Lupa puhua seksuaalioikeuksista

Sinulla ja kaikilla maailman ihmisillä on seksuaalioikeudet. Oikeudet kuuluvat kaikille riippumatta sukupuolesta, iästä, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vammaisuudesta.

Sinulla ja kaikilla muilla ihmisillä on oikeus päättää itse omista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus.

Seksuaalioikeudet

 1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen
 2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
 3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
 4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
 5. Oikeus näkyä
 6. Oikeus yksityisyyteen
 7. Oikeus vaikuttaa
 8. Jokaisen täytyy kunnioittaa toisten seksuaalioikeuksia.

Sinua, eikä ketään saa syrjiä.

Tutustu seksuaalioikeuksiin Väestöliiton Hyvä kysymys -sivustolla

Seksuaalioikeuksien julistus löytyy myös selkokielisenä: Seteke – Seksuaalisuudesta selkokielellä. Opas seksuaalisuuteen

Pohdi

 • Toteutuvatko yllä mainitut oikeudet omassa elämässäsi?
 • Mikä seksuaalioikeuksista on sinun mielestäsi tärkein? Toteutuuko tämä oikeus sinun elämässäsi?
 • Onko joku seksuaalioikeuksista sellainen, mikä ei toteudu elämässäsi? Miksi tämä oikeus ei toteudu?
 • Rajoittavatko asumispaikkasi säännöt jonkun seksuaalioikeuden toteutumista? Miten sääntöjä pitäisi muuttaa?
 • Mitä sinä sallit itsellesi tai kiellät itseltäsi seksuaalisuudessa?
 • Tuntuvatko jotkut asiat vaikeilta sallia toiselle ihmiselle? Miksi?

Keskustele

Kolme lappua, joissa lukee: muista koputtaa, älä nimittele ketään ja ei tarkoittaa ei.

Tämä tehtävä sopii parin tai ryhmän kanssa tehtäväksi. Jokainen jatkaa vuorotellen lausetta ”Minulla on oikeus…” Mikäli olette jostain oikeudesta epävarmoja, tarkistakaa asia esimerkiksi internetistä.

Onko asumispalvelujen käyttäjällä ja työntekijällä oikeus samoihin asioihin? Entä lapsella ja aikuisella?

Kirjoittakaa ja piirtäkää keskustelun pohjalta huoneentaulu tai julistus seksuaalioikeuksista. Asettakaa taulu näkyvälle paikalle.