Asumisen ajokortti -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia selviytyä mahdollisimman itsenäisesti asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Asumisen ajokortti -logo.

Asumisen ajokortti -valmennus  

 • Kehittää asumisen taitoja 
 • Lisää ymmärrystä kodin ja ympäristön merkityksestä 
 • Ehkäisee asumisen häiriöitä ja vuokravelkojen kertymistä 
 • Tuo turvaa asumisen jatkuvuuteen 

Valmennusryhmä kokoontuu viisi kertaa. Valmennus on ilmainen. Valmennus toteutetaan livenä tai etäyhteyksillä, ryhmänä tai yksilöllisesti. 
Toimintaa pilotoidaan ensimmäisessä vaiheessa Porissa, Valkeakoskella ja Tampereen seudulla sekä pääkaupunkiseudulla.

Kenelle?

Toiminnan kohderyhmänä on

 • 16 vuotta täyttäneet itsenäisen asumisen alkutaipaleella olevat nuoret
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
 • aikuiset, joilla jokin pitkäaikaissairaus tai vamma.

Osallistuja voi

 • olla muuttamassa tuettuun asumiseen
 • asua tuetusti
 • olla muuttamassa itsenäiseen asuntoon
 • olla asunnoton tai hänellä on riski menettää asuntonsa.

Koettu avun tarve riittää.

Valmennus on osa elokuussa 2021 alkanutta Aspa-säätiön Asumisen ajokortti -hanketta, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Ota yhteyttä

Teija Hietikko, hankepäällikkö, p. 040 610 5388

teija.hietikko@aspa.fi

Isabel Lepola-Fernandez, hankekoordinaattori, p. 040 481 8517

isabel.lepola-fernandez@aspa.fi