Aspa-konserni julkistaa ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa

Aspan Vastuullisuus, asiakkaat, ympäristö, talous ja työntekijät

Aspa-konsernin ensimmäinen vastuullisuusohjelma on valmis ja lähdemme toteuttamaan sitä seuraavien kolmen vuoden aikana. Tämä saavutus heijastaa sitoutumistamme toimia kestävän kehityksen edistäjänä.

Aspan vastuullisuusohjelma on tulosta tiiviistä yhteistyöstä henkilöstön, konsernin johtoryhmän sekä ulkopuolisen kumppanin, Motiva Services, kanssa. 

Aspa on valinnut missiolähtöisen strategian, jossa vastuullisuus rakentuu osaksi ydinvalintoja ja toimintatapoja. Toiminta on väline toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, ei vain arvonluonnin väline. 

Keskeisinä tavoitteina on tukea apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä elämään mahdollisimman itsenäisesti elämän eri vaiheissa. Aspa tarjoaa heille vuokra-asuntoja sekä yksilöllisiä palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Samalla kehitetään heidän itsenäiseen elämään tarvitsemiansa taitoja. 

”Aspa-konsernin ensimmäinen vastuullisuusohjelma edustaa merkittävää askelta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olemme ylpeitä sitoutumisestamme vastuulliseen toimintaan ja odotamme innolla ohjelman vaikutusten konkreettista näkymistä niin toiminnassamme kuin laajemmin yhteiskunnassa”, sanoo vastuullisuudesta vastaava viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Viitanen.

Tavoitteellinen suunnitelma vastuullisuuden edistämiseksi

Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla edistetään vastuullisuutta toiminnassamme. Aspa on sitoutunut seuraamaan ja raportoimaan näiden tavoitteiden toteutumista vuosittain varmistaakseen kehityksen oikean suunnan ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

Konsernin johtoryhmä on keskeisessä roolissa vastuullisuuden johtamisessa. Johtoryhmässä vastuullisuustyö ja vastuullisuusohjelman etenemisen varmistaminen on nimetty viestintä- ja markkinointijohtajalle​. Lisäksi ohjelman painopistealueille on nimetty omat vastuuhenkilöt.

Olennaisuusarviointi ja hiilijalanjälkilaskelma ohjaavat tekemistämme

Aspa on määritellyt olennaisuusarvioinnin perusteella näkökulmat, jotka ohjaavat konsernin vastuullisuustyötä. Vastuullisuustavoitteiden pohjana toimii myös hiilijalanjälkilaskenta, joka ohjaa ilmastotavoitteita. Konsernin strategia määrittelee toiminnan raamit.

Vastuullisuusohjelman painopistealueet

Vastuullisuusohjelmassa on neljä painopistealuetta:

Tyytyväiset asiakkaat: Laadukkaat palvelut ja asiakaskokemus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Ympäristövastuu: Tavoitteemme on vähentää ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Haluamme mahdollistaa asiakkaiden ja henkilöstön ​kestävät valinnat ja opastamme arjen ympäristötekoihin. 

Kestävä talous: Taloudellinen kestävyys on edellytys pitkäaikaiselle menestymiselle. Edellytämme myös kumppaneiltamme vastuullisuutta.

Vastuullinen ja vaikuttava työnantaja: Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä edistämme toiminnassamme yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Kiitos, että olette rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta kanssamme!