.

Yhteiskehittäminen toteutetaan työpajoissa, joissa kartoitetaan asiakasryhmän palvelutarpeita ja palvelujärjestelmän mahdollisia aukkopaikkoja, selvitetään palvelujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, innovoidaan uusia palveluratkaisuja ja määritellään kehittämiskohteet ja toimenpiteet. 

Lue yhteiskehittämisestä lisää artikkelista Yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia.

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Fasilitoimme yhteiskehittämistä kunnissa ja sote-alueilla. Prosessin toteutustapa ja kesto sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Karoliina Ahonen, kehitysjohtaja, Aspa-säätiö, p. 040 455 2677

Voit lähettää sähköpostia karoliina.ahonen@aspa.fi