Aspa-konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Erivärisiä taloja rinteessä.

Vastuullisuusraportissa kuvaamme vastuullisuutemme olennaisimmat teemat ja tekemämme sitoumukset sekä vuoden 2023 merkittävimmät tapahtumat. Yksi niistä oli vastuullisuusohjelman valmistuminen, joka ohjaa tekemistämme seuraavat kolme vuotta.

”Tämä on Aspa-konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti, mutta vastuullisuusteemat ovat kulkeneet mukana tekemisessämme aina säätiön perustamisesta asti. Nyt meillä on selkeä yhteinen kuva vastuullisuustyömme nykytilanteesta ja tiedämme myös mihin suuntaan meidän on kehityttävä ja miten sinne päästään”, kertoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme valinneet vastuullisuuden painopistealueiksi neljä teemaa: tyytyväiset asiakkaat, ympäristövastuu, kestävä talous sekä vastuullinen ja vaikuttava työnantaja.

Jokaiselle painopistealueelle on nimetty vastuuhenkilö sekä seuraavien kolmen vuoden aikana toteutuvat tavoitteet. Seuraamme niiden toteutumista ja raportoimme vastuullisuudesta säännöllisesti. Vastuullisuusraportin julkaisemme vuosittain.

”Haluamme tehdä Aspa-konsernin ja koko yhteiskunnan kannalta vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja niin asiakkaidemme, henkilöstömme, talouden kuin ympäristön osalta ja samalla haastaa muut sote-alan toimijat vastuullisuustyöhön mukaan. Emme vielä tunnustaudu vastuullisuustyön merkittäväksi edelläkävijäksi sosiaali- ja terveysalalla vaan otamme sen osalta omat ensimmäiset askeleemme ja opimme askel askeleelta nöyrästi lisää” Koskela kuvaa.